Archive | april, 2011

Kernenergie

12 apr

De kernramp in Fukushima wordt ondertussen officieel als even erg of erger beschouwd als de Tsjernobyl-ramp van 1986. De gevolgen van de nucleaire ramp zijn desastreus, om niet te spreken van de tienduizenden onmiddellijke slachtoffers van de tsunami. Heel wat reacties staken de kop op over de gevaren van kernenergie. Is de kerntechnologie op zich schuldig aan rampen als Fukushima en zware milieuvervuiling? Zijn het bedrijven als TEPCO of Electrabel? Is het de Japanse regering of een andere? Is het onze levenswijze, de consumptiemaatschappij of het kapitalisme? Moet er een einde komen aan kerncentrales of kunnen we er veilig mee omgaan? De rampen van Fukushima, Tsjernobyl, Three Miles Island… bediscussiëren en begrijpen, kan ons helpen antwoorden vinden.

wat? discussie over kernenergie

wanneer? dinsdag 17 mei, 19u30

waar? lange vlierstraat 9, antwerpen

referenties:

Verslag – Media en sociale strijd

12 apr

Inleiding

11 deelnemers hadden op dinsdag 5 april hun weg gevonden naar het ondertussen vertrouwde Café Multatuli waar er gediscussieerd zou worden over de rol van de media en dan meer specifiek ocer de relatie tussen media en sociale strijd en over de rol van de media in de maatschappij. Dit is het verslag van deze discussie. Er is meer gezegd dan wat hier instaat. Deze tekst is een mengeling aspecten van inleiding, tussenkomsten en persoonlijke reflecties achteraf, maar voel u vrij om er zaken aan toe te voegen.

Aanleiding van deze discussie was de opkomst van de termen van Twitter en Facebookrevolutie sinds de opstanden in Moldavië in 2009. Volgens sommige analisten was het de opkomst van sociale media die de Arabische Revoluties mogelijk maakte en zo zou de ‘facebook-generatie’ hun ‘democratische eisen’ kenbaar kunnen maken. Het internet zou zo leiden tot een democratische, vrije wereld. Ook in België gebruiken mensen steeds meer sociale media om politiek te participeren:  blogs, fora, facebook-events creëren een ruime waaier aan mogelijkheden om zich te engageren. Een recent voorbeeld is de Shame-betoging, waar via Facebook duizenden mensen gemobiliseerd werden in een betoging voor een nieuwe regering.

  […]

Inleiding – Media en sociale strijd

6 apr

Inleiding.

Media.

Ik geef vandaag een inleiding over media en sociale strijd. Het zal lang duren. Laat me dus in tegenstelling tot mijn gewone doen met de deur in huis vallen. Wat is een medium? Wat betekent het? Korte etymologie. Het woord ‘medium’ komt uit het Latijn, en betekent in haar oorspronkelijke betekenis niets meer dan ‘het midden’ en het ‘tussenliggende’. Het woord is in het Engels ook nauw verwant met median (mediaan) en mean (gemiddelde). Tot het midden van de zestiende eeuw werd ‘medium’ enkel gebruikt in het Engels, en strikt in die context. Vanaf de zeventiende eeuw begint ‘medium’ in de Engelse taal gebruikt te worden als ‘drager’ in de ruimste betekenis. Vanuit het Engels is het woord gedurende de 20ste eeuw tot ons gekomen, in het Nederlandse taalgebied.

Graag wil ik deze betekenis als ‘drager’ opnemen. Een drager van een bepaalde boodschap. Het probleem is wel dat we nu dan niet echt refereren naar wat wij normaal zouden zien als ‘de media’. Immers ook jouw gezicht, of een tekening die ik maak en aan jou geef als ik mij verveel, ook die dingen zijn in principe ‘media’, dragers van boodschappen. Dat zijn typische voorbeelden van interpersoonlijke media. Wij denken echter eerder instinctief aan ‘massamedia’, de dragers die grote groepen mensen van boodschappen voorzien (kranten, televisie en radio). Of ‘sociale media’, de dragers die grote groepen mensen collectief maken en tot zich nemen (twitter, facebook etc).

Ik wil er echter voor pleiten dat al die verschillende media in den beginne echter op elkaar gelijken, een continuüm vormen. Een sociale groep of individu met een bepaalde boodschap maakt het, en een andere persoon of groep neemt het bewust danwel niet bewust tot zich. Daarbij wil ik ook benadrukken dat grote voorzichtigheid moet worden betracht wanneer men spreekt over ‘de media’. Weet over welk medium (krant, film e.d.) je spreekt, niet alleen qua vorm, maar zelf onder kranten zijn er zoveel verschillen. ‘De media’ kan anders verworden tot een hol begrip.

Bij boodschappen uitzenden en ontvangen is er echter altijd een probleem.

[…]