Archive | december, 2010

Sociale strijd in Europa

13 dec

In Engeland betoogden studenten en scholieren massaal tegen de verhoging van het collegegeld en de afschaffing van het EMA (december 2010). In Frankrijk betoogden tijdens de zomer en herfst van 2010 werkenden, werklozen, studenten, scholieren, gepensioneerden…  tegen de pensioenhervorming van de regering. Op het hoogtepunt van de beweging betoogden 3 à 4 miljoen mensen. Het zijn de grootste betogingen in Frankrijk sinds mei ’68. In Griekenland lijken de stakingen en betogingen tegen de besparingsplannen van de regering niet op te houden (maart, september, december 2010). In Italië betoogden in december 2010 tienduizenden studenten over het hele land tegen de onderwijshervorming (Gelmini-hervorming) (december 2010). In Nederland betoogden op 10 december en 21 januari duizenden studenten tegen besparingen in het onderwijs. In Spanje en Portugal werden algemene stakingen gehouden in september (Spanje) en november (Portugal).

Waarom dit protest? Waar komen deze sociale bewegingen vandaan? Welke vormen namen/nemen de strijdbewegingen aan? Hoe de toenemende bestaansonzekerheid tegengaan?

Discussiegroep Spartacus nodigt iedereen uit om hierover mee te discussiëren op dinsdag 15 februari in Café Multatuli (Lange Vlierstraat 9, 2000 Antwerpen) vanaf 19u30.

Een delegatie van de AG de lutte Lille (Algemene Strijdvergadering Rijsel) zal een getuigenis brengen van de beweging rond de pensioenhervorming in Frankrijk en deelnemen aan de discussie.Vertalingen worden voorzien.

Artikels, sites en andere andere verwijzingen zijn meer dan welkom.

En Angleterre, les étudiants et lycéens ont manifesté en masse contre l’augmentation des inscriptions universitaire et l’abolition du EMA (décembre 2010). En France, des travailleurs, chômeurs, étudiants, lycéens, retraités… ont manifesté pendant l’été et l’automne de 2010 contre la réforme des retraites. Au point culminant du mouvement, 3 à 4 millions de personnes manifestaient. Ce sont les plus grandes manifestations en France depuis mai ’68. En Grèce, les grèves et manifestations ont l’air de ne pas s’arrêter (mars, septembre, décembre 2010). En Italie, des dizaines de milliers d’étudiants manifestaient en décembre 2010 dans tout le pays contre la réforme de l’enseignement (réforme Gelmini). Aux Pays-Bas, des milliers d’étudiants ont manifesté le 10 décembre et le 21 janvier contre les épargnes dans l’enseignement. En Espagne et au Portugal il y a eu des grèves générales en septembre (Espagne) et novembre (Portugal).

Pourquoi ces protestations? D’où viennent ces mouvements sociaux? Quelles formes ont pris/ prennent les mouvements de luttes? Comment contrer la précarité croissante?

Le groupe de discussion Spartacus invite tout le monde à discuter sur ces questions le mardi 15 février au Café Multatuli (Lange Vlierstraat 9, 2000 Antwerpen = Rue Lange Vlier 9, 2000 Anvers) à partir de 19h30.

Une délégation de l’AG de lutte Lille apportera un témoignage sur le mouvement autour de la réforme des retraites en France et participera à la discussion. Des traductions seront prévues.

Articles, sites et autres références sont le bienvenues.

Internationaal/International

België/Belgique

Frankrijk/France

Griekenland/Grèce

Italië/Italie

Nederland/Pays-Bas

Portugal

Spanje/Espagne

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni

Verslag – ethisch consumeren

13 dec

discussie van woensdag 8 december 2010, Antwerpen

Structuur van het verslag:

Historische plaatsing

“Ethisch consumeren”: terminologie

Discussielijnen

– Structurele vs. individuele kijk

– Radicale of geleidelijke verandering?

– Geopolitiek en overbevolking

– Concrete ingrepen

[…]

Bijdrage – Belgische communistische partij t.o.v. de Vlaamse kwestie

1 dec

Volgende tekst is geschreven naar aanleiding van de discussie over het nationalisme.

Na de repressie van 1871 herneemt de sociaalrevolutionaire beweging zich om haar hoogtepunt te vinden met de stichting van de tweede internationale in 1889. De groei van de sociaaldemocratie duurde nadien weliswaar voort, maar de revolutionaire esprit van de ganse beweging stagneert, en begon na een paar jaar te verwateren. De vrijwillige deelname aan de eerste wereldoorlog van de sociaaldemocratie en van de arbeiders was slechts de consequente uitkomst hiervan. Boem – de revolutionaire opwelling van 1917-1919.

[…]