Archive | februari, 2013

Inleiding cultuur

17 feb

Image

Venster, spiegel, muur
Een plaats en tijd voor cultuur

Om vat te kunnen krijgen op het begrip ‘cultuur’ heb ik ervoor gekozen dit thema op een zowel breed historische, een vrij persoonlijke als op een lichtjes associatieve manier te benaderen. Zoals ik reeds heb bepleit in voorgaande discussies geloof ik dat er binnen de groep af en toe kan en moet gedebatteerd worden op een idealistisch en zelfs imaginair niveau. Deze inleiding op cultuur trekt dan ook radicaal de kaart van de verbeelding. […]

Discussie migratie 15 januari

6 feb

Vragen

Migratie lijkt sinds de opkomst van het Vlaams Belang een recente aangelegenheid, maar zoals R. het reeds terecht aanhaalde: migratie en conflicten daaromtrent zijn van alle tijden. De discussie spitste zich op 15 januari zich dan ook toe op drie centrale vragen. Zijn alle vormen van migratie hetzelfde of moeten we onderscheiden maken, wat maakt iemand een migrant? Hoe moeten wij, als geëngageerde mensen, tegenover migratie verhouden zoals die zich vandaag aandient? En wat te denken van het gegeven van de multiculturele samenleving? Het eerste deel van de discussie ging dus vooral over migratie en het tweede deel meer over identiteit en het recht op verschil. Ik zal zo ook de voornaamste aangehaalde punten trachten te schetsen. […]