Archive | april, 2010

Verslag – Griekenland en de crisis

30 apr

discussie van dinsdag 27 april 2010, Antwerpen

De Griekse crisis is de crisis  van het  kapitalisme

 

  • Er was nog geen verslag over de vorige discussie beschikbaar: wordt aan gewerkt.
  • De inleidingstekst wordt voorgelezen (zie bijlage + er wordt verwezen naar de teksten die  vooraf als studiemateriaal op de Spartacus-site ter beschikking staan.
  • Voorstel om een aantal “KERNVRAGEN” centraal te stellen om de discussie daarrond te kunnen voeren:
  1. Wat is de algemene oorzaak van deze (Griekse) crisis?
  2. Is de speculatie vooral te wijten aan persoonlijke hebzucht van de speculanten of door het systeem zelf?
  3. Funktie van de staat in dit alles (deze kernvraag ontstond spontaan tijdens de discussie en werd hier toegevoegd)
  4. Is een hervorming mogelijk? Wat te doen?

[…]

Inleiding – Griekenland en de crisis

27 apr

discussie van dinsdag 27 april 2010, Antwerpen

De Griekse crisis is de crisis van het kapitalisme

Griekenland is de laatste maanden de spil geworden van het debat. Griekenland, lid van de Eurozone, is failliet en kan zijn schulden niet terugbetalen.

[…]