Archive | maart, 2014

Inleiding ‘Water, het blauwe goud? Over vloeibare tekorten.’

7 mrt

De strategische waarde van het blauwe goud

  1. Wat is dat, het ‘blauwe goud’?

De term het ‘zwarte goud’ zal de meesten van ons niet vreemd in de oren klinken en wellicht zijn de meesten er ook mee bekend dat hiermee aardolie bedoeld wordt. Sinds de eerste grote ontginningen van aardolie in de Verenigde Staten van Amerika maakte de wereld kennis met het toenemende belang van deze energiebron en heden wordt meer dan veertig procent van de totale energiebehoefte van onze groene planeet gedekt door het gebruik van aardolie. Vooral in de tweede helft van de voorbije eeuw heeft het bezit van en vooral de mogelijkheden tot het verdelen van aardolie voor meerdere conflicten gezorgd, al dan niet beslecht met militaire of economische middelen. En daarbij hebben we het nog niet over de impact van de winning, de distributie en vooral de consumptie van aardolie. Tot dusver deze kleine beschouwing over de waarde en het belang van het ‘zwarte goud’.

Een term die de laatste jaren meer ingang heeft gevonden, is het ‘blauwe goud’ en daarmee wordt een vloeistof aangeduid die we als vanzelfsprekend beschouwen, vermits het reeds sinds het ontstaan van alle leven gratis en voor niets uit de hemel komt vallen: water. ‘Water is de bron van alle leven’ is een populaire uitspraak, van tijd tot tijd ook wel eens gebruikt voor commerciële doeleinden, maar dit gezegde is zeker niet uit de lucht gegrepen. Het aardoppervlak is voor zeventig procent bedekt met water, maar slechts 0.25 procent daarvan is geschikt voor drinkwater. Met een exploderende wereldbevolking zal de vraag naar drinkbaar water slechts toenemen en met het zich op deze steeds prangender problematiek worden we er haast genadeloos mee geconfronteerd dat de voorziening van drinkbaar water geen ‘natuurlijke’ vanzelfsprekendheid meer is, maar een waardevolle grondstof die steeds moeilijker verkrijgbaar zal zijn voor steeds meer mensen. Daarbij moet er aan toegevoegd worden dat het niet slechts over ‘drinkwater’ gaat, maar over ‘drinkbaar water’, dus water dat voldoende gezuiverd is dat het door elk mens gedronken kan worden zonder de gezondheid in gevaar te brengen. De ongeziene toename van de wereldbevolking zorgt uiteraard voor een stijgende vraag naar zuiver drinkwater en dramatisch genoeg neemt de populatie het meeste toe in gebieden waar de watervoorziening net het moeilijkste verloopt. […]

Aankondiging discussie ‘Water, het blauwe goud? Over vloeibare tekorten.’

7 mrt

Wat? Discussie over ‘Water, het blauwe goud? Over vloeibare tekorten.’

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 11 maart om 19.30u tot plus minus 22.15u

 

Ondanks het feit dat liefst zeventig procent van het aardoppervlak bedekt is met water, kunnen we slechts een vierde van een procent van de totale hoeveelheid water als drinkbaar beschouwen. Water, door sommigen ook haast poëtisch aangeduid als de ‘bron van alle leven’, is dus broodnodig voor het overleven van de menselijke soort.

Gezien de niet te onderschatten kostbaarheid van drinkbaar water is het niet uit te sluiten dat het bezit van deze vloeistof in de toekomst nog tot veel geweld kan leiden. 

Hoe waardevol is water en hoe problematisch zijn watertekorten nu en in de toekomst? Een discussie.

Verslag discussie ‘Water, het blauwe goud? Over vloeibare tekorten.’

5 mrt

In grote lijnen werden deze zaken werd besproken:

–          Verhouding tussen het proces van vermarkting en monopolisatie enerzijds en individuele verantwoordelijkheid anderzijds.

–          Rol en aanwending van technologische mogelijkheden.

–          Rol regeringen en ideologie. EU een kapitalistisch project?

–          Belang van markten en grondstoffen. Evoluties in België m.b.t. nutsvoorzieningen.

–          Alternatief voor staatsapparaat: bewustwording, herpolitisering, commons…

–          Toenemende politieke invloed van steden (cf. Benjamin Barber).

–          Universele wet recht op water: campagne, belangen multinationals om te privatiseren.

–          Indien mogelijk: referenties door middel van voetnoten of bibliografie opnemen in inleidingen!