Archive | oktober, 2012

Discussie 6 november: Wat heeft links in common?

28 okt

In de nasleep van de recente lokale verkiezingen merken we in Antwerpen een verdeling op van de linkse stem over verschillende partijen. Men maakt her en der gewag van een politieke versplintering.

We vragen ons af of het niet van belang kan zijn om op politiek/ideologisch gebied één of meerdere zaken te vinden die common ground zijn bij progressieven. Samenwerking of bundeling van krachten vergroot namelijk de resultaten die op het terrein worden geboekt.

In de komende bijeenkomst zullen we met de groep op zoek gaan naar punten van overeenkomst en consensus. Bij deze worden alle deelnemers uitgenodigd om hier op voorhand over na te denken en zelf voorbeelden mee te brengen.

We willen hierbij alvast twee opinies meegeven die tot nadenken aanzetten:

“One could say, in rather broad terms, that neoliberalism has been defined by the battle of private property not only against public property but also and perhaps more importantly against the common.” (Michael Hardt)

RSA Animate – The Empathic Society
http://www.youtube.com/watch?v=l7AWnfFRc7g

Inleiding: Discussie 09/10/2012: Waarom is links verdeeld?

9 okt

Waarom is links verdeeld?

Waarom en hoe deze discussie?

Doorheen onze discussies, dit is ondertussen al de 23e Spartacusdiscussie, waren er veel overeenkomsten in kwaadheid en over wat er fout gaat in de wereld. Toch kwamen we vaak weer dezelfde tegenstellingen tegen (binnen de steeds wisselende groep).Dit heeft ons er toe besloten om als onderwerp ‘waarom is links verdeeld?’ te kiezen. De vorige discussies waren soms erg moeilijk om samen te vatten of waren soms een schijnbare herhaling van de voorgaande, waarbij dezelfde analyses en strategieën op een bepaald probleem geplakt werden zonder dat er extra diepgang kwam of dat er echt op die verschillen werd ingegaan. Ik vond dat we elkaar soms wat te veel in theoretische of historische beschouwingen over het onderwerp in kwestie of het nu de vakbond of de media was. Daarom dat ik erg blij ben met dit discussieonderwerp: de verdeeldheid van links. Eindelijk tijd om deze verschillen als onderwerp te nemen! Om te vermijden dat we dit zeer grote onderwerp in algemeenheden beantwoorden of dat jullie eerst een halfuur lijdzaam moeten luisteren naar mijn inleiding die toont wat ik allemaal weet en denk over het onderwerp, heb ik het concept van de inleiding een beetje veranderd.

[…]

Verslag van Media en klassebewustzijn

7 okt

Er werden opnieuw een heleboel discussiepunten aangebracht…

Media zorgen voor informatie en desinformatie, cultuur en ontspanning. Men heeft mediabedrijven en ook conglomeraten. Door nieuwe technologie zijn er allerlei sociale en alternatieve media ontstaan, we praatten over de verschillen tiussen die 2 soorten media, ideologie (het denken van Althusser) en hegemonie (het denken van Gramci). […]

Discussie 9 oktober: Waarom is links verdeeld?

1 okt

De verschillende linkse pogingen van de 20e eeuw zijn er niet in geslaagd om tot een werkelijk, maatschappelijk alternatief te komen voor het kapitalisme en sinds de jaren 1970 zijn linkse ideologieën helemaal in de verdrukking. Ook nu slagen ‘linkse’ regeringen zoals in Frankrijk slagen er niet in om het tij te keren, maar ook de landen die zich socialistisch noemen gaan gebukt onder de economische crisis. Langs de andere kant zien we de wereldwijde Occupy protesten en bewegingen van verontwaardigeden over de hele wereld in verschillende richtingen uitgaat, maar tegelijkertijd er niet in slaagt om een duidelijk coherent alternatief naar voren te schuiven en ook intern zwaar verdeeld is. Vele van de hedendaagse verschilpunten tussen organisaties en actoren reflecteren tegenstellingen en discussies die al lang mee gaan. Er wordt in deze tijd nogal gegoocheld met termen zoals ‘links’ en ‘rechts’, al dan niet voorafgegaan door prefixen zoals ‘extreem’ , ‘radicaal’ of ‘ultra’. Deze duiden dan vooral op partijpolitieke tegenstellingen. Sinds het begrip ‘links’ voor het eerst gebruikt werd tijdens de Franse Revolutie is het onderhevig geweest aan verschillende vormen en aanspraken, maar vooral veel interne confluicten: radicalen (soort liberalen) versus socialisten, socialisten versus anarchisten, socialisten versus communisten, trotskisten versus stalinisten, nieuw links versus oud links,… In e

In de inleiding zal getracht worden een historisch overzicht te bieden van de linkse verschillen. Aan de hand van enkele concrete stellingen wordt daarna volgende vragen uit te diepen.

In deze discussie gaat het over de hamvraag: Wat bindt ons als linksen? Waarom zijn wij als ‘linksen’ zo verdeeld? Is dit een probleem? Hoe kan men tot samenwerking komen? 

Deze discussie kan enkel geholpen worden door een combinatie van duidelijke betekenissen en klare positie-inname met een open geest. Wie de wereld ‘ten goede’ wil veranderen, moet hem immers ook goed interpreteren.

Afspraak op dinsdag 9 oktober om 19u30 in café Multatuli, Lange Vlierstraat 9 te Antwerpen.