Dinsdag 4 oktober: Democratie in crisis?

27 sep

Is onze democratie in crisis? Hoe kan men het toenemende succes van buitenparlementaire zelforganisatie zoals de Indignados  en directe actie enerzijds en het succes van populisme anderzijds verklaren?  Wat betekent ‘echte democratie’ dan en hoe kan men deze verkrijgen?’

Een nieuw jaar, een nieuw begin en voor het derde opeenvolgende jaar gaat discussiegroep Spartacus van start. Bij vorige discussies kwamen steeds dezelfde twee dilemma’s naar voren. Is er ruimte voor hervorming binnen ons politiek systeem of biedt enkel revolutionaire, buitenparlementaire actie de oplossing voor de ecologische, politieke, economische en sociale crisis? En dient politieke actie aan de hand van individuele of collectieve actie te gebeuren?

 Al deze vragen gaan over de vraag hoe desgewenste verandering te verkrijgen of tegen te houden. In 1989 schreef Fukuyama in zijn ‘The End of History’ dat de liberale democratie gezien kan worden als eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid en de finale vorm van menselijk bestuur. Sindsdien beroept haast iedereen van links tot rechts zich op het begrip ‘democratie’ als geprefereerde politiek systeem. Maar wat betekent democratie nog in het licht van de recente schuldencrisis waarbij de grote banken en financiële instellingen de afgelopen jaren enorme winsten geboekt hebben, nadat ze met belastingsgeld overeind waren gehouden. Nu zitten de overheden met een begrotingscrisis en zeggen de banken, aangevuurd door de ratingbureaus: ‘Wel, om stabiel te blijven en niet opnieuw in moeilijkheden te komen, kunnen we het jullie niet lenen. We lenen het alleen maar als jullie de lonen matigen, mensen ontslaan, sociale voorzieningen inperken en de macht van de vakbonden doorbreken.   Tegelijkertijd zien we demonstranten in Griekenland en Spanje die ‘echte democratie’ eisen en bezetten duizenden mensen Wall Street uit woede met het financieel systeem. We discussieerden al over de Arabische Lente, waar honderdduizenden mensen op straat kwamen om hun dictators te verjagen in naam van de ‘vrijheid en democratie’. Maar ook extreemrechts stelt zich tegenwoordig voor als voorvechter van de democratie tegenover de ‘linkse betutteling’ en de ‘fascistische Islam’. Anderen stellen ‘ het populisme’ dan weer voor als de hedendaagse bedreiging van de democratie. De Prijs voor de Democratie ging in 2011 onder meer naar de Field Liberation Movement, een organisatie die door sommigen eerder met terrorisme dan met democratie geassocieerd moet worden. Vele politicologen spreken van een crisis van de democratie.

 Is onze democratie in crisis? Hoe kan men het toenemende succes van buitenparlementaire zelforganisatie zoals de Indignados  en directe actie enerzijds en het succes van populisme anderzijds verklaren?  Wat betekent ‘echte democratie’ dan en hoe kan men deze verkrijgen?’

Dit en nog veel meer, op 4 oktober om 19h30 in Café Multatuli. De Lange Vlierstraat  9 te Antwerpen.

Er kan gezorgd worden voor slaap- of eetgelegenheid voor mensen die van ver komen.

No comments yet

Leave a Reply