Archive | juni, 2014

Aankondiging ‘Politieke partijen’

7 jun

Wat?
Discussie over ‘Politieke partijen’

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 10 juni om 19.30u, tot 21u

Van 21u tot 22u volgt er nog een discussie over de toekomst van Spartacus, de tweede in een geplande reeks. De eerste was op 13 mei en onverwacht lang doordat de inleider van dienst een ongeluk had diezelfde dag.

Inleiding: Politieke Partijen, noodzaak of kwaad?

6 jun

Definitie: ‘’A political party is an organization of people which seeks to achieve goals common to its members through the acquisition and exercise of political power.’’

Stelling: ‘’Politieke partijen hebben een centralistische structuur en bijgevolg een obstakel voor participatieve demokratie ’’

 

Sinds de invoering van ‘enkelvoudig stemplicht’ in Belgie spelen (mainstream) politieke partijen een steeds nadrukkelijke, zelfs ‘deterministische’’ rol in het besluitvormingsproces. De evolutie van de ‘Belgische’ partijen naar Vlaams/Waalse, bracht in dit opzicht weinig verandering. Met mechanismen zoals fracties, partijdiscipline, partijstandpunt edm worden ‘’afwijkende’’meningen in het gareel gehouden of uitgesloten. Rekening houdend met subsidies (een regeling tvv van dezelfde politieke partijen) en allerlei andere vormen van privileges, is de rol van het partijbestuur bepalend. De ‘’legitimiteit’’ van verkozenen aangestuurd door gecentraliseerde ‘’partijbesturen’’ voedt de evolutie van centralisatie van het bestuur.

Maw de strijd om participatie en meer democratie, verloopt aldus parallel met het centralisatiedenken van politieke partijen! Pleiten voor meer efficiëntie en specialisatie is als het ware niets anders dan een echo voor meer centralisatie van macht en de juiste specialist (man/vouw) voor de juiste post!

Naast centralisatie merken we ook een zichtbare machtsverschuiving naar het supranationale niveau. De stelling hierboven doet dan sterk denken aan het cijnskiesrecht van 1830 (enkel de rijksten maken deel uit van het proces).

İs een andere politieke partijstructuur mogelijk, met een horizontale ipv verticale structuur ? İs dit een garantie voor een alternatief demokratische (participatieve) samenleving ? Of is een samenleving mogelijk zonder politieke partijen en kunnen we dan over politieke democratie spreken?

De (politieke) partijen vormen een wonderlijk mechanisme waardoor in het hele land vrijwel niemand zich nog inspant om op maatschappelijk vlak het goede, het rechtmatige en het ware te herkennen … Mocht de duivel de maatschappelijke orde inrichten, hij had het niet sluwer aan boord kunnen leggen.  Simone Weil

De hiërarchische structuur (met een Partijbestuur, Partijraad en andere niveaus) gaat dwars doorheen alle politieke stromen.

İn wetenschappelijke literatuur wordt er gewag gemaakt van volgende types politieke partijen:

o de kaderpartij,

o de campagnepartij,

o de ledenpartij

o de idee‐ en debatpartij (ook wel debatpartij).

 

Zonder hier verder te willen in verdwalen blijft de vraag: is een politieke partij een noodzaak dan wel een kwaad? Is een horizontale partij mogelijk, werkbaar en een alternatief ?

Inleiding: De toekomst van discussiegroep Spartacus?

5 jun

Op de 24ste van augustus 2009 werd de eerste discussie van Spartacus gehouden, zo vertelt mij de website. Om onduidelijke redenen was ik daar zelf niet aanwezig, maar het moet een hele voorbereiding gevergd hebben. Om discussianten aanwezig te hebben die nog geen uitgesproken politiek traject hadden gekozen, maar ook verschillende leden en sympathisanten van de PVDA+, Groen, Rood! en de IKS te mogen ontvangen, moet een aardige discussie hebben opgeleverd. Zeker als ze met elkaar moeten overleggen wat ‘links’ nu werkelijk betekent. Feitelijk vinden we in die eerste discussie al het uiteindelijke doel dat Spartacus zou blijven volgen in haar werking: een poging tot het ontwikkelen van een standpunt dat niet noodzakelijk overeenkomt met dat van de eigen partij of wat voor ‘natuurlijk’ wordt aangezien in de rest van de maatschappij. Nee, het doel was veeleer een standpunt te ontwikkelen dat een inzicht zou verschaffen.

[…]