Belgische regeringscrisis en het ‘nationalistische’ vraagstuk

4 sep

Vrienden,

Door de alledaagse media worden wij de ganse dag gebombardeerd met de ‘grote’ politieke beslommeringen van ons systeem. Nederland heeft het zowel media- als politiek fenomeen Wilders en Duitsland volgt in deze lijn met de nieuwe ‘Freiheitpartei’ op de schoei van het Wildersiaanse rechtsliberalisme; Frankrijk heeft haar ‘débat sur l’ identité national’ en de fameuze hoofddoekenkwestie. België daarentegen mag zich verblijden met de ‘Belgische kwestie’. Taalkwesties, staatsstructuren, geldstromen en splitsingen van het land zijn aan de orde van de dag als we de media mogen geloven. De politieke aantrekkingskracht van de xenofobe partij Vlaams Belang neemt weliswaar sterk af, maar de N-VA doet met haar ‘nette’ Vlaamsnationalistische plannen de hartjes van nogal wat Vlamingen op hol slaan [1][2].

Als er iets in deze moderne politieke ideologieën centraal staat is het de vraag van identiteit, en specifiek die van nationale identiteit.

Discussiegroep Spartacus nodigt u uit om de avond van dinsdag 5 oktober (19.30) nog eens met ons aan tafel te schuiven en over deze kwesties na te denken. Wat is nationalisme, en wat is de positie die we als mensheid er tegenover zou moeten innemen? Doet nationalisme er echt nog wel toe? Wat is de toekomst van de Europese identiteit en Unie? Wat betekent ‘internationalisme’? Mede ómdat deze vragen juist weer zijn boven komen drijven door de Belgische problematiek van de laatste dagen zullen we de Belgische zaak integraal behandelen. Dat neemt niet weg dat ook volk uit andere landen hartelijk is uitgenodigd, want de inleiding zal genoeg informatie verschaffen voor elke nadenkende mens om er op te kunnen reageren (en wellicht hebt u als buitenstaander verfrissende inzichten).

Het adres is hetzelfde als de voorgaande keren:

Café Multatuli
Lange Vlierstraat 9
2000 Antwerpen

Tijd:

5 oktober 2010, vanaf 19.30 u tot nader te bepalen tijdstip,.

Wij zien uit naar opnieuw een verfrissende discussie en een goed weerzien.

Tot dan,

Discussiegroep Spartacus.

[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamer_van_Volksvertegenwoordigers_(samenstelling_2010-2014), geraadpleegd op 16-09-2010.

[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Senaat_(België)_(samenstelling_2010-2014), geraadpleegd op 16-09-2010.

Enkele referenties:

6 Responses to “Belgische regeringscrisis en het ‘nationalistische’ vraagstuk”

 1. Inigo Montoya september 21, 2010 at 8:55 pm #

  Om de historische kant van de zaak te belichten zou misschien iemand weten wat voor goede boeken er zijn over het debat over de Vlaamse kwestie binnen de Belgische socialiste partij? Deze man speelde daar volgens wikipedia een rol in:
  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69311114

 2. Yves september 23, 2010 at 8:19 am #

  Hier een interessant politiek-filosofiscjessay over de positie van de groenen in de nationale kwestie, meer bepaald in het Vlaamse communautair opbod. Geschreven voor de huidige Belgische crisis en voor de Lange Wapper door Manu Claeys van straten-generaal.

  http://www.manuclaeys.be/ess_gr4.html

 3. Yann september 23, 2010 at 9:00 am #

  Ik heb “Het rode vaderland” bij de referenties gezet. Misschien is het interessant. Ik spreek me niet uit over de inhoud. De achterflap van het boek gaat als volgt:

  “Nationale identiteit. In een land als België is het een heikel onderwerp. Voelen wij ons in de eerste plaats Vlamingen of Belgen? En hoe was dat bij onze voorouders? In het maatschappelijke debat over onze natievorming wordt vaak uitgegaan van premissen die niet zijn bewezen. Ook over de rol van de socialisten.
  Dit boek kijkt daarom verder dan de slogans en de mythen. Het neemt als test case de Belgische Werkliedenpartij (BWP) in de periode voor de Eerste Wereldoorlog. De BWP wordt nu eens ‘internationalistisch’ genoemd, dan weer belgicistisch. De sterke Vlaamse gerichtheid van de huidige sp.a, zo wordt dan gesuggereerd, is vooral een keuze van de jongere generaties socialisten.
  Maarten Van Ginderachter legt een vergeten geschiedenis bloot. De vaderlandsloos geachte socialisten, zo blijkt, hadden voor de Eerste Wereldoorlog al af te rekenen met meer communautaire onenigheid dan ze bereid waren toe te geven. Niet alleen zorgde de taalkwestie voor spanningen, maar Vlamingen en Franstaligen bleken zich ook nog eens te identificeren met andere vaderlanden: de Franstaligen met België, de Vlamingen met Vlaanderen…”

  Over Camille Huysmans is er het boek “Het enfant terrible Camille Huysmans 1871-1968” door Jan Hunin.

 4. M. september 23, 2010 at 6:24 pm #

  Nog enige andere literatuur:

  -Gezien de naam van de discussiegroep “Spartacus”:
  wat ging er verkeerd, na de bloei-periode van de Nederlandse Spartacusbond ,vooraleer deze afgleed naar haar lokaal isolement, weg van het internationalisme? Iets voor mogelijke NL-deelnemers?
  -Historisch:
  –“Natie of klasse” …uit de jaren 70..: IKS-boekje nr 3; de aldaar geformuleerde aspekten zal ik in de discussie aanbrengen
  –“De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat.” F. Engels
  –“Fascisme & democratie: 2 uitingen van de dictatuur van het Kapitaal” (suppl. Boekje bij Révolution Internationale n°296 : bestaat mischien in het Nederlands?
  –“Camille Huysmans: socialist en Flamingant.(was secretaris 2° Internationale)
  Boekje van de vlaamse pocketreeks: breng ik mee.

  -Zag in het Ak. Ziekenhuis nog enkele andere hedendaagse visies in de pers-literatuur die daar ter lezing ligt:

  –Knack van 30sept 2009(was 1° van 5 artikelen van een reeks over demokratie) :ging over John Keane(politoloog & historicus) zijn levenswerk “The Live and Death of Democracy”(uitg. Simon & Shuster).
  Ref http://www.johnkeane.net Hij stichte in Univ van Westminster(London) “Centre for the study of democracy”.
  “Het volk” bestaat niet:de evolutie ivm democratie wordt geschetst als:
  1/vergaderdemocratie= ontstaan in de streek van het huidige Irak (! En dus geen Westerse uitvinding…zoals de USA als doel zegt te hebben)
  2/representatieve democratie= ontstaan in de lage landen ( Brugge & Amsterdam: “no tax without representation” als verzet tegen Filips de 2°-belastingen.Geschikt voor een “territoriale “ staat of natie; is alles nu grensoverschrijdend en die “democratische mechanismen “ voldoen hiervoor niet meer. Stemmen daarvoor, leidt enkel tot apathie bij de bevolking.
  3/monitory democracy: de aard der problemen wordt steeds complexer: niet enkel de bestuursvorm, ook de gedeelde vorm van (samen)leven en de perceptie van de realiteit zijn nu anders ge(/ver)worden. Aktiegroepen en komitees bepalen mee wat beleidsvoerders realiseren.

  –Santiago Nino-Becerra (hoogleraar Barcelona): bestseller “de Crash van 2010”
  Probleem is niet de de staats-of buitenlandse schuld, maar de totale wereldwijde schuldenberg. Het hyperkrediet leidt onstuitbaar tot verval: het ergste komt nog eind 2010. We leven op de drempel van een systeemcrisis waarvoor een postglobale samenwerking vereist zal zijn. Dit maakt nieuwe vormen noodzakelijk van economische samenwerking en coödiatie.

  -Mischien op het einde toch ook even internationaal,de oktober-revolutie gedenken?
  M.

 5. M september 25, 2010 at 9:35 am #

  opbouw structuur Europese Unie oa ivm veiligheid :zie
  http://www.atlcom.nl/Europeseveiligheid/pijlerstructuur.htm

 6. Inigo Montoya oktober 5, 2010 at 11:05 pm #

  In dit boek over de Stalinist Paul de Groot, beschikbaar op http://dare.uva.nl/record/86467 , is vooral het hoofdstuk ‘de jeugdjaren 1899-1925’ heel relevant, met name over de anti-Vlaamse positie verdedigd binnen de communistische partij van België door figuren zoals War Van Overstraeten en Abraham Soep.

Leave a Reply