De mythe van de groene economie

12 mei

Wat? Discussie over het boek ‘De mythe van de groene economie’

Wanneer? WOENSDAG 29 mei 2013, vanaf 19u30

Waar? Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Vorig jaar publiceerden de jonge academici Matthias Lievens en Anneleen Kenis hun boek ‘De mythe van de groene economie’. De centrale boodschap van het boek is dat we de milieuproblematieken niet aan de markt kunnen overlaten. De zogenaamde ‘groene economie’ is een concept waarbij wordt uitgegaan van een ‘People, Planet, Profit’-verhaal, waarbij de ambitie om blijvend economische groei en winsten te realiseren botst met de realiteit van ecologische draagkracht.

De wortels van de huidige ecologische crisis worden volgens de auteurs teruggebracht naar het kapitalisme, met zijn ongebreideld groei- en winststreven, zijn focus op concurrentie en de korte termijn, de enorme sociale ongelijkheid waarop het steunt, en de privatisering en commodificering (het tot koopwaar maken) van alles wat men maar kan bedenken.

De auteurs een aantal alternatieven voor om uit de destructieve spiraal te geraken: verzet, herpolitisering, democratisch beheer van de ‘commons’, social sharing…

In de inleiding voor onze discussie zal getracht worden om zoveel mogelijk argumenten van het boek te presenteren. Vervolgens zullen we nagaan of we ons kunnen vinden in de argumentatie en wat eventueel de consequenties daarvan zijn.

One Response to “De mythe van de groene economie”

  1. Y. mei 12, 2013 at 11:24 am #

    Heb de aankondiging in het Frans vertaald, omdat ik onlangs een paar franstalige geïnteresseerden heb ontmoet: http://groupedediscussionspartacus.wordpress.com/

    Ter voorbereiding op discussie refereer ik naar een artikel dat de IKS onlangs publiceerde (voor- en achterpagina): http://nl.internationalism.org/files/nl/N_WERE133_ISME358_WEB_0.pdf

Leave a Reply