Utopie: gevaarlijk of constructief?

1 nov

Discussiegroep Spartacus nodigt u uit om nog een maal met ons aan tafel te gaan zitten. Wij hopen een verhelderende discussie te hebben op de 8ste november in Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen vanaf 19.30 tot uiterlijk 22.30.

Het onderwerp van de volgende discussie is ‘Utopie: gevaarlijk of constructief?’. Voor onze eerdere discussies en de verslagen daarvan verwijzen wij graag naar onze blog: http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/. Ook voor de eerste informatie over het komende onderwerp verwijzen wij u graag naar dit adres. Een eerste inleiding:

De economische crisis maakt dat mensen meer dan ooit dromen van alternatieven voor het neoliberale kapitalisme. Sommigen wijzen op de waarde van theorieën uit het verleden, anderen hopen op een oplossing door radicale emancipatie van de massa’s. De filosoof Zizek stelt dat kapitalisme niet langer gelinkt is met democratie en dat “het veld open is”. Maar waar willen we heen na de collectieve verontwaardiging? Peter Sloterdijk schrijft dat we ons leven daadwerkelijk moeten veranderen, nieuwe levensvormen ontwikkelen, deelnemen aan ecologische en economische zelfhulpprogramma’s. Maar hoe kan de modale mens in relatieve luxe voor verandering gemotiveerd worden? De utopie en bij uitbreiding utopisch denken lijkt een mogelijke oplossing. De utopie is een beeld of het ontwerp van een ideale toekomstige samenleving. De term is ontleend aan het boek van Thomas More, Utopia (1516). Plato’s Politeia (De staat) is het eerste voorbeeld van een utopisch geschrift. Volgens Ernst Bloch is de belangrijkste functie van de utopie dat zij ons in staat stelt te bekritiseren wat er reeds is. Zodra samenlevingen dit vermogen verliezen en de utopie als een gevaarlijke illusie uitbannen, belanden zij op een even gevaarlijk als dood spoor. Hoewel veel mensen vandaag nog utopisch durven denken, lijkt het concept sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in diskrediet geraakt.

Biedt de utopie en het utopisch denken mogelijkheden voor de toekomst? Zijn er gevaren en beperkingen? Of is het een vorm van romantisch escapisme? Dit alles zal besproken worden tijdens onze discussie. U komt ons toch ook versterken?

Tot dan,
Discussiegroep Spartacus.

4 Responses to “Utopie: gevaarlijk of constructief?”

 1. Yann november 4, 2011 at 5:30 pm #

  Mag ik wat referenties meegeven?

  Wikipedia is altijd een goede start:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Utopia

  En verder vind ik ook dit passend:
  http://www.youtube.com/watch?v=-b7qaSxuZUg

  En natuurlijk ook dit:
  http://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1880/utopie/index.htm

 2. Yann november 5, 2011 at 6:39 pm #

  Misschien is deze tekst van Kautsky over “Thomas More en zijn Utopie” passender dan die van Engels en Marx:
  http://www.marxists.org/nederlands/kautsky/1888/utopie/index.htm

  En misschien is dit ook interessant: “Grondbeginselen der communistische productie en distributie” van de Groep(en) van Internationale Communisten. Het gaat om een soort uitlijning van hoe de communistische productie en distributie er kan/moet uitzien. Misschien gaat het eerder om de overgangsperiode kapitalisme/communisme (dictatuur van het proletariaat).
  http://libcom.org/library/fundamental-principles-communist-production-gik-chapters

 3. Inigo Montoya november 6, 2011 at 2:31 pm #

  In Zizek’s boek over Lost Causes, heeft hij een titel die luidt; Give the dictatorship of the proletariat a chance. Vind ik grappig. Lennon’s liedje is maar flauw pacifistisch gedoe!

 4. Yann november 6, 2011 at 6:03 pm #

  En toch vind ik het een mooi lied 🙂

Leave a Reply