Archive | februari, 2010

Inleiding – Wetenschap & techniek

24 feb

discussie van dinsdag 23 februari 2010, Antwerpen

Moeder, waarom studeren wij?

De wetenschap, bedreiging of bevrijding?

Enkele weken geleden kwam het International Panel on Climate Change onder vuur te liggen, omdat er in haar rapport bronnen van dubieuze oorsprong geslopen waren, die onrealistische voorspellingen deden over het afsmelten van de gletsjers in de Himalaya. Dit was uiteraard kaf op het koren van de klimaatsceptici die de menselijke rol in de klimaatverandering of de klimaatverandering tout-court in vraag stellen en in het IPCC een quasi ‘cryptocommunistische’ samenzwering zien. Het IPCC-geval is een interessant voorbeeld in de relatie wetenschap en politiek.

[…]