Archive by Author

Cuba, staatskapitalisme?

15 jan

Wat?
Discussie over ‘Cuba, staatskapitalisme?’

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 14 januari om 19.30u tot 22.15u

Staatskapitalisme is een economisch stelsel waarin de staatsbureaucratie de heersende kapitaalhouder is. Voor bedrijven in staatseigendom onder een kapitalistisch bestel wordt soms ook de term “staatskapitalisme” gebruikt.

Een andere definitie van staatskapitalisme is het bestaan van een zodanig nauwe relatie tussen overheid en privékapitaal dat de particuliere kapitalisten produceren voor een gegarandeerde markt.

Wat is staatskapitalistisch juist en in hoeverre is Cuba het? Wanneer is staatskapitalisme volledig?

Verslag discussie kapitalisme

4 jan

Een deelnemer wou de discussie scherpstellen door de vraag te stellen: zijn er nog delen van de wereld die niet kapitalistisch zijn? Er werd ook de vraag gesteld of de VS meer kapitalistisch is dan Europa, volgens de vraagsteller zijn ze miniem.

Iemand merkte op dat kapitalisme voor hem het koloniseren is van alles wat ons mens maakt, maar dat er toch nog menselijke verhoudingen overblijven daarbuiten (bv. aangeboren voordeel altruïsme – Kropotkin?).

[…]

Inleiding kapitalisme

4 jan

1. Definitie

Kapitalisme is een maatschappelijk systeem waaraan een bepaalde economische orde, namelijk de vrijemarkteconomie, ten grondslag ligt. Gezien het type economische orde in hoge mate bepalend is voor de wijze waarop andere, niet-economische zaken in een samenleving zijn georganiseerd, moet een definitie van het kapitalisme de samenhang tussen het economisch handelen en de overige maatschappelijke gedragingen omvatten.
Het kapitalisme kan met behulp van vier kenmerken, die gezamenlijk de essentie van het systeem weergeven, ideaaltypisch worden geduid.

[…]

Kapitalisme

7 dec

Wat?
Discussie over ‘kapitalisme’

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 10 december om 19.30u tot 22.15u

De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben stelt het kapitalisme gelijk met een religie, en wel één met steeds meer atheïsten. De kritiek op het kapitalisme neemt toe en zelfs een liberale excellentie gaf toe dat dit systeem tegenwoordig in crisis is.

De inleiding op deze discussie zal bondig volgende vragen behandelen:
Wat verstaan we juist onder de term ‘kapitalisme’?
Hoe is deze term historisch gegroeid?
Wat zijn de argumenten van de (onvoorwaardelijke) voorstanders?
Wat zijn de voornaamste kritieken op kapitalisme of specifieke elementen ervan?
Zien we mogelijke alternatieven of blijft alles bij hetzelfde?

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar ons e-mailadres of in commentaar op de website publiceren.

De vrouw, geweld en geweldloosheid

14 nov

Wat?
Discussie over de rol van de vrouw in al dan niet gewelddadige processen van sociale omwenteling

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 12 november om 19.30u tot 22.15u

Inleiding: De vrouw, geweld en geweldloosheid

13 nov

There is no way to be committed to non-violence in the middle of the most violent society that history has ever created. I am not committed to non-violence in any way.
– Bernardine Dohrn, 1969

De documentaire The Weather Underground uit 2002 vertelt het verhaal van de radicale groepering die in de jaren 70 aanvallen uitvoerde op nationale symbolen en instituten in de Verenigde Staten uit protest tegen de Vietnamoorlog en uit steun voor de onderdrukte zwarte bevolking. De film heeft een blijvende indruk op mij nagelaten en was één van de voornaamste aanleidingen voor mij om het thema van geweld en geweldloosheid naar voren te schuiven in de discussiegroep Spartacus.

[…]

Samenvatting: De vrouw, geweld en geweldloosheid

10 nov

Discussie-avond

Aanwezig: Steven, Sven, Elias, Erna, Duran, Rafa, Vicky.

De vrouw, geweld en geweldloosheid,

Inleiding door Sven G. aan de hand van zijn drie punten werd de discussie geleid,

[…]

Verslag – Politieke communes en andere sociale opstanden

8 nov

10 september 2013, Antwerpen

Voor deze discussieavond bestond de uitdaging erin te vertrekken vanuit een concrete historische gebeurtenis (de Commune van Parijs) en de vergelijking te maken met de actuele opstanden in Egypte. De inleiding van R. bood een schets van deze twee tijdsgewrichten. We vroegen ons af of de massa’s, die in beide gevallen op de been waren gebracht, vergelijkbaar waren en of we in beide situaties konden spreken van een dictatuur van het proletariaat.

Die gedachte-oefening bleek verre van eenvoudig. Snel weer duidelijk gemaakt door B. dat geen van deze twee cases geïdealiseerd hoefde te worden, dat ze van de andere kant ook niet onderschat hoefden te worden en dat ze vooral niet als geïsoleerd hoorden beschouwd te worden. In de discussie werd gepoogd een context te beschrijven en te achterhalen voor zowel de Commune als de opstand in Egypte; het aandeel van religie, het geopolitieke, despotische regimes, armoede en ellende. De objectieve voorwaarden voor een opstand werden onderscheiden van de subjectieve voorwaarden (morele kwesties, verontwaardiging).

[…]

Bijdrage – Hoe verder met Spartacus?

19 okt

Op het einde van de laatste bijeenkomst van discussiegroep Spartacus (8/10/2013) over “Geweld en de sociale omwenteling” werd vrij lang getwijfeld en gediscussieerd over een volgende discussie-onderwerp. We kwamen na veel ‘pingpongen’ tussen verschillende thema’s op het nogal kunstmatige onderwerp ‘de vrouw, geweld en geweldloosheid’. Afgaande op de titel schijnt er enerzijds een wil te zijn om verder te discussiëren over het thema geweld en anderzijds over het thema ‘de positie van de vrouw in de maatschappij’. “Schijnt”, want het was echter duidelijk dat we niet goed wisten wat we met die vrouw moesten aanvangen (ik denk dat er wel een oprechte wil bestond om geweld dieper te behandelen). Het was ook duidelijk dat niemand echt overtuigd was van het thema, gezien er niemand dolenthousiast was om een inleiding te schrijven. Ik denk dat we die vrouw dus moeten laten vallen en dat we het moeten hebben over een onderwerp dat écht leeft in de hoofden van de Spartacus-deelnemers. Spartacus gaat immers niet over dingen die ‘interessant’ zijn en waarover boeken zijn verschenen (alles is interessant en er zijn ontzettend veel boeken geschreven), maar om vragen die we stellen in de zoektocht en strijd voor een andere maatschappij. Als we daarvan afwijken, vervalt de politieke discussiegroep in een hobby-club of academische club en gaat het aan zijn oorspronkelijk doel voorbij. We mogen niet vervallen in een onkritische routine, zoals iemand het vorige discussie al zei. […]

Geweld en maatschappelijke omwenteling

1 okt

Wat?
Discussie over de rol van geweld in processen van sociale omwenteling

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 8 oktober om 19.30u tot 22.15u

Meer informatie volgt nog