Archive | december, 2009

Verslag – Duurzame ontwikkeling?

1 dec

Discussie van dinsdag 10 november 2009

Op 10 november hield discussiekring Spartacus haar tweede bijeenkomst. Het thema was tijdens de vorige discussie vastgelegd en had de titel ‘Kan de politiek van ‘duurzame ontwikkeling’ de aangekondigde ecologische ramp voorkomen?’ Het thema werd gekozen naar aanleiding van de internationale klimaattop in Kopenhagen van december 2009. Dit was het startpunt voor een discussie die handelde over de rol van individuele verantwoordelijkheid, de zogenaamde ‘consumptiemaatschappij’, de rol van de staat en haar verhouding tot de ‘vrije’ markt, ‘groen’ kapitalisme, de rol van technologie en uiteraard de rol van het kapitalisme zelf.

[…]