Wat nu, en de toekomst dan?

30 nov

Discussiegroep Spartacus nodigt u uit om nog een maal met ons aan tafel te gaan zitten. Wij hopen een verhelderende discussie te hebben op de 6de december in Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen vanaf 19.30 tot uiterlijk 22.30.

Het onderwerp van de volgende discussie is ‘Wat nu, en de toekomst dan?’. Voor onze eerdere discussies en de verslagen daarvan verwijzen wij graag naar onze blog: http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/. Ook voor de eerste informatie over het komende onderwerp verwijzen wij u graag naar dit adres. Een eerste inleiding:

De afgelopen periode is er één van toenemende politieke instabiliteit en zware besparingsmaatregelen, alsook het wereldwijde verzet daartegen. Overal ter wereld is er sprake van een duidelijke onrust tegen de huidige maatschappelijke situatie. De mensheid staat voor grote uitdagingen: van een voortdurende economische crisis tot het steeds schaarser worden van grondstoffen zoals olie, alsook een groeiende wereldpopulatie en aanhoudende ecologische destructie.

Het is net in deze periode dat we een politiek vinden zonder een visionair project, met eerder een nihilistische houding tegenover de toekomst. We zullen het met minder moeten doen, harder werken en de consequentie van ons lot moeten accepteren. Een defensieve houding tegen de storm die wij zogenaamd zelf gecreëerd hebben. We hebben nochtans er zelf voor gekozen en dit is het resultaat.

Maar is het huidige discours de enige mogelijkheid die de mensheid heeft? Zijn ‘wij’ de schuldigen? Ligt het probleem en oplossing dan bij ‘de politiek’? Of is er meer aan de hand?

Tot dan,
Discussiegroep Spartacus.

One Response to “Wat nu, en de toekomst dan?”

  1. Bird december 6, 2011 at 11:03 am #

    Graag en bijdrage over al de argumenten die gezocht worden om schuldigen te vinden voor een systeem dat historisch aan zijn agonie bezig is:
    http://nl.internationalism.org/node/920

Leave a Reply