Archive | mei, 2012

De Occupy-beweging

22 mei

In its own sweet way, our movement is now moving beyond the Zuccotti model and developing a tactical imperative of its own: small groups of fired up second generation occupiers acting independently, swiftly and tenaciously pulling off myriad visceral local actions, disrupting capitalist business-as-usual across the globe.

– Adbusters Magazine, Tactical Briefing #35, 5 juni 2012

Vorige zomer werd de Occupy-beweging in het leven geroepen door Adbusters stichter en redacteur Kalle Lasn. Hij zette aan om massaal Wall Street te gaan bezetten, het kloppend hart van Amerika’s kapitalistische imperium, gelegen in New York City. Op 17 september 2011 werd een tentenkamp opgericht in het naburige Zuccoti Park, van waaruit talloze betogingen werden georganiseerd en een gemeenschap van de zogeheten 99% tot stand kwam.

Binnen een jaar tijd verspreidde het verzet van Occupy (Wall Street) zich tot ver buiten New York en de Amerikaanse landsgrenzen. Het recente Occupy Frankfurt (Blockupy) kan hiervan getuigen, net als ons eigen Occupy Antwerp, wiens toegewijde harde kern wekelijks samenkomt op de Antwerpse Grote Markt.

Na de eerste generatie Occupiers is het nu de taak aan een tweede lichting om de essentie van deze opstand tegen de superrijke 1% te vrijwaren en om nog meer frisse methodes van rebellie te creëren waarin het ongenoegen en de hoop van een verontwaardigd deel van de bevolking tijd en plaats kan gegeven worden.

Wat zijn eigenlijk de vormen van samenkomst en manieren van beeldvorming waarin de Occupy-beweging zich tot nog toe heeft gemanifesteerd? In deze discussie wordt voorgesteld om – meer dan naar inhoud – te kijken naar de vorm waarin deze jonge revolutionaire stroming voorlopig al tot uiting is gekomen.

Wanneer? dinsdag 12 juni 2012, van 19u30 tot 22u15

Waar? Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, 2000 Antwerpen

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of hieronder als commentaar posten.

Verslag – Milieubeweging en arbeidersklasse

22 mei

Discussie van 8 mei 2012, Antwerpen

“Leve het bruidspaar” preikte op de muren van het vergaderlokaal voor discussiegroep Spartacus. Ook het thema van de bijeenkomst had iets weg van een huwelijksaanzoek – ‘Milieubeweging en arbeidersklasse’. Is het denkbaar dat de milieubeweging en een bewust gemaakte arbeidersklasse samen ten strijde kunnen trekken tegen een hoe langer hoe meer uit de hand lopende verontreiniging van onze aarde? […]

Inleiding – Milieubeweging en arbeidersklasse

22 mei

Dit is de inleiding geworden:

De actualiteit draait meer en meer rond de problemen met klimaatopwarming: er worden jaarlijks grote conferenties over gehouden door de Verenigde Naties, vele mensen in de wereld zijn er al voor op straat gekomen om er tegen te protesteren. Droogtes, watertekorten, stormen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen en orkanen lijken soms ook iets met klimaatopwarming te maken te hebben, en sinds Al Gore zijn film over de toekomst van de planeet maakte is het thema eigenlijk niet meer uit de actualiteit weg te branden. In de Sahel en elders zorgt klimaatopwarming voor klimaatvluchtelingen. […]