Archive | november, 2013

De vrouw, geweld en geweldloosheid

14 nov

Wat?
Discussie over de rol van de vrouw in al dan niet gewelddadige processen van sociale omwenteling

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 12 november om 19.30u tot 22.15u

Inleiding: De vrouw, geweld en geweldloosheid

13 nov

There is no way to be committed to non-violence in the middle of the most violent society that history has ever created. I am not committed to non-violence in any way.
– Bernardine Dohrn, 1969

De documentaire The Weather Underground uit 2002 vertelt het verhaal van de radicale groepering die in de jaren 70 aanvallen uitvoerde op nationale symbolen en instituten in de Verenigde Staten uit protest tegen de Vietnamoorlog en uit steun voor de onderdrukte zwarte bevolking. De film heeft een blijvende indruk op mij nagelaten en was één van de voornaamste aanleidingen voor mij om het thema van geweld en geweldloosheid naar voren te schuiven in de discussiegroep Spartacus.

[…]

Samenvatting: De vrouw, geweld en geweldloosheid

10 nov

Discussie-avond

Aanwezig: Steven, Sven, Elias, Erna, Duran, Rafa, Vicky.

De vrouw, geweld en geweldloosheid,

Inleiding door Sven G. aan de hand van zijn drie punten werd de discussie geleid,

[…]

Verslag – Politieke communes en andere sociale opstanden

8 nov

10 september 2013, Antwerpen

Voor deze discussieavond bestond de uitdaging erin te vertrekken vanuit een concrete historische gebeurtenis (de Commune van Parijs) en de vergelijking te maken met de actuele opstanden in Egypte. De inleiding van R. bood een schets van deze twee tijdsgewrichten. We vroegen ons af of de massa’s, die in beide gevallen op de been waren gebracht, vergelijkbaar waren en of we in beide situaties konden spreken van een dictatuur van het proletariaat.

Die gedachte-oefening bleek verre van eenvoudig. Snel weer duidelijk gemaakt door B. dat geen van deze twee cases geïdealiseerd hoefde te worden, dat ze van de andere kant ook niet onderschat hoefden te worden en dat ze vooral niet als geïsoleerd hoorden beschouwd te worden. In de discussie werd gepoogd een context te beschrijven en te achterhalen voor zowel de Commune als de opstand in Egypte; het aandeel van religie, het geopolitieke, despotische regimes, armoede en ellende. De objectieve voorwaarden voor een opstand werden onderscheiden van de subjectieve voorwaarden (morele kwesties, verontwaardiging).

[…]