Archive | maart, 2012

Vakbond: vriend of vijand?

26 mrt

De inleiding bestaat uit 2 delen: een deel dat eerder pro en een ander eerder contra de vakbond zal zijn.

De stakingen van 22 december van 30 januari waren voor heel wat mensen een aanleiding om de rol van de vakbonden en de rol van het sociaal overleg in vraag te stellen. Steeds meer stemmen op aan de rechterzijde trachten een klimaat te creëren om de macht van de vakbonden te beperken.

Grote delen van linkerzijde voelde zich door deze aanvallen verplicht om principes als het stakingsrecht en de rol van de vakbonden te verdedigen en zich achter de vakbond en haar eisen te scharen. Binnen de linkerzijde wordt er echter opvallend weinig gediscussieerd over de rol en ideeën van de vakbond in de huidige maatschappij.

De laatste jaren kende de sociale en politieke strijd, regelmatig buiten de vakbond om een serieuze heropleving. Denken we maar aan de destijds de antiglobaliseringsbeweging, en recenter de wereldwijde Occupy beweging, de indignado’s, de klimaatactiekampen, maar ook lokale actiegroepen als Ademloos, etc. die zich niet louter op de werkvloer en de directe belangen van hun leden richten, heel veel belang aan debat en basisdemocratie hechten en met hun acties de publieke ruimtes terug willen claimen.

Vertegenwoordigen zij de sociale belangen van de werkende mensen of remmen zij werkelijke strijd juist af?
Is het sociaal overleg iets positief of negatief voor werkelijke sociale strijd?
Wat was de rol van de vakbonden in de strijdbewegingen van de afgelopen jaren?
Zijn de vakbonden antikapitalistisch?
Welk programma zou de vakbond moeten verdedigen?

Allemaal cruciale vragen die gesteld en bediscussieerd moeten worden op dit cruciale moment in de geschiedenis.

Hopelijk mist u ook uw afspraak met de geschiedenis niet.

Wanneer?

Dinsdag 10 april 2012

Waar?

Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Referenties, literatuur, links… ter voorbereiding van de discussie of voor verdere verdieping zijn steeds welkom. Ze kunnen worden gestuurd naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of gewoon hieronder als commentaar worden gepost.

Verslag – Imperialisme

14 mrt

discussie van 13 maart 2012, Antwerpen

Actuele topics; Libië, Syrië

Is imperialisme een onlosmakelijk aspect van het kapitalisme of eerder een gevolg van machtige belangengroepen? Recent vb.: EU landbouw subsidies (machtige boerenbond?), Irak invasie (militair complex, olie-industrie?) VSA kan niet anders dan huidig beleid voeren, constant doorheen verschillende administraties; vroeger in andere omstandigheden neiging tot isolationisme, dan werd Duitsland vereenzelvigd met imperialisme, daarvoor Frankrijk, enz.

Is er met WO I een kwalitatieve verandering in het imperialisme (2 fasen) of kan men enkel dan pas spreken van imperialisme (als hoogste stadium)? Systeem heeft zich sinds WO I volledig ontwikkeld (openbreken markten, Brits 19de eeuws imperialisme, minder irrationeel), dus in deze fase blijft er enkel de herverdeling van de koek zodat de nadruk ligt bij het militaire/geo-strategische .Niet simpelweg om olie; militaire uitgaven zijn financieel nadelig (vb. na-oorlogse boom in Duitsland en Japan geen last van kosten voor een leger); echter nodig ook voor zelfverdediging en intern gebruik (ook binnenin de VSA is het autoritarisme toegenomen). Toch nog economische zijde (verstrekken van leningen voor heropbouw na bombardement).

Realisme vs. liberalisme in internationale politiek. Democratie verspreiden bekomt vrede; neen, zegt het realisme, dat komt omdat die landen deel uit maken van een zelfde blok (net zoals fascistische landen onderling); tegenvoorbeeld van Oostenrijkse inlijving door Duitsland, of in stalinistisch geval, de oorlog tussen Vietnam en Cambodia.

Positie t.o.v. actuele kwesties. Onpartijdigheid in conflicten; goed, maar is leeg/idealistisch want, de huidige situatie is niet zoals WO I met massale mobilisatie en evenredige tegenstanders, bovendien als een revolutie aanvankelijk in één land was zoals Rusland dan wel verdedigen. Inderdaad niet vergelijkbaar met vandaag, want toen was er een machtige arbeidersbeweging in de rest van Europa. Systeem/paradigma verandering, maar wat soort systeem en concreet hoe?

IM

Technische fout

13 mrt

Beste bezoekers van deze site,

Als je een commentaar wil posten op een inleiding, verslag of een andere post, kan het zijn dat het volgende bericht verschijnt op je scherm:

You must be logged in to comment with that email address.

Gelieve ons te excuseren voor dit ongemak. We zoeken hiervoor een oplossing.

Schrijf dus best je commentaar in Word of Kladblok/Notepad en kopieer-plak het vervolgens in het commentaarblok onder de post. Zo gaat je commentaar niet verloren en kan je ze steeds op een later tijdstip publiceren, wanneer het probleem opgelost is.

Inleiding – Imperialisme

10 mrt

U zal zien dat het meeste van dit werk niet gaat over imperialisme zelf. Ik doe dit omdat de term imperialisme vaak in een vacuüm wordt gebruikt, en vaak op concrete staatsapparaten of het buitenlands beleid van bepaalde staten. Het is echter belangrijk imperialisme te zien als een historische ontwikkeling, verwant met andere ontwikkelingen, die niet samenvalt met een staat of een object, en onderdeel is van een bepaalde logica. Het doel van dit stukje tekst is dus ook vooral om die ‘logica’ bloot te leggen, en niet zozeer om imperialisme botweg te definiëren. Het is mij uit deze ervaring duidelijk geworden dat louter definiëren van imperialisme een onderneming is die weinig vrucht draagt voor een beter politiek inzicht. En dat is toch hetgeen waar we uiteindelijk naar op zoek zijn?

Een zoektocht naar imperialisme.

We zoeken naar definitie van imperialisme die ons inzicht te verschaffen in iets waarvan we wel kunnen zeggen wat er toe behoort (bijv. welke oorlogen er onder vallen), maar niet kunnen zeggen welke criteria er voor zorgen dat bepaalde historische fenomenen er toe behoren. We willen bovenal dat die criteria ons inzicht verschaffen in wat er typerend is aan de conflicten tussen staten in onze tijd. We opteren dus overtuigd niet voor een ruime of brede definitie maar een nauwe definitie. Een microscoop als het ware.

[…]

Uitnodiging Discussiegroep Spartacus 13 maart 2012

5 mrt

Beste vriendinnen, vrienden, (kameraden, )

Heden ten dage horen we regelmatig in linkse omgevingen sloganeske uitspraken, zoals daar zijn: ‘Overigens ben ik van mening dat de NAVO afgeschaft moet worden’, of ‘Tegen het VS-imperialisme, voor het Chavisme!’. Het woord ‘imperialisme’ valt in deze context al decennia vaak te pas en te onpas, en is nagenoeg altijd gericht op concrete staten of concreet buitenlands beleid. Maar wat is imperialisme eigenlijk, en in welke context ontstaat het? Hoe oud is het, en waar komt het vandaan? Wat is haar relatie met het nationalisme, kapitaal, arbeid, de staat, en het kapitalisme?

Maar veel belangrijker: Wat kunnen we er tegen doen, en welke strategieën dienen we te ondersteunen als (radicaal) linksen/progressieven/socialisten/communisten

Deze discussie vindt plaats op dinsdag 13 maart 2012 om 19h30 in Café Multatuli in de Lange Vlierstraat te Antwerpen. We stoppen rond 22h00.