Archive | oktober, 2011

Inleiding – Democratie

5 okt

Democratie in tijden van crisis

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Het weer is terug grijs, banken gaan weer overkop en voor het derde opeenvolgende jaar gaat discussiegroep Spartacus van start.

In 1989 schreef Fukuyama in zijn ‘The End of History’ dat de liberale democratie gezien kan worden als eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid en de finale vorm van menselijk bestuur. Sindsdien beroept haast iedereen van links tot rechts zich op het begrip ‘democratie’ als geprefereerde politiek systeem. Nu in 2011 spreekt men regelmatig van de crisis van de democratie. Ik hoop dat deze discussie duidelijk maakt dat dit veel meer is dan een leuke, intellectuele bezigheid. De vraag: ‘wat is democratie?’ is voor mij een van de meest fundamentele vragen die vandaag gesteld dient te worden. Dit onderwerp staat niet los van de vorige discussies die sommigen van u hier ook gevoerd hebben, maar staat rechtstreeks in het verlengde hiervan. Bij vorige discussies kwamen steeds dezelfde twee dilemma’s naar voren waar er onenigheid over bestond. […]