Archive | april, 2012

Milieubeweging en arbeidersklasse

28 apr

Is het meer aandacht besteden aan de ecologische kwestie en consuminderen verenigbaar met de belangen van arbeid(st)ers of niet? Hebben we nood aan meer milieubewustzijn? Is er genoeg klassebewustzijn in de milieubeweging? Hoe kunnen we die vormen van bewustzijn stimuleren?

Discussie op dinsdag 8 mei 2012 vanaf 19u30 tot 22u00 in café Multatuli (Lange Vlierstraat 9, Antwerpen)

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping van het onderwerp kan je steeds sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of gewoon hieronder posten in de commentaren.

 

Verslag – Vakbond

11 apr

discussie van 10 april 2012, Antwerpen

Tegenstelling proletariaat – kapitalistische klasse nog relevant?; vakbonden verwaarlozen sociologische middenklasse; moeten de 99% mobiliseren.

Ja: in de zin dat er weinig bewustzijn is van die tegenstelling (bv. bij studenten, in België redelijk beschermt) en fatalistische houding; industrieel proletariaat verschoven; Marx’s overschatting van de kracht van het proletariaat; meer richten op andere groepen zoals Occupy, studenten, enz.

Nee: tegenstelling verscherpt, waardoor middenklasse uiteenvalt; ambtenaren, enz. zijn gesyndicaliseerd; en omgekeerd, bonden hebben te weinig oog voor arbeidersklasse; zelfstandigen hebben geen effectief stakingswapen.

Sociaal pact na WW2, overlegcomités, 3 vast erkende vakbonden: werkt remmend. In Frankrijk en Spanje zijn er kleinere, meer radicale vakbonden. Sterke Christelijke vakbond specifiek Belgisch.

Rol bij verspreiden klassenbewustzijn beperkt door gebrek aan middelen, vorming delegees zwak, verschillen door opleidingsgraad, motivatie is dan het direct onrechtvaardigheidsgevoel; publieke opinie en verdeeldheid heeft zijn effect intern; denken regionaal of per sector.

De echte reden is dat de beste leerschool en effectiefste methode de strijd is en dit sinds WO1 toen de vakbonden zich verenigden met de staat, niet meer hun rol is en overgenomen wordt door spontane bewegingen van de straat (ook in China met wilde stakingen).

Waar is dan het geschilpunt bij het nemen van een houding t.o.v. de vakbond?

Verdere discussie nodig (zelfs binnen linkse stroming bv. artikel van Abraham Soep in De Tribune van 20/10/1921 pleitte voor het gaan van Belgische communisten in de vakbond “ondanks alles”).

IM

Inleiding (2) – Vakbond: vriend of vijand?

11 apr

discussie van 10 april 2012, Antwerpen

DEEL “CONTRA” VAKBOND

Zoals in de uitnodiging werd aangekondigd, gaat dit een debat zijn met een dubbele inleiding: één pro en de andere contra de vakbonden. Naïef zou men kunnen stellen dat deze inleiding tegen de vakbond is. In een zekere zin is dit ook zo, maar laat ons dit uitleggen vooraleer misvattingen ontstaan. Onze bedoeling is niet de vakbonden te demonizeren, of uit te maken als ‘slecht’ of ‘corrupt’. Dit zou veel te simplistisch zijn en het zou de dialoog niet bevorderen. Ook is dit in geen geval een aanval op alle vakbondsmilitanten die de sociale en materiële omstandigheden van de arbeidersklasse willen verdedigen en verbeteren. Er zijn genoeg mensen binnen de vakbond die het lot van de arbeidersklasse nauw aan het hart liggen en met de beste bedoelingen en grootste ernst en moeite deelnemen aan deze organisaties.

Wat we hier echter naar voor willen brengen is de vraag wat de rol van de vakbond als instelling/insituut/organisatie is in het bevorderen van de materiële omstandigheden van de arbeidersklasse in het verleden en het huidig tijdperk.

[…]

Inleiding (1) – Vakbond: vriend of vijand?

11 apr

discussie van 10 april 2012, Antwerpen

DEEL “PRO” VAKBOND

Ik dien hier de positie voor de vakbonden te verdedigen. Voor of tegen de vakbonden?  De vakbond bestaat en vanuit die situatie moet er vertrokken worden. Ik geloof ook niet dat we kunnen spreken over ‘dé vakbonden’. Als we over de vakbonden spreken, spreken we dan over die miljoenen Belgische werknemers die  hierbij aangesloten zijn, over een paar luie spoorwegambtenaren, of een organisatie die herstructuringen begeleidt, of de mensen die voor de index opkomen en tegen de pensioenhervormingen strijden? Er kunnen verschillende opvattingen bestaan over wat de rol van de vakbond dient te zijn.  Als ik vanaf nu over de vakbonden spreek, dan houd ik het op de volgende abstracte definitie: de niet-parlementaire, syndicale, permanente organisatie van de werknemers met als doel gemeenschappelijke belangen te verdedigen.

Ik denk dat we de rol van de vakbond moeten begrijpen vanuit drie vragen. Heel kort:

a)      Waar willen we naar toe in onze samenleving?

b)      Wat zijn de huidige krachtsverhoudingen?

c)       Welke rol vinden we dat de vakbonden moeten spelen?

[…]