Archive | september, 2010

Belgische regeringscrisis en het ‘nationalistische’ vraagstuk

4 sep

Vrienden,

Door de alledaagse media worden wij de ganse dag gebombardeerd met de ‘grote’ politieke beslommeringen van ons systeem. Nederland heeft het zowel media- als politiek fenomeen Wilders en Duitsland volgt in deze lijn met de nieuwe ‘Freiheitpartei’ op de schoei van het Wildersiaanse rechtsliberalisme; Frankrijk heeft haar ‘débat sur l’ identité national’ en de fameuze hoofddoekenkwestie. België daarentegen mag zich verblijden met de ‘Belgische kwestie’. Taalkwesties, staatsstructuren, geldstromen en splitsingen van het land zijn aan de orde van de dag als we de media mogen geloven. De politieke aantrekkingskracht van de xenofobe partij Vlaams Belang neemt weliswaar sterk af, maar de N-VA doet met haar ‘nette’ Vlaamsnationalistische plannen de hartjes van nogal wat Vlamingen op hol slaan [1][2].

Als er iets in deze moderne politieke ideologieën centraal staat is het de vraag van identiteit, en specifiek die van nationale identiteit.

Discussiegroep Spartacus nodigt u uit om de avond van dinsdag 5 oktober (19.30) nog eens met ons aan tafel te schuiven en over deze kwesties na te denken. Wat is nationalisme, en wat is de positie die we als mensheid er tegenover zou moeten innemen? Doet nationalisme er echt nog wel toe? Wat is de toekomst van de Europese identiteit en Unie? Wat betekent ‘internationalisme’? Mede ómdat deze vragen juist weer zijn boven komen drijven door de Belgische problematiek van de laatste dagen zullen we de Belgische zaak integraal behandelen. Dat neemt niet weg dat ook volk uit andere landen hartelijk is uitgenodigd, want de inleiding zal genoeg informatie verschaffen voor elke nadenkende mens om er op te kunnen reageren (en wellicht hebt u als buitenstaander verfrissende inzichten).

Het adres is hetzelfde als de voorgaande keren:

Café Multatuli
Lange Vlierstraat 9
2000 Antwerpen

Tijd:

5 oktober 2010, vanaf 19.30 u tot nader te bepalen tijdstip,.

Wij zien uit naar opnieuw een verfrissende discussie en een goed weerzien.

Tot dan,

Discussiegroep Spartacus.

[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamer_van_Volksvertegenwoordigers_(samenstelling_2010-2014), geraadpleegd op 16-09-2010.

[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Senaat_(België)_(samenstelling_2010-2014), geraadpleegd op 16-09-2010.

Enkele referenties: