Archive | november, 2012

Ontslaggolf (Ford Genk e.a.)

27 nov

Ford Genk en een hoop andere bedrijven in België, waaronder Arcelor Mittal, Beckaert, Belfius, Dow Chemicals, Duferco, ING België… danken af of sluiten volledig. Een verdere verarming van de bevolking is onvermijdelijk, met alle sociale fenomenen van dien (vereenzaming, zelfmoord, criminaliteit…). Waarom gebeurt dit? Wat moeten of kunnen we doen?

In de laatste Spartacus-discussie kwamen volgende vragen en aspecten aan bod, waaraan er nog een paar zijn toegevoegd:

  • Is de sluiting van Ford Genk en andere industriële bedrijven een uiting van een internationale crisis in de sector van de automobiel of industrie? Of leiden andere sectoren net zo hard onder de algemene economische crisis?
  • Is de sluiting van Ford Genk en andere industriële bedrijven een uiting van het failliet van het “Fordisme” en “Taylorisme”? Betekent dit een einde van de auto of zelfs van een ecologisch onduurzame economie?
  • Opent het failliet van de “klassieke” industrie deuren naar een “groene”, gedecentraliseerde, lokale en/of kleinschalige economie? Kan een nationalisatie van het bedrijf een dergelijke omschakeling katalyseren en zodoende ook de verarming tegengaan?
  • Zal de verontwaardiging van de bevolking/arbeiders zich uiten in strijd? Hoe solidair zijn met de slachtoffers/met elkaar? Welke strijd en solidariteit biedt perspectieven op een waardige toekomst?

De inleiding zal zo veel mogelijk trachten de verschillende visies die in de “progressieve” beweging leven naar voor te schuiven en te bekritiseren waar nodig. Laat het een interessante basis zijn voor een (opnieuw) levendige discussie.

De discussie gaat door op dinsdagavond 4 december om 19.30 u in het vertrouwde zaaltje in Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen.

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of hieronder als commentaar posten.

Verslag “Waarom is links verdeeld/Wat heeft links in common” 06/11/2012

16 nov

Historische verschillen binnen links worden duidelijk geschetst in bijvoorbeeld het boek van Emma Goldmann, hoe werd er gekeken naar vrouwenemancipatie, homosexualiteit,..; binnen het communisme van de Russische revolutie en de Spaanse burgeroorlog.Dit toont aan dat er grote verschillen kunnen zijn binnen links, met betrekking tot andere sociale onderwerpen dan enkel de klasseverhoudingen. […]

Inleiding – media en klassenbewustzijn

15 nov

discussie van dinsdag 11 september 2012, Atnwerpen

De media zijn in de hedendaagse samenleving de belangrijkste verstrekkers van informatie en hun rol in het democratisch proces kan men nauwelijks onderschatten. Deze bestaat erin burgers te informeren met feiten, deze feiten betekenis te geven, een platform te zijn voor politieke discussies, en de overheid kritisch in het oog te houden (de zogenaamde ‘waakhondfunctie’ van de media). Aan informatie en media lijkt er geen tekort te zijn. De tijd waarin men dagen of zelfs weken moest wachten op berichtgeving is ver achter ons. We zijn in staat live gebeurtenissen te volgen aan de andere kant van de wereld, zoals de protestacties tegen het regime van Hosni Moebarak in 2011 in Egypte en in 2009 in Iran tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Niet alleen de snelheid, maar ook de keuze lijkt toegenomen te zijn. We beschikken over meer zenders dan ooit, en zoals de uitnodiging reeds aanhaalde, met het internet is de ‘sky the limit’. […]