Archive | juli, 2013

Verslag – arbeid

8 jul

Discussie van dinsdag 18/06/2013, Antwerpen

1. De inleiding werd in het algemeen voldoende bevonden om een interessante discussie op gang te brengen. Het was niet de bedoeling een coherent geheel van standpunten over arbeid te brengen, maar enkele referenties te geven. Zij geven een idee van welke ideeën er zoal leven over het thema. Ze dienden als startpunt voor de discussie. […]

Inleiding – transitie of revolutie?

8 jul

1. Probleemstelling

Alle progressieven (socialisten, communisten, ecologisten, ecosocialisten…) zijn het erover eens: er loopt veel mis in de wereld en we willen de situatie verbeteren. Niet alleen heeft het kapitalistische systeem tot een diepgaande economische en sociale crisis geleid, er tekent zich ook een verregaande ecologische crisis af. Een aantal progressieven stelt onomwonden dat de oorzaken van deze crisissen in het kapitalisme gezocht moeten worden. Andere progressieven proberen de spreekwoordelijke kerk in het midden te houden: het kapitalisme is leefbaar wanneer er vanuit de politiek sociale correcties en maatregelen in functie van duurzaamheid worden doorgevoerd.
Hoe dan ook: alle progressieven willen de wereld verbeteren door wijzigingen in de samenleving en het systeem te brengen. Dit in tegenstelling tot conservatieven, die zich door Zukunftvergessenheit (vrij vertaalt: het vergeten of negeren van de toekomst) in toenemende mate ongeloofwaardig maken. De grote vraag die zich opdringt binnen het progressieve kamp is of vooruitgang het best door transitie of revolutie wordt bereikt. […]

Verandering: Revolutie en/of Transitie

4 jul

Wat? Discussie over verandering: Revolutie en Transitie

Wanneer? DINSDAG 09 juli 2013, vanaf 19u30

Waar? Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer je vandaag de dag kijkt naar de manier waarop de mens zich verhoudt tot zijn soortgenoten, de andere soorten en de planeet, is het duidelijk dat er een onevenwicht bestaat dat zich uit op allerlei vlakken: toegang tot hulpbronnen, informatie, voedsel, comfort, verschillen in impact, zelfbeschikking en levenskwaliteit.

Oorzaken van de sociale en ecologische crisissen worden vaak gezocht in het kapitalisme, maatschappelijk stelsel waarbij de productiemiddelen eigendom zijn van particulieren of vennootschappen die betaalde werknemers in dienst hebben en in ongelimiteerde concurrentie. Anderen proberen de spreekwoordelijke kerk in het midden te houden: het kapitalisme is leefbaar wanneer er vanuit de politiek sociale correcties en maatregelen in functie van duurzaamheid worden doorgevoerd.
Je zou kunnen zeggen: sommigen zijn radicaler, maar je kan ook de begrippen revolutie en transitie gebruiken om dit verschil aan te geven. Deze worden naast elkaar geplaatst in het boek “De mythe van de groene economie”, waarover in een vorige discussie gesproken werd. Vanuit dit oogpunt gaat het niet over hoe “radicaal” een verandering is, maar hoe ze tot stand kan gebracht worden. Door een overgang-transitie of een omwenteling-revolutie. Zijn dit begrippen die toereikend zijn om verschillen in acties te definiëren, zijn ze te verzoenen of niet?

Hier dus het onderwerp van onze volgende discussie…