Discussie 12 maart: De eeuwige terugkeer van het Vlaams-nationalisme

3 mrt

Was het politieke leven tot enkele jaren geleden gefixeerd op het Vlaams Belang, dan zijn nu alle debatten en redevoeringen een impliciete of expliciete reactie op de NVA. Boeken en opiniestukken worden volgeschreven over de partij en haar leider en alles wat ze doet is steevast wereldnieuws in Vlaanderen. Ze wint verkiezing na verkiezing en lijkt op een absolute meerderheid af te stevenen in het Vlaamse landsdeel. Er gaat geen week voorbij of er ontstaat weer een nieuw mediarelletje waarbij de NVA één of andere Belgische mistoestand aanklaagt en bevolkingsgroep schoffeert en daarbij progressief Vlaanderen in het harnas jaagt. Links Vlaanderen hoort het al een tijd donderen in Keulen en hoort zelfs ‘echo’s van de jaren dertig’. Hoewel het Vlaams-nationalisme een eigen historische geschiedenis en context kent, zien we ook in de rest van de Europese Unie nationalistische oprispingen. Door middel van discussie zullen we een antwoord trachten te formuleren op volgende vragen:

1)      Hoe kunnen we de sympathie en antipathie voor het Vlaams-nationalisme vandaag verklaren? Werkt nationalisme vandaag eerder verdelend of verzamelend? Is er een werkelijke opstoot van nationalisme?

2)      Wat is het project van het hedendaagse Vlaams-nationalisme?

3)      Hoe moeten we ons tegenover dit Vlaams-nationalisme verhouden? Hoe moeten we iets als identiteit in vullen vanuit een (groen)linkse/progressieve visie? Staan links en nationalisme lijnrecht tegenover elkaar? Moeten we naar een versterking van België of de EU? Is internationalisme in de vorm van een streven naar een wereld zonder naties mogelijk/wenselijk?

Waar? Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer? Dinsdag 15 maart 2013 om 19u30

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of hieronder als commentaar posten.

One Response to “Discussie 12 maart: De eeuwige terugkeer van het Vlaams-nationalisme”

  1. Rafa Grinfeld maart 11, 2013 at 6:03 pm #

    Dit is de beste tekst die ik ken over nationalisme: http://www.democracynature.org/vol2/bookchin_nationalism.htm

Leave a Reply