Archive | oktober, 2010

Tijd voor een Verlichte Islam?

29 okt

In verkiezingslogica en toogpraat, twee dingen die verrassend veel gemeen hebben, wordt vaak gewag gemaakt van een entiteit die gemakshalve “de islam” wordt genoemd. Gewoonlijk wordt de islam, of de cultuur van de islam, daarbij in scherpe tegenstelling geplaatst tot de Europese of de westerse cultuur. Een sluimerende suggestie is daarbij dat die laatste overspoeld wordt, of zelfs vernietigd wordt, door die eerste. Dat deze retoriek geen marginaal gegeven is bewijst onder andere de hoge vlucht die de politieke carrière van Geert Wilders heeft genomen in Nederland. Ook bij ons steekt het islamdebat al eens de kop op, bijvoorbeeld in de vorm van de hoofddoekenkwestie. En dan is er nog het eeuwige geurtje van terrorisme dat de islam overal achtervolgt. Ingrediënten te over om te leiden tot zeer ongenuanceerde debatten, die in de regel voor weinig meer dan verharding van de standpunten en groeiend onbegrip zorgen.

Met discussiegroep Spartacus willen we deze netelige en complexe kwestie eens tot op het bot uitspitten. Is de islam nu ten gronde een ideologie of een religie? Is er überhaupt een islamitische identiteit, of is die minstens zo meerzinnig als de zogenaamde westerse identiteit? Is geweld een inherent deel van de islamitische praxis en waarom bestaat die perceptie? Kan de islam bestaan naast andere levensbeschouwingen of heeft ze de nood die steeds op te slokken of om te vormen? Bestaat er zoiets als een verlichte of Europese islam? Is het nodig dat die bestaat?

In de marge zal allicht ook steeds een bredere discussie rond godsdiensten spelen: wat is het statuut van godsdiensten en wat zou dat statuut mogen zijn? Hoe ver mag zoiets als godsdienstvrijheid gaan? Hoeveel regels mag je een godsdienst opleggen?

Jullie zijn van harte uitgenodigd om je gedachten mee over deze kwestie te laten gaan op dinsdag 9 november om 19u30.

Verslag – Belgische regeringscrisis en het ‘nationalistische’ vraagstuk

8 okt

discussie van dinsdag 5 oktober 2010, Antwerpen

Naar aanleiding van de Belgische regeringscrisis, maar ook andere nationalistische fenomenen in landen als Nederland, Frankrijk en Duitsland, ging de zesde bijeenkomst van Spartacus over het ‘nationalistische vraagstuk’. De discussie werd voorafgegaan door een inleiding die iedereen (?) erg interessant en geslaagd vond. Er volgde een even boeiende discussie. Hieronder vinden jullie het verslag. Het is vrij lang en nog lang niet alles is vermeld (bijv. over taal en cultuur). Ik hoop dat ik ieders standpunten goed weergeef. Iedereen is vrij om aan te vullen en opmerkingen te geven.

[…]

Inleiding – Belgische regeringscrisis en het ‘nationalistische’ vraagstuk

8 okt

discussie van dinsdag 5 oktober 2010, Antwerpen