Archive | april, 2013

Verslag – Techniek en samenleving

23 apr

Discussie van dinsdag 16 april 2013, Antwerpen

De inleiding werd in het algemeen goed bevonden. Het gaf een degelijke definitie van techniek en welke rol het in het algemeen speelt in de maatschappij. Kritieken op de inleiding waren dat het de techniek nog meer historisch had kunnen kaderen, dat het te veel dé mens als abstracte categorie nam en niet genoeg vertrok van een feministische of klasse-analyse, maar ook dat het te weinig de moderne rol van techniek benadrukt. Een meer specifieke definitie werd voorgesteld: de techniek is een ‘verlengstuk’ van de menselijke arbeid. De techniek is dan ook in elke maatschappij steeds alomtegenwoordig en erg bepalend geweest voor de vorm van die maatschappij. De uitvinding van pijlen en bogen, van ploeg en pottenbakkerij… heeft sterke veranderingen teweeggebracht, net als de stoommachine en de gloeilamp, de aspirine en de computer… […]

Inleiding – Technologie & samenleving

18 apr

In onze hedendaagse samenleving is techniek alomtegenwoordig. Niemand ontsnapt aan technologie. Zelfs wie zich niet bezighoudt met automechanica, chemie of computers, komt onrechtstreeks met technologie in aanraking. Het voedsel dat we eten, de kleding die we dragen, of het nieuws dat we ontvangen, bij zowat alles wat we op een doordeweekse dag ondernemen komt techniek kijken. Onze samenleving is niet alleen van techniek doordrongen, ze is er ook sterk afhankelijk van.

Een terecht onderwerp voor discussie dus, aangezien de veranderende rol van techniek heel wat politiek relevante vragen oproept. Alvorens we tot een discussie hieromtrent overgaan, wil ik in deze inleiding kort één en ander vertellen over technologie en techniek (twee begrippen die ik overigens als synoniem zal hanteren). […]

Techniek en samenleving

11 apr

Wat? Discussie over techniek en progressiviteit
Wanneer? Dinsdag 16 april 2013, vanaf 19u30
Waar? Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Hoewel mensen reeds lang gebruik maken van techniek, lijkt technologie een steeds grotere rol te spelen in onze samenleving. Niet alleen zijn we in toenemende mate afhankelijk van techniek, de technologie waar we van afhankelijk zijn veranderd bovendien steeds van aard.
Wanneer het in politiek geladen gesprekken en betogen gaat over techniek, gaat het al snel over ‘technologisch determinisme’ of ‘teloorgang van het sociale’, terwijl ‘ware vooruitgangsdenkers’ en ‘luddieten’ al te simpel tegenover elkaar worden geplaatst.

Deze (veranderende) samenhang tussen techniek, politiek en samenleving, roept dan ook belangrijke vragen op. Laat ons deze vragen niet uit de weg gaan, maar ze aangrijpen als gelegenheid om een grondige en doordachte discussie aan te gaan tussen individuen van verschillende overtuiging en mening.
Wanneer zijn technologische vernieuwingen en veranderingen (on)wenselijk? Is verzet daartegen noodzakelijk, mogelijk, of overbodig? Kortom, hoe moet een progressief gedachtegoed zich tegenover techniek verhouden?

Om deze (en vele andere) vragen omtrent techniek en progressiviteit te bespreken, nodigen we u van harte uit op vertrouwde plek en tijdstip: dinsdag 16 april, 19u30 in de zaal van Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, 2000 Antwerpen.

Hopelijk tot dan!

Verslag van de discussie over Vlaams nationalisme

9 apr

Verschillende vragen kwamen aan bod :

Wat met nationalisme als “progressieve” kracht?

Vlaamsnationalisme vandaag, wat is dat juist? In hoeverre zijn er parallellen met nationalisme in Ierland, Baskenland, Schotland,…?

Is nationalisme revolutionair, reactionair,…?

Wat zou de N-VA zijn zonder Bart De Wever? Waarom is hij de populaire Vlaamse en Antwerpse leider en kon Patrick Janssens die rol niet vervullen?

Is het sukses van de N-VA vooral electoraal van aard of is er meer aan de hand?

Kunnen we vergelijken met de situatie in de jaren dertig? […]