Over Spartacus

Welkom op de site van Spartacus, een politieke discussiegroep.

Wat is Spartacus?

Spartacus is het initiatief van enkele jongeren die bewust momenten willen scheppen van politieke verheldering door verschillende standpunten en visies te confronteren. Wij willen een plek  creëren waar vrij gedebatteerd kan worden over geëngageerde onderwerpen. Wij wensen een gezonde debatsfeer te bekomen waar vrijuit ideeën kunnen worden uitgewisseld, hoe verschillend de visies ook zullen zijn. We hopen dat ideeën vrijuit worden uitgewisseld, mensen openstaan, met elkaar willen discussiëren en elkaar willen begrijpen.

Spartacus moet volgens ons een geëngageerde en militante groep worden en geen academische ‘praatclub’ of plaats van schoolse ‘vorming’. Voor een betere wereld moet je immers strijden. De vraag is echter; “Hoe?”. De zinvolheid van een discussiegroep ligt dan ook voornamelijk in deze vraag, waar de theorie en praktijk samenkomen. Door te discussiëren hopen wij het bewustzijn van onszelf en anderen over onze daden te ontwikkelen.

Wij willen dat Spartacus een groep blijft van individuen die door discussie een beter besef krijgen van wat ieder verdedigt. Wij willen dus geen politieke organisatie noch een politiek ‘front’ worden met een soort politieke agenda of programma. Iedereen is welkom op de discussies, ook mensen die lid zijn van een politieke partij of organisatie, zolang ze maar een bijdrage leveren aan het overdenkingsproces en niet komen om te ronselen of te saboteren. We vragen de deelnemers dan ook om zelfstandig na te denken en te argumenteren en niet klakkeloos de standpunten van een organisatie af te ratelen. Ieder komt met zijn eigen sympathieën, standpunten en de wil om zaken gezamenlijk uit te klaren.

We hopen dat Spartacus binnenkort een soort referentie wordt voor mensen die op zoek zijn naar alternatieven voor de huidige kapitalistische maatschappij met al haar problemen (armoede, ecologische rampen, oorlog, uitbuiting…).

Zie ook het verslag van de eerste discussie waarin enkele commentaren en kritieken op de eerste ‘beginselverklaring’ worden besproken.

Hoe verlopen discussies?

Discussies worden voorafgegaan door een inleiding. Dit kan een tekst zijn, een geluid- of beeldfragment, een gastspreker… De inleiding is er om de discussie zo vruchtbaar mogelijk te maken. Ze kan een leidraad zijn, opdat het debat niet in allerhande richtingen uitgaat en werkelijk op een uitklaring en verdieping van een probleem of vraag uitmondt.

De discussie volgt op de inleiding en wordt door iedereen gevoerd, m.a.w. de discussie is collectief in die zin dat er geen ‘specialist’ of ‘leraar’ in debat treedt met een ‘publiek’. Je hoeft weliswaar niet te spreken en kan ook enkel luisteren.

Het slot is een moment aan het einde van de bijeenkomst waar iedereen kan zeggen wat hij of zij van de discussie vond (inhoud, vorm, sfeer, wat was goed? wat kan beter? enz.). Ook afspraken omtrent een volgende discussie kunnen dan worden gemaakt (onderwerp, datum, plaats, wie doet wat? enz.).

Het hele verloop van de bijeenkomst (van inleiding tot slot) wordt geleid door minstens 2 personen die het ‘presidium’ of de moderatoren zijn van de avond. Zij zijn geen ‘bazen’ of ‘absolute leiders’, maar coördinatoren. Ze zien erop toe dat de discussie goed verloopt: komt iedereen aan bod? wordt er genoeg naar elkaar geluisterd? zijn de tussenkomsten niet te uiteenlopend? wordt er op elkaar geantwoord? is een pauze nodig? vallen we binnen de tijd? enz. Het presidium draagt hiervoor een directe verantwoordelijkheid, maar natuurlijk hebben alle deelnemers hier een belangrijke invloed op.

Contact

vragen@discussiegroepspartacus.org

www.facebook.com/discussiegroep.spartacus