Ontslaggolf (Ford Genk e.a.)

27 nov

Ford Genk en een hoop andere bedrijven in België, waaronder Arcelor Mittal, Beckaert, Belfius, Dow Chemicals, Duferco, ING België… danken af of sluiten volledig. Een verdere verarming van de bevolking is onvermijdelijk, met alle sociale fenomenen van dien (vereenzaming, zelfmoord, criminaliteit…). Waarom gebeurt dit? Wat moeten of kunnen we doen?

In de laatste Spartacus-discussie kwamen volgende vragen en aspecten aan bod, waaraan er nog een paar zijn toegevoegd:

  • Is de sluiting van Ford Genk en andere industriële bedrijven een uiting van een internationale crisis in de sector van de automobiel of industrie? Of leiden andere sectoren net zo hard onder de algemene economische crisis?
  • Is de sluiting van Ford Genk en andere industriële bedrijven een uiting van het failliet van het “Fordisme” en “Taylorisme”? Betekent dit een einde van de auto of zelfs van een ecologisch onduurzame economie?
  • Opent het failliet van de “klassieke” industrie deuren naar een “groene”, gedecentraliseerde, lokale en/of kleinschalige economie? Kan een nationalisatie van het bedrijf een dergelijke omschakeling katalyseren en zodoende ook de verarming tegengaan?
  • Zal de verontwaardiging van de bevolking/arbeiders zich uiten in strijd? Hoe solidair zijn met de slachtoffers/met elkaar? Welke strijd en solidariteit biedt perspectieven op een waardige toekomst?

De inleiding zal zo veel mogelijk trachten de verschillende visies die in de “progressieve” beweging leven naar voor te schuiven en te bekritiseren waar nodig. Laat het een interessante basis zijn voor een (opnieuw) levendige discussie.

De discussie gaat door op dinsdagavond 4 december om 19.30 u in het vertrouwde zaaltje in Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen.

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of hieronder als commentaar posten.

No comments yet

Leave a Reply