Archive | oktober, 2013

Bijdrage – Hoe verder met Spartacus?

19 okt

Op het einde van de laatste bijeenkomst van discussiegroep Spartacus (8/10/2013) over “Geweld en de sociale omwenteling” werd vrij lang getwijfeld en gediscussieerd over een volgende discussie-onderwerp. We kwamen na veel ‘pingpongen’ tussen verschillende thema’s op het nogal kunstmatige onderwerp ‘de vrouw, geweld en geweldloosheid’. Afgaande op de titel schijnt er enerzijds een wil te zijn om verder te discussiëren over het thema geweld en anderzijds over het thema ‘de positie van de vrouw in de maatschappij’. “Schijnt”, want het was echter duidelijk dat we niet goed wisten wat we met die vrouw moesten aanvangen (ik denk dat er wel een oprechte wil bestond om geweld dieper te behandelen). Het was ook duidelijk dat niemand echt overtuigd was van het thema, gezien er niemand dolenthousiast was om een inleiding te schrijven. Ik denk dat we die vrouw dus moeten laten vallen en dat we het moeten hebben over een onderwerp dat écht leeft in de hoofden van de Spartacus-deelnemers. Spartacus gaat immers niet over dingen die ‘interessant’ zijn en waarover boeken zijn verschenen (alles is interessant en er zijn ontzettend veel boeken geschreven), maar om vragen die we stellen in de zoektocht en strijd voor een andere maatschappij. Als we daarvan afwijken, vervalt de politieke discussiegroep in een hobby-club of academische club en gaat het aan zijn oorspronkelijk doel voorbij. We mogen niet vervallen in een onkritische routine, zoals iemand het vorige discussie al zei. […]

Geweld en maatschappelijke omwenteling

1 okt

Wat?
Discussie over de rol van geweld in processen van sociale omwenteling

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 8 oktober om 19.30u tot 22.15u

Meer informatie volgt nog