Uitnodiging discussie 11 september: media en klassebewustzijn

8 sep

Beste,

Op dinsdag 9 september om 19.30 treden wij in discussie over een actueel onderwerp in onze vertrouwde Multatuli (Lange Vlierstraat 9 te Antwerpen).

Nog nooit in de geschiedenis kon de modale burger beschikken over dusdanig veel informatie als vandaag. Met de komst van het internet lijkt er een eindeloos gamma van mediakanalen aanwezig te zijn, in die mate dat dagelijks een selectie moet gemaakt worden. Tegelijkertijd dient de kritische persoon rekening te houden met het het probleem van desinformatie (bedrieglijke schijninformatie die feiten al dan niet moedwillig verdraait of vervalst), een fenomeen dat van alle tijden is.

Wat is de invloed van het huidige medialandschap op het klassenbewustzijn? Is in de laatste 30 jaar een ‘mass intelligentsia’ gegroeid die veelal autonoom en kritisch kan denken, of is dit een te optimistisch oordeel? Wat is de rol van onderwijs en sociale stratificatie met betrekking tot mediawijsheid? Hoe zichzelf wapenen tegen desinformatie? Kunnen we een indeling maken in het amalgaam van “de media” en zijn er evoluties op te merken? Dit zijn belangrijke vragen voor elkeen die kritisch in het leven wil staan.

Wij hopen u aanstaande dinsdag te begroeten.

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of in commentaar op de website publiceren.

6 Responses to “Uitnodiging discussie 11 september: media en klassebewustzijn”

 1. Yann september 9, 2012 at 2:24 pm #

  Wel, het lijkt me meer dan interessant om de discussie die al eens werd gevoerd in de discussiegroep nog eens op te rafelen. Het nut van inleidingen, zelfs aankondigingen, maar vooral verslagen wordt hier ineens duidelijk.

  aankondiging (met literatuurverwijzingen):
  http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/2011/03/10/media/

  inleiding (die nog steeds vol interessante discussiepunten zit):
  http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/2011/04/06/media-en-sociale-strijd-voorgedragen-inleiding/

  verslag:
  http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/2011/04/12/verslag/

 2. Yann september 9, 2012 at 2:25 pm #

  Dit citaat van Lenin kan stof tot discussie opleveren:

  8. “Freedom of the press” is another leading watchword of “pure democracy”. But the workers know, and the socialists of all countries have admitted it a million times, that this freedom is deceptive so long as the best printing works and the biggest paper supplies are in capitalitalist hands, and so long as capital retains its power over the press, a power which throughout the world is expressed more clearly, sharply, and cynically, the more developed the democracy and the republican regime, as for example in America. To win real equality and real democracy for the working masses, for the workers and peasants, the capitalists must first be deprived of the possibility of getting writers in their service, of buying up publishing houses and bribing newspapers. And for that it is necessary to throw off the yoke of capital, to overthrow the exploiters and to crush their resistance. The capitalists have always given the name of freedom to the freedom of the rich to make profits and the freedom of the poor to die of hunger. The capitalists give the name of freedom of the press to the freedom of the rich to bribe the press, the freedom to use wealth to create and distort so-called public opinion. The defenders of “pure democracy” reveal themselves once more as defenders of the dirty and corrupt system of the rule of the rich over the means of mass education, as deceivers of the people who with fine sounding but thoroughly false phrases divert them from the concrete historical task of liberating the press from capital. Real freedom and equality will be found in the system the communists establish, in which there will be no opportunity to get rich at the expense of others, no objective possibility of subjecting the press, directly or indirectly, to the power of money, where nothing will prevent the workers (or any large group of workers) from having and employing equal rights to use the presses and paper belonging to society.

  Bron: http://en.internationalism.org/ir/100_theses.htm

 3. Inigo Montoya september 10, 2012 at 4:32 pm #

  Over Lenin gesproken (al een jaar geleden, maar toch nog relevant), hier is een video van Zizek over Wikileaks (hij begint op minuut 16):

  http://www.youtube.com/watch?v=e2cgGao_tdA

 4. Yann september 12, 2012 at 10:49 am #

  De discussie mag gisteren al hebben plaatsgevonden, ze kan zeker nog eens worden opgenomen. Bij deze, een link naar een recent artikel van de IKS over 2 actuele boeken over de rol van de media (“Beyond the left: the communist critique of the media” door Stephen Harper en “NEWSPEAK in the 21st century” door Edwards en Cromwell):

  http://en.internationalism.org/icconline/201206/4961/marxism-best-defence-against-media-manipulation

  @Inigo (en alle anderen)

  Wat Zizek zegt is zeker interessant, alleen weis ik zijn lovende woorden voor Julian Assange en Wikileaks af. Ik durf te wedden dat Wikileaks gebruikt wordt door een fractie van de bourgeoisie om een ander deel van de bourgeois te “kloten”.

  Als ik het goed begrijp is Wikileaks een platform waarop eender wie ophefmakende informatie over bedrijven, staten… kan plaatsen (dus zo de informatie kan laten “lekken”). Als Wikileaks zelf maar een neutraal medium/middel is (wat ik niet geloof, want vorm en inhoud gaan samen), dan wordt ze in ieder geval gebruikt door de verschillende fracties van de bourgeoisie.

  Je zou kunnen denken: “Het is toch een goede zaak dat de bourgeoisie elkaar onderling bestrijdt? Dit verzwakt hen en maakt dus de arbeidersklasse sterker.” Dit argument gaat niet op, want er is ook een campagne vanuit “democratische” hoek, die meent dat Wikileaks een bewijs is dat de persvrijheid bestaat en dat zulke sites nodig zijn om onze “democratie” in stand te houden (media als de “vierde zuil” van de deomcratie). Wikileaks wordt dus gebruikt als bewijs voor het bestaan van “democratie”, die eigenlijk neerkomt op de dictatuur van het kapitaal.

  Bij deze zijn we terug aanbeland bij de discussie over democratie, waarvoor ik nu een verslag ga schrijven!

 5. Yann september 12, 2012 at 10:54 am #

  Toch nog een extra artikeltje over de “democratische” (main stream) media:

  http://en.internationalism.org/icconline/2011/tunisia-media

 6. Yann september 13, 2012 at 8:12 pm #

  Dit schijnt ook interessant te zijn:

  http://www.dailymotion.com/video/xcvqc_pas-vu-pas-pris-doc-interdit_news

  “Reportage traitant de la conivance entre politique et média, la manipualtion politicienne par l’audio-visuel, jamais diffusé sur la télévision française. Ce documentaire a été réalisé par Pierre Carles qui réalisa aussi des reportages de l’émission belge Strip-tease et qui travaillait au début pour la chaîne privée Canal +.”

Leave a Reply