Archive | februari, 2012

Inleiding – Waar groeit geld dan?

3 feb

discussie van 7 februari 2012, Antwerpen

Waar komt geld vandaan?

Wat is de oorsprong van de huidige eurocrisis?

Wat zijn mogelijke alternatieven?

De problemen

Onze samenleving wordt geconfronteerd met verschillende crisissen en uitdagingen tegelijkertijd en telkens luidt de probleemstelling vrij gelijkaardig: er is geen geld voor. In de dominante industriële landen is er een veroudering van de werkende bevolking, die leidt tot een stijgende kost van de vergrijzing en in verschillende landen tot pensioenhervormingen leidt. Daarnaast is er sinds de jaren 1970 ook de massale permanente werkloosheid, nog eens verscherpt door de crisis sinds 2008. De werkloosheid in de eurozone evolueert naar de 11 % [1]. Vooral de jongerenwerkloosheid in sommige landen is schrikbarend. Er zou echter te weinig geld in de vorm van investeringen en consumptie zijn om iedereen werk te geven, daarom zou de economie zo snel mogelijk moeten groeien. Een crisis die nu wat wordt vergeten door de wereldleiders, maar onlosmakelijk verbonden is met de andere problemen is die van de wereldwijde ecologische crisis die zich uit in een klimaatopwarming. Ondertussen ontwikkelen de reële uitstootcijfers zich sinds 2000 sneller dan zelfs het worst-case IPCC-emissiescenario kon vermoeden.[2]

[…]