Archive | mei, 2013

Inleiding ‘De mythe van de groene economie’

28 mei

Maandag in het nieuws:

“Alarmfase rood voor CO2-uitstoot. Het getal is slechts een symbool, het alarmsignaal helaas niet: voor het eerst in de menselijke geschiedenis overschreed het CO2-alarmpeil de 400 ppm[1]-grens. In mensentaal: nooit eerder was de CO2-concentratie zo hoog. De gevolgen voor het milieu liggen voor de hand. ‘Maar nu dreigen ook vluchtelingstromen en oorlogen’ waarschuwen specialisten.” [2]

Het feit dat dit artikel niet de voorpagina haalde is tekenend, het zogenaamde duel der popdiva’s Rihanna en Beyoncé en de landstitel van Anderlecht is blijkbaar belangwekkender nieuws. Of is er iets meer aan de hand? Is er een consensus gegroeid dat er toch niets aan de klimaatopwarming te doen is, en dat we er daarom maar beter niet teveel drukte over maken? Of is dit nieuws zo ontluisterend dat in functie van de commerciële logica van de krant het niet prominent mag gebracht worden?

In dit klimaat van onheilsberichten leek er eind vorig jaar een lichtpuntje aan het firmament. Matthias Lievens en Anneleen Kenis, twee jonge academici die zich politiek engageren, presenteerden hun boek ‘De mythe van de groene economie’. Hun analyse is vernieuwend in Vlaanderen en deed behoorlijk wat stof opwaaien. Optimistisch ingeschat zou je kunnen zeggen dat het een poging is om uit de grot van Plato te geraken [3], met dien verstande dat heel wat ideeën in het boek al circuleren in de climate justice-beweging [4].

Deze inleiding is een quasi letterlijke weergave van een interview [5] dat ik recent afnam met de auteurs. Tijdsgebrek verhinderde mij tot een kwalitatieve samenvatting te komen (veel tijd ging op  het herlezen van het boek). Ik besef dat ik het werk van Lievens en Kenis hiermee wellicht niet alle mogelijke aandacht geef dat het verdient. Daarom een oproep aan de aanwezigen die geïnteresseerd zijn om het boek zelf te lezen. Deze inleiding wil alvast een aanzet geven hiertoe. […]

De mythe van de groene economie

12 mei

Wat? Discussie over het boek ‘De mythe van de groene economie’

Wanneer? WOENSDAG 29 mei 2013, vanaf 19u30

Waar? Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Vorig jaar publiceerden de jonge academici Matthias Lievens en Anneleen Kenis hun boek ‘De mythe van de groene economie’. De centrale boodschap van het boek is dat we de milieuproblematieken niet aan de markt kunnen overlaten. De zogenaamde ‘groene economie’ is een concept waarbij wordt uitgegaan van een ‘People, Planet, Profit’-verhaal, waarbij de ambitie om blijvend economische groei en winsten te realiseren botst met de realiteit van ecologische draagkracht.

De wortels van de huidige ecologische crisis worden volgens de auteurs teruggebracht naar het kapitalisme, met zijn ongebreideld groei- en winststreven, zijn focus op concurrentie en de korte termijn, de enorme sociale ongelijkheid waarop het steunt, en de privatisering en commodificering (het tot koopwaar maken) van alles wat men maar kan bedenken.

De auteurs een aantal alternatieven voor om uit de destructieve spiraal te geraken: verzet, herpolitisering, democratisch beheer van de ‘commons’, social sharing…

In de inleiding voor onze discussie zal getracht worden om zoveel mogelijk argumenten van het boek te presenteren. Vervolgens zullen we nagaan of we ons kunnen vinden in de argumentatie en wat eventueel de consequenties daarvan zijn.