Archive | januari, 2013

Kunst & cultuur

26 jan

Venster, spiegel, muur –

Een plaats en tijd voor cultuur

In onze vorige discussie over migratie kwamen cultuurverschillen tussen bevolkingsgroepen of individuen herhaaldelijk ter sprake, wat leidde tot deze discussie over cultuur specifiek. De aanzet kwam er ook dankzij een bescheiden golf van verontwaardiging die ontstond kort na het verschijnen van twee columns in De Standaard van de hand van Bart De Wever.

De taak van de discussie zal er niet in liggen de koers uit te zetten voor een cultuurbeleid dat eenduidig afgeschilderde filosofieën uit het verleden namedropt (“Afbreken om op te bouwen” – 22/12/’12) en/of hedendaagse provocatieve uitdrukkingsvormen minachtend in een kwaad daglicht stelt (“Ho’s en blingbling” – 15/01/’13).

Deze discussie wil daarentegen perspectieven openen naar een nieuwe visie van cultuur als dusdanig. Hoe kijken wij naar cultuur? Weerhoudt een zekere blik op cultuur ons ervan haar functie naar behoren in te schatten? Welke zijn de plaats en de tijd die we toekennen aan cultuur?

Wat? Discussie over de rol van kunst in de maatschappij

Waar? Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer? Dinsdag 12 februari 2013 om 19u30

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of hieronder als commentaar posten.

Cultuur

Kunst

Inleiding migratie

16 jan

Migratie is van alle tijden en dat is vrij logisch. Niet iedereen wilt blijven wonen waar hij of zij woont en het is nog maar de vraag of het wenselijk is dat dit wel vaak zou gebeuren.

Daarbij is er ook wel gedwongen en afgedwongen migratie, mensen worden het land uitgezet of zijn op de vlucht voor penibele omstandigheden, om daarna regelmatig opnieuw in penibele omstandigheden terecht te komen. Denken we maar aan de mensen zonder papieren in Europa en “het fort” dat de EU geworden is, men geraakt er niet zo maar binnen.. in Griekenland doen paramilitaire groepen er bijvoorbeeld alles aan om hen buiten te houden. Dat Europa een fort is ondervinden momenteel ook vele Syrische vluchtelingen in Turkije op de vlucht voor oorlog en terreur.

In een Syrisch vluchtelingenkamp in Jordanië zijn onlangs zelfs rellen uitgebroken om de barre winterse omstandigheden waarin de vluchtelingen moeten leven. Hulpverleners raakten daarbij gewond.

Er dreigt nu veel sneeuw te vallen in Turkije en Jordanië, de twee landen met het grootste aantal Syrische vluchtelingen. Begin december waren er al meer dan een half miljoen Syrische vluchtelingen, verspreid over landen als Libanon, Turkije, Jordanië,… De ingetreden winter bedreigt honderdduizenden vluchtelingen, hoofdzakelijk kinderen.

Hoe moeten we omgaan met migratie, vluchtelingen en een gebrek aan “de juiste papieren”? […]

Verslag “Ontslaggolf” 04/12/2012

3 jan

Discussie sluiting Ford Genk en Ontslaggolf

1.Is de sluiting van Ford in Genk een signaal van het instorten van “de” autoindustrie
of kan dit ook een teken zijn van een transitie naar een duurzame economie?
Opgemerkt wordt ook dat het woord “groen” begint te vervallen om plaats te maken voor
“duurzaam”.
Kan een duurzame industrie de klassieke industrie evenaren?
Er zijn veel factoren die meespelen en waar niet altijd zicht op is,
zoals loonkost, concurrentie…

Het ideaalbeeld van een “industrie” is lokaal zelfvoorziend en duurzaam. […]