Discussie 6 november: Wat heeft links in common?

28 okt

In de nasleep van de recente lokale verkiezingen merken we in Antwerpen een verdeling op van de linkse stem over verschillende partijen. Men maakt her en der gewag van een politieke versplintering.

We vragen ons af of het niet van belang kan zijn om op politiek/ideologisch gebied één of meerdere zaken te vinden die common ground zijn bij progressieven. Samenwerking of bundeling van krachten vergroot namelijk de resultaten die op het terrein worden geboekt.

In de komende bijeenkomst zullen we met de groep op zoek gaan naar punten van overeenkomst en consensus. Bij deze worden alle deelnemers uitgenodigd om hier op voorhand over na te denken en zelf voorbeelden mee te brengen.

We willen hierbij alvast twee opinies meegeven die tot nadenken aanzetten:

“One could say, in rather broad terms, that neoliberalism has been defined by the battle of private property not only against public property but also and perhaps more importantly against the common.” (Michael Hardt)

RSA Animate – The Empathic Society
http://www.youtube.com/watch?v=l7AWnfFRc7g

8 Responses to “Discussie 6 november: Wat heeft links in common?”

 1. Yann oktober 28, 2012 at 9:11 pm #

  In zekere zin zal het voortzetting worden van de vorige discussie (“waarom is links verdeeld?”). Het zou interessant zijn, indien er tegen dan al een verslag is van die discussie, als het mogelijk is.

  Belangrijk ivm de komende discussie: er wordt niet 1 of 2 inleidingen voorgelezen, maar iedereen die wil neemt een artikel, filmpje, boek… mee dat hij/zij passen vindt bij de discussie. Iedereen die wil kan er dan een korte presentatie van geven en het belang ervan voor de discussie toelichten. Ik hoop dat ik hiermee onze afspraak van vorige keer goed heb uitgedrukt.

 2. Yann oktober 29, 2012 at 7:20 am #

  Ach, ach! Ik betrap mezelf op een grote ongeduldigheid! Dat verslag is nu ook weer niet zo dringend. Misschien is het zelfs interessant dat pas na de komende discussie een verslaf verschijnt over beide discussies.

 3. Yann november 1, 2012 at 11:07 am #

  Vorige keer hadden we het over methodes, d.w.z. over hoe de geschiedenis (waaronder de actuele maatschappelijke vraagstukken vallen) te begrijpen. Zijn begrippen als “links en rechts” of “progressief en conservatief” goede instrumenten om de maatschappij in het verleden en het heden te vatten? Wat houden ze in? En is het verbreiden van een “links” of “progressief” gedachtegoed iets dat je volledig kan sturen? Hoe ontwikkelen zich bepaalde ideeën? Enz.

  Komende discussie zal het daar waarschijnlijk opnieuw over gaan. Ik stel dan ook volgende tekst voor, die een uiteenzetting geeft van het historisch (en dialectisch) materialisme, waarop de marxisten zich beroepen:

  Het historisch materialisme. Anton Pannekoek.
  http://www.marxists.org/nederlands/pannekoek/1919/1919histmat.htm

 4. Yann november 1, 2012 at 11:28 am #

  Wetenschap en politiek. Misschien moeten we het daar eens over hebben. De wetenschap heeft toch een grote “eenheid” in de gedachtenwereld gebracht. Wetenschap gaat ondermeer om het vinden van theoretische coherentie/samenhang t.o.v. de materiële (in de zin van bestaande) fenomenen. In de wetenschappen wordt naar eenheid gezocht. Hoe zit het dan met wereldbeschouwingen die onderwerpen als politiek en economie aanraken? In welke zin kan je ze vergelijken met wetenschap?

  Artikels die mij alvast erg hebben beïnvloed waren de volgende, geschreven door Chris Knight: Marxism and science.
  http://en.internationalism.org/icconline/2011/07/marxism-and-science-chris-knight

 5. Yann november 5, 2012 at 2:34 pm #

  Morgen zal ik volgende tekst kort presenteren:

  http://nl.internationalism.org/node/634
  Kunnen wij solidair zijn zonder eenheid? CNT-AIT & IKS. Uit: internationalism.org

 6. Yann november 5, 2012 at 2:39 pm #

  En morgen zal ik ook volgende oproep tot eenheid uitdelen:

  http://nl.internationalism.org/node/1007
  Uitbreiding en eenmaking van de strijd is noodzakelijk en ook mogelijk. IKS. Uit: internationalism.org

 7. Sven Goyvaerts november 7, 2012 at 10:30 am #

  “Politics begins precisely when one stops balancing profits and losses and is concerned instead with dividing the parts of the common. (…) Politics is the sphere of activity of a common that can only ever be contentious, the relationship between parts that are only parties and credentials or entitlements whose sum never equals the whole.” (Jacques Rancière, ‘Disagreement’, trans. Julie Rose, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999, p.5 & 14)

 8. Sevy november 9, 2012 at 11:29 am #

  Beste Sven,

  Ik denk dat ik het citaat snap. maar kan je dat voor de zekerheid ook nog eens in eigen woorden uitleggen? Misschien snap ik het dan nog meer 🙂

Leave a Reply