Archive | januari, 2012

Dinsdag 7 februari: Waar groeit het geld?

28 jan

Als het niet op onze rug groeit. Geld maakt niet gelukkig, maar het doet wel de wereld draaien. Maar voor niets gaat de zon op?  De staat heeft te weinig geld, dus gaat ze geld lenen dat eigenlijk niet bestaat en dan wordt dat geld ineens minder waard en… Kan u er nog aan uit?

Het is 2012 en het is volop eurocrisis. Tegelijkertijd dreigt de dollar ineen te storten. Er wordt weer luidop over de herintroductie van de Belgische frank of Griekse drachme gesproken. Tegelijkertijd ijveren heel mensen voor de introductie van alternatieve, lokale munten zoals de LETS of de Gentse ‘torekes’.

Op deze discussieavond proberen we te weten te komen hoe geld ontstaat, de verschillende huidige monetaire crisissen te begrijpen en mogelijke alternatieven of oplossingen te bespreken.

Is de euro gedoemd te falen? Wat zijn de gevolgen hiervan? Bieden complementaire muntsystemen een oplossing? Moeten we terug naar vaste wisselkoersen en de goudstandaard? Of een wereldmunt? Hoe kunnen we een geldsysteem creëren dat meer rekening houdt met de lange termijn? Hebben we überhaupt geld nodig?

Of u nu veel weet of niets: even welkom. Deze discussie vindt plaats in de vertrouwde Multatuli op dinsdag 7 februari om 19h30 in Café Multatuli in de Lange Vlierstraat te Antwerpen. We stoppen rond 22h00.

Bijdrage – Waarom ik lid werd van de vakbond

27 jan

Beste staker, beste niet-staker,

U wordt al geruime tijd heen en weer geslingerd tussen berichtgeving voor en tegen de staking. Vooral in de media, de Standaard en Het Laatste Nieuws, aangevoerd door de werkgeversorganisaties en de rechtse partijen, lijkt er een hetze te bestaan tegen de vakbond. Hierbij wordt niet zozeer de discussie gevoerd over wie de crisis en de besparingen moet betalen, maar wel of het instrument van een algemene staking.

[…]

Verslag – Hoe moet het verder met de sociale strijd?

26 jan

discussie van 6 december 2011, Antwerpen

–          Er is stabiliteit bij bepaalde – sommige autoritaire – regimes?

–          Er is eenvormigheid in de internationale politiek: harder werken en besparen. Oorzaken: er zijn nationale verschillen, maar de crisis is mede veroorzaakt door bepaalde beleidskeuzes (neoliberalisme).
In België is er in de heersende klassen consensus over grote dingen. Verderzetting neoliberale kapitalisme.

–          Bij een discussiant geloof in de potentiële werking van de staat. Bv. Brazilië doet het goed. De staat is niet altijd slecht of incompetent, maar zit ingebed in het neoliberale verhaal.

[…]

Inleiding – Hoe moet het verder met de sociale strijd?

3 jan

discussie van 6 december 2011, Antwerpen

De afgelopen periode is er één geweest van toenemende politieke instabiliteit en zware besparingsmaatregelen. Tegelijkertijd is er steeds ook meer maatschappelijke onrust over de gang van zalen. Overal ter wereld zagen we dit jaar tegen de huidige maatschappelijke situatie. De mensheid staat voor grote uitdagingen. Er is de voortdurende economische crisis. Cruciale grondstoffen zoals olie bereiken langzaamaan hun piekproductie en botsen op toenemende schaarste. Berichten over de ecologische crisis worden steeds alarmerender en we verwelkomden onlangs de 7 miljardste aardbewoner.

  […]