Discussie 9 oktober: Waarom is links verdeeld?

1 okt

De verschillende linkse pogingen van de 20e eeuw zijn er niet in geslaagd om tot een werkelijk, maatschappelijk alternatief te komen voor het kapitalisme en sinds de jaren 1970 zijn linkse ideologieën helemaal in de verdrukking. Ook nu slagen ‘linkse’ regeringen zoals in Frankrijk slagen er niet in om het tij te keren, maar ook de landen die zich socialistisch noemen gaan gebukt onder de economische crisis. Langs de andere kant zien we de wereldwijde Occupy protesten en bewegingen van verontwaardigeden over de hele wereld in verschillende richtingen uitgaat, maar tegelijkertijd er niet in slaagt om een duidelijk coherent alternatief naar voren te schuiven en ook intern zwaar verdeeld is. Vele van de hedendaagse verschilpunten tussen organisaties en actoren reflecteren tegenstellingen en discussies die al lang mee gaan. Er wordt in deze tijd nogal gegoocheld met termen zoals ‘links’ en ‘rechts’, al dan niet voorafgegaan door prefixen zoals ‘extreem’ , ‘radicaal’ of ‘ultra’. Deze duiden dan vooral op partijpolitieke tegenstellingen. Sinds het begrip ‘links’ voor het eerst gebruikt werd tijdens de Franse Revolutie is het onderhevig geweest aan verschillende vormen en aanspraken, maar vooral veel interne confluicten: radicalen (soort liberalen) versus socialisten, socialisten versus anarchisten, socialisten versus communisten, trotskisten versus stalinisten, nieuw links versus oud links,… In e

In de inleiding zal getracht worden een historisch overzicht te bieden van de linkse verschillen. Aan de hand van enkele concrete stellingen wordt daarna volgende vragen uit te diepen.

In deze discussie gaat het over de hamvraag: Wat bindt ons als linksen? Waarom zijn wij als ‘linksen’ zo verdeeld? Is dit een probleem? Hoe kan men tot samenwerking komen? 

Deze discussie kan enkel geholpen worden door een combinatie van duidelijke betekenissen en klare positie-inname met een open geest. Wie de wereld ‘ten goede’ wil veranderen, moet hem immers ook goed interpreteren.

Afspraak op dinsdag 9 oktober om 19u30 in café Multatuli, Lange Vlierstraat 9 te Antwerpen.

3 Responses to “Discussie 9 oktober: Waarom is links verdeeld?”

 1. Discussiegroep Spartacus oktober 1, 2012 at 10:16 pm #

  SP.a te links of Vlaanderen te rechts?- verschillende auteurs
  http://poliargus.be/open/article/spa-te-links-vlaanderen-te-rechts

 2. Yann oktober 3, 2012 at 10:15 am #

  Hierbij een paar links van mijn kant. Het zijn te veel artikels om tegen volgende week te lezen. Daarom heb ik de links die naar de discussiegroep zelf verwijzen bovenaan de lijst gezet. Het lijkt me belangrijk dat we verder bouwen op wat er al ontwikkeld is in de discussiegroep.

  Allereerst een verwijzing naar de inleiding van de eerste Spartacus-discussie over de vraag “Wat is links?”:
  http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/2009/10/11/inleiding-wat-is-links/
  Wat is links? Inleiding. S. Uit: Discussiegroep Spartacus

  Vervolgens een link naar een andere Spartacus-discussie (inleiding + verslag + commentaren), waar al duidelijk enkele fundamenteel tegengestelde “linkse” theoretische visies, maar vooral “linkse” concrete praktijk, t.o.v. het imperialisme worden gegeven.
  http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/2012/03/10/inleiding-imperialisme/
  Imperialisme: inleiding. L. Uit: Discussiegroep Spartacus
  http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/2012/03/14/verslag-imperialisme/
  Imperialisme: verslag + commentaren. IM & co. Uit: Discussiegroep Spartacus

  In dezelfde trend als hierboven geven volgende artikels een goed beeld van wat die verschillende “linkse” visies concreet betekenen in een oorlogssituatie als in Syrië.
  http://libcom.org/blog/syria-imperialism-left-1-08082012
  http://libcom.org/blog/syria-imperialism-left-2-09082012
  http://libcom.org/blog/syria-imperialism-left-3-10082012
  Syria, imperialism and the left, 1 + 2 + 3. Peter Storm. Uit: Libcom.org

  Hier een artikel van de IKS die gaat over “eenheid”. Wat houdt “eenheid” in?
  http://nl.internationalism.org/node/634
  Kunnen wij solidair zijn zonder eenheid? CNT-AIT & IKS. Uit: internationalism.org

  Dit artikel handelt in zekere zin ook over eenheid, of beter, aan welke criteria voldoen proletarische “linkse” groepen/organisaties, volgens de IKS.
  http://nl.internationalism.org/node/818
  Kommunistische linkerzijde en internationalistisch anarchisme: wat wij gemeenschappelijk hebben. IKS. Uit: internationalism.org

  Als laatste stel ik een erg pittig artikel voor over de rol die sommige extreem-linkse partijen (we spreken hier over partijen als structuren met hun eigen dynamiek, en niet over alle individuen daarbinnen) al dan niet bewust spelen.
  http://nl.internationalism.org/isme328/linksvanspa
  Een nieuwe partij links van de SPa: versterkt dit de strijd voor iets anders dan de kapitalistische barbarij?

Leave a Reply