Archive | september, 2012

Nabespreking bij de film Groenten uit Balen

27 sep

GROENTEN UIT BALEN
Zondag 7 oktober 2012 – 16u30 – Filmhuis Klappei, Klappeistraat 2
2060  Antwerpen

1971 – In het arbeidersgezin van Jan en Clara Debruycker gaat het leven zijn gewone gang, tot een wilde staking uitbreekt in de fabriek waar Jan werkt. Jan moet noodgedwongen aan de staking deelnemen en het gezin komt in financiële moeilijkheden. Gelukkig zijn er nog het pensioen van de inwonende, op alles en iedereen kankerende Opa en het loon van dochter Germaine die in de GB van Mol werkt. Maar dan raakt Germaine in verwachting van Luc, een universiteitsstudent die de stakingsbeweging is komen steunen. Wanneer na negen weken de staking eindelijk afloopt, zal het leven van de Debruyckers nooit meer hetzelfde zijn..

Regie: Frank Van Mechelen

Met: Stany Crets, Evelien Bosmans en Koen De Bouw

België / 2011 / 110 min / Verdeler: KFD

Verslag – Lokale verkiezingen

17 sep

discussie van dinsdag 10 juli 2012, Antwerpen

Hier volgt het verslag van de discussie van dinsdag 10 juli 2012 over lokale verkiezingen. Onvermijdelijk handelde de discussie over de democratie. Het was de tweede keer dat er over democratie werd gediscussieerd in de discussiegroep (de eerste keer was in oktober 2011: inleiding + verslag). Met opzet is het verslag geen korte schets van de discussie, maar een meer uitgebreide uiteenzetting van de argumenten. Dit lijkt me belangrijk voor toekomstige discussies, opdat we kunnen ingaan op de punten waar verschillen heersen.

[…]

Uitnodiging discussie 11 september: media en klassebewustzijn

8 sep

Beste,

Op dinsdag 9 september om 19.30 treden wij in discussie over een actueel onderwerp in onze vertrouwde Multatuli (Lange Vlierstraat 9 te Antwerpen).

Nog nooit in de geschiedenis kon de modale burger beschikken over dusdanig veel informatie als vandaag. Met de komst van het internet lijkt er een eindeloos gamma van mediakanalen aanwezig te zijn, in die mate dat dagelijks een selectie moet gemaakt worden. Tegelijkertijd dient de kritische persoon rekening te houden met het het probleem van desinformatie (bedrieglijke schijninformatie die feiten al dan niet moedwillig verdraait of vervalst), een fenomeen dat van alle tijden is.

Wat is de invloed van het huidige medialandschap op het klassenbewustzijn? Is in de laatste 30 jaar een ‘mass intelligentsia’ gegroeid die veelal autonoom en kritisch kan denken, of is dit een te optimistisch oordeel? Wat is de rol van onderwijs en sociale stratificatie met betrekking tot mediawijsheid? Hoe zichzelf wapenen tegen desinformatie? Kunnen we een indeling maken in het amalgaam van “de media” en zijn er evoluties op te merken? Dit zijn belangrijke vragen voor elkeen die kritisch in het leven wil staan.

Wij hopen u aanstaande dinsdag te begroeten.

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of in commentaar op de website publiceren.