Archive | januari, 2010

Wetenschap & techniek

21 jan

Moeder, waarom studeren wij?

De wetenschap, bedreiging of bevrijding?

Nog nooit studeerden er zo veel mensen in het hoger onderwijs. Waarom studeren we echter? Welke rol speelt ons schoolsysteem in de zogenaamde kennismaatschappij? Is er onderwijs zonder kennis en kennis zonder onderwijs? Om de rol van onderwijs en studenten in de maatschappij te begrijpen, is het essentieel die van wetenschap en technologie te vatten. Wat is wetenschap? Is wetenschap neutraal? Leidt wetenschap tot bevrijding van de mens en zal de technologie de grote problemen van deze tijd: klimaatopwarming, armoede, honger, etc… oplossen? Of maakt de toenemende technocratie de mens terug een slaaf van krachten die hij niet lijkt te kunnen controleren?

Op dinsdag 23 februari – 19u30 zal er hierover een discussie doorgaan in café multatuli (lange vlierstraat 9, 2000 antwerpen).

Iedereen is welkom  om mee te discussiëren.

Enkele referenties ter voorbereiding en/of om verder te lezen:

Darwinisme en Marxisme

Debat tussen Foucault en Chomsky

Filosofie van de wetenschap – Copernicaanse Revolutie

Geschiedenis van de natuurwetenschap I – Wetenschap en ambacht

Geschiedenis van de natuurwetenschap II – Natuurlijke historie

Science and the Marxist movement: the legacy of Freud

The world on the eve of an environmental catastrophe: who is responsible?

Universiteit en klassenstrijd, Miklós Rácz

Van mythe tot wetenschap

Andere verwijzingen zijn welkom.