Bijdrage – Hoe verder met Spartacus?

19 okt

Op het einde van de laatste bijeenkomst van discussiegroep Spartacus (8/10/2013) over “Geweld en de sociale omwenteling” werd vrij lang getwijfeld en gediscussieerd over een volgende discussie-onderwerp. We kwamen na veel ‘pingpongen’ tussen verschillende thema’s op het nogal kunstmatige onderwerp ‘de vrouw, geweld en geweldloosheid’. Afgaande op de titel schijnt er enerzijds een wil te zijn om verder te discussiëren over het thema geweld en anderzijds over het thema ‘de positie van de vrouw in de maatschappij’. “Schijnt”, want het was echter duidelijk dat we niet goed wisten wat we met die vrouw moesten aanvangen (ik denk dat er wel een oprechte wil bestond om geweld dieper te behandelen). Het was ook duidelijk dat niemand echt overtuigd was van het thema, gezien er niemand dolenthousiast was om een inleiding te schrijven. Ik denk dat we die vrouw dus moeten laten vallen en dat we het moeten hebben over een onderwerp dat écht leeft in de hoofden van de Spartacus-deelnemers. Spartacus gaat immers niet over dingen die ‘interessant’ zijn en waarover boeken zijn verschenen (alles is interessant en er zijn ontzettend veel boeken geschreven), maar om vragen die we stellen in de zoektocht en strijd voor een andere maatschappij. Als we daarvan afwijken, vervalt de politieke discussiegroep in een hobby-club of academische club en gaat het aan zijn oorspronkelijk doel voorbij. We mogen niet vervallen in een onkritische routine, zoals iemand het vorige discussie al zei.

Er is een ander voorstel gedaan op de discussie-avond, en dat was het thema ‘verkiezingen’. Naar mijn mening leeft dit thema veel meer bij de Spartacussers, gezien de bijdragen op facebook en blogs. Vooral over de PVDA en de NVA zag ik nogal wat posts en comments. De tekst van R. op zijn blog Andere pen  is een mooie uitdrukking daarvan. Ook in de pauzes van de discussie-avond hadden we het over al dan niet lid zijn van een partij, of het al dan niet stemmen op een partij, omdat er niets beter is of omdat het minder erg is dan een andere partij of omdat… Daarbij komt nog dat buiten de komende federale verkiezingen in België, er net belangrijke verkiezingen in Duitsland en Oostenrijk achter de rug zijn. In Duitsland zagen we geen grote veranderingen in de regerende partijen. In Oostenrijk zagen we dat de extreem-rechtse FPÖ veel stemmen haalde en dat de regerinspartijen (sociaal-democratische SPÖ en conservatieve ÖVP) maar nipt een absolute meerderheid haalden. Oostenrijk en België zijn in een zekere zin erg vergelijkbaar: is het nodig dat er gestemd wordt op een ‘socialistische’ of zelfs ‘conservatieve’ partij om een andere ‘extreem-rechtse’ partij de wind uit de zeilen te nemen? Of moet er gestemd worden op de meest ‘progressieve’ partij die het dichtst bij de sociaal-ecologische principes staat, waarvoor je zelf staat? Of heeft stemmen helemaal geen zin? Waarom heeft het dan wel/niet zin?

Dus: mijn voorstel is dat het onderwerp voor de Spartacus-bijeenkomst van dinsdag 12/11/2012 ‘Verkiezingen’ wordt. Wat denken jullie?

Yann, 19/10/2013

P.S. niet voor niets heb ik de titel van deze bijdrage gekozen. In bovenstaande tekst houd ik het nogal pragmatisch en kort (wegens tijdgebrek), maar in feite wil ik een discussie over hoe het verder moet met Spartacus openen. Er is immers al een tijdje iets aan de gang met de discussiegroep, zoals verschillenden het al opmerkten. Er bestaat een behoefte om dieper te graven, m.a.w. te studeren en zo voorbij te gaan aan fragmentarische discussies. Het is geen toeval dat ook nu een leesgroep over ‘Het Kapitaal’ ontstaat. Hoe willen we deze behoefte vorm geven?

15 Responses to “Bijdrage – Hoe verder met Spartacus?”

 1. Yves oktober 20, 2013 at 7:48 pm #

  Ik was er de vorige keer niet bij, maar ik kan Yann wel volgen.
  Ik had ook wat het gevoel dat de schwung er wat uit is.
  De meest productieve discussies waren mijn inziens degenen waar er ietwat polarisatie in de vorm van meningsverschil was of waar we vertrokken van een duidelijke tekst. Over zaken die dicht bij ons stonden.
  Het onderwerp ‘verkiezingen’ zal ongetwijfeld tot verschillende standpunten leiden, gaat over werkelijke politieke strategie, is actueel.
  Misschien kunnen we het opentrekken naar democratie? Het valt me op dat veel linksen dat woord nu claimen, maar wet bedoelen ze er nu net mee? En is democratie hetgeen wat we willen? Hoe kunnen we meningsverschillen organiseren? Willen we directe democratie, echte democratie, totale democratie, radicale democratie of eigenlijk de dictatuur van het proletariaat?
  Volgend interview met politiek theoreticus Mouffe zou misschien als inleiding kunnen fungeren: http://www.mo.be/opinie/democratie-heeft-behoefte-heeft-aan-passie-en-confrontatie

 2. v oktober 23, 2013 at 9:56 am #

  Voor mij geen probleem om het onderwerp te wijzigen, zeker niet als er een tekst is… maar is het dan ook niet nodig om een keer een bijeenkomst te wijden aan wat y hier boven aanhaalt in het algemeen?

 3. Rafa G. oktober 28, 2013 at 5:34 pm #

  Mja, ik denk toch dat we ook meer discussies moeten hebben waar het genderthema meer aan bod in komt. Ik weet ook dat S bezig is met een inleidende tekst voor de volgende keer voor te bereiden met als thema ‘vrouwen, geweld en geweldloosheid’. Het thema ‘verkiezingen’ lijkt me echter wel een goed thema voor in december te bespreken.

 4. Steven oktober 29, 2013 at 6:25 pm #

  Ik ben ook voorstander van een meer actiegerichte discussie, de actualiteit schreeuwt erom. Lees in dat verband ook de opinie van Russell Brand (een nieuwe Beppe Grillo?) in The New Statesman. De laatste twee keren kon ik er niet bij zijn omwille van respectievelijk Berlijn en een dringend doktersbezoek, maar volgende keer kom ik zeker.

 5. Yann oktober 30, 2013 at 10:54 am #

  Aangezien S al bezig is met een inleiding voor te bereiden, denk ik ook dat we best bij het thema blijven.

  Het karakter van de discussiegroep is niet meer identiek aan tijdens de Inidgnados/Occupy/Arabische lente (of daarvoor). De maatschappelijke context en dynamiek verandert en dat uit zich ook in de discussiegroep. Een bepaalde strijdperiode is voorbij. Er bestaat vandaag een nood aan een overdenking van de net opgedane ervaringen en die in het licht van historische strijdervaringen te plaatsen. Er is nood aan meer theoretische diepgang. Voor de duidelijkheid: theoretische diepgang staat niet gelijk aan (historische) feitenkennis, maar aan (historisch) inzicht. De deelnemers van de discussiegroep zijn zich daar ook wel van bewust, lijkt mij. De meesten onder hen LEZEN dan ook (ieder naar vermogen). Nog een bewijs voor dit veranderende karakter van de groep is dat niet veel mensen die nog nooit met politiek te maken hebben gehad of nooit iets hebben gelezen komen en blijven komen.

  Het is dus belangrijk dat we op voorhand nadenken over welk thema we volgende keer nemen en ook hoe we dat thema aanpakken. Volgens mij is er nog veel wil om verder te discussiëren over allerlei politieke thema’s. De laatste discussie toonde ook dat er nog ‘schwung’ is. Het is echter nodig dat we de ‘juiste’ onderwerpen kiezen en die op een ‘juiste’ manier voorbereiden.

  Inhoudelijk moeten we dus thema’s nemen die er voor de deelnemers werkelijk toe doen. Het gender-thema is wel belangrijk, maar misschien ervaren niet alle Spartacussers dat zo. Daarom moeten zij die het wel belangrijk vinden beargumenteren waarom ze dit vinden en zo de twijfelaars overtuigen van het thema. Dat kan op een discussie-avond zelf of door een bijdrage te schrijven (of in audio-vorm op te nemen) voor de blog. Zo kunnen vragen en meningen rijpen en kan een vruchtbare discussie-avond volgen (en geen halfslachtige, ongereflecteerde en bijgevolg frustrerende). De instelling waarmee we de onderwerpen kiezen, moet ook correct blijven. Als we ervoor kiezen de Commune v Parijs te behandelen, dan doen we dit niet uit academische nieuwsgierigheid, maar om de opgedane strijdervaringen te begrijpen en ons eigen te maken, om de komende strijdbewegingen voor te bereiden.

  Ook HOE we voorbereiding, inleidingen, discussies en verslagen zelf aanpakken, moet over gedacht. Een thema als de Commune is niet gemakkelijk. Het vraagt om een correcte voorbereiding m.a.w. conform de spirit van de discussiegroep. De laatste discussie werd misschien te veel verwacht dat ieder op zichzelf boeken en artikels moest lezen over de commune. Enerzijds is het ook nodig dat ieder zich (naar vermogen) voorbereidt. Anderzijds mag dit niet ontmoedigen. We kunnen dit ook collectiever aanpakken door een soort taakverdeling: bepaalde mensen lezen tekst X en andere mensen tekst/film/… Y. Op de discussie-avond kan er een (persoonlijke) presentatie (getypt, mondeling of nog anders) van die documenten worden gegeven.

 6. Yann oktober 30, 2013 at 11:17 am #

  Het thema ‘democratie’ dat Yves voorstelde lijkt mij belangrijk. Het kwam al verschillende malen terug en blijft ‘hot’ onder de Spartacussers. Misschien is een idee om dit op te splitsen in verschillende delen? Een deel kan gaan over ‘verkiezingen’. Een ander deel kan gaan over democratische rechten van zogenaamde minderheidsgroepen, zoals vrouwen (hoewel zij een meerderheid zijn), migranten, homo’s, anderstalige minderheden… Waarschijnlijk volgen uit de discussies andere onderwerpen.

  http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/2011/10/05/1001/
  http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/2011/11/07/verslag-democratie-discussie-0410/
  http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/2012/07/21/inleiding-lokale-verkiezingen/
  http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/2012/09/17/verslag-lokale-verkiezingen/

 7. Rafa november 7, 2013 at 9:22 pm #

  Ik vind dat we meer naar buiten moeten komen met onze ideetjes, pas dan gaan mensen ons meer serieus nemen en gemakkelijker naar de discussiegroepbijeenkomsten gaan.
  Nu heeft Spartacus een beetje het imago bij sommigen van een praatbarak te zijn en dat moet doorbroken worden. Op maandag 18 november is er bijvoorbeeld een sociale actie aan het Antwerpse stadhuis, het zou goed zijn als ook mensen van de kerngroep van Spartacus daar een verhaal doen tijdens de geplande speaker’s corner tussen 19 en 20u.

 8. Rens van der Merwe november 10, 2013 at 4:14 pm #

  Discussiegroep Spartacus is nooit het verlengstuk geweest van een specifiek politiek programma. Vanuit Discussiegroep Spartacus spreken als één stem lijkt me überhaupt een contradictie. Om dus mee te doen aan een actie aan het Antwerps stadhuis lijkt me niet opportuun.

  Ik kan in ieder geval niet komen deze keer (12/11/2013), wegens werkdruk. Ik heb gehoord dat dit is waar men berichten dient te plaatsen om gelezen te worden (?). Evenwel ben ik zeer benieuwd naar de volgende discussie en ik zie graag de samenvattende tekst verschijnen.

 9. arjan de goede november 11, 2013 at 7:29 am #

  Beste L.

  Allereerst wil ik reageren op je bewering“en houdt zichzelf vervolgens afzijdig om dan de handen in onschuld te kunnen wassen”. Dit is niet correct, want een kameraad doet een concreet voorstel en enkele andere kameraden laten merken dat ze het niet zo’n gek voorstel vinden: “Ik weet ook dat S bezig is met een inleidende tekst voor de volgende keer voor te bereiden met als thema ‘vrouwen, geweld en geweldloosheid’. Het thema ‘verkiezingen’ lijkt me echter wel een goed thema voor in december te bespreken. Hij heeft dit naar mijn idee niet gedaan om vervolgens zijn handen eraf te trekken, maar, omgekeerd, juist bij te dragen aan de versterking van het leven in de discussiegroep, een noodzaak die bevestigd wordt door een andere kamderaad: “Ik had ook wat het gevoel dat de schwung er wat uit is”.
  Verder wordt er door de kameraad ook geconstateerd dat “niemand echt overtuigd was van het thema, aangezien er niemand dolenthousiast was om een inleiding te schrijven”.
  Je schrijft vervolgens: “Ik zou hier heel anders over gereageerd hebben als dit binnen de discussiegroep zelf, bij mandaat van de discussiegroep zelf, zou worden veranderd”. Je hebt wel gelijk dat het beter is dat de discussiegroep zelf de onderwerpen bepaalt, maar dat wil niet zeggen dat er nooit een discussie kan ontstaan over het onderwerp van één van de volgende discussie-avonden! We zijn geen robots of machines, die precies doen wat ‘de bediening’ hen voorschrijft te doen. Maar als de groep er in de discussie op de site niet uitkomt,dan lijkt mij het beste om
  – het onderwerp te nemen dat de voriege in de bijeenkomst van Spartacus is vastgesteld, maar dan moet er wel iemand zijn die het onderwerp inleidt, of
  – het onderwerp even open te laten en een korte evaluatie te doen over waar de discussiekring op dit moment staat, tegen de achtergrond van de algemene poltitieke situatie en op basis daarvan enkele nieuwe onderwerpen vaststellen voor de volgende discussiebijeenkomsten.

  Een kameraad van de IKS

 10. Rens van de Merwe november 11, 2013 at 9:35 am #

  Dag kameraad,

  Het feit dat een van de discussianten suggereert dat de schwung er uit is, is een gevoel van een persoon binnen de discussiegroep. Overigens dien ik hier aan toe te voegen dat deze discussiant lang niet meer zo actief als vroeger (ditzelfde geldt ook voor mijzelf), maar het is mijn persoonlijke twijfel of dat zijn uitspraak over de schwung van de discussiegroep niet meer te maken heeft met zijn persoonlijke ontwikkeling als individu (waar hij zeker recht op heeft, overigens). Ik ontken niet dat het mogelijk kan zijn dat de schwung er uit is. Ik ontken niet dat het mogelijk is dat de discussiegroep een verkeerd thema heeft gekozen. Mijn argumentatie dat we een onderwerp hebben vastgesteld is evenmin de stroman die er van gemaakt wordt, dat ik een soort neuroot ben die vindt dat de regels altijd tot in de letters moeten worden uitgevoerd. Ik ben veel pragmatischer dan dat, en u zou dat moeten weten.

  ‘Inhoudelijk moeten we dus thema’s nemen die er voor de deelnemers werkelijk toe doen. Het gender-thema is wel belangrijk, maar misschien ervaren niet alle Spartacussers dat zo. Daarom moeten zij die het wel belangrijk vinden beargumenteren waarom ze dit vinden en zo de twijfelaars overtuigen van het thema. Dat kan op een discussie-avond zelf of door een bijdrage te schrijven (of in audio-vorm op te nemen) voor de blog. Zo kunnen vragen en meningen rijpen en kan een vruchtbare discussie-avond volgen (en geen halfslachtige, ongereflecteerde en bijgevolg frustrerende). De instelling waarmee we de onderwerpen kiezen, moet ook correct blijven. Als we ervoor kiezen de Commune v Parijs te behandelen, dan doen we dit niet uit academische nieuwsgierigheid, maar om de opgedane strijdervaringen te begrijpen en ons eigen te maken, om de komende strijdbewegingen voor te bereiden.’

  Hetgeen mij hier frustreert is dat het idee ‘alle onderwerpen moeten worden gelegitimeerd’ alleen wordt ingeroepen als de kameraad in kwestie het niet eens is met het volgende onderwerp. Talloze keren heb ik mij gefrustreerd in het onderwerp van de volgende keren, omdat ik vond dat het een onzinnig onderwerp zou zijn voor een discussie, maar ik heb niet post-hoc daarvoor een nieuw systeem gesuggereerd om een nieuw onderwerp tot stand te brengen. Want hoe de kameraad het ook moge draaien of keren, als hij werkelijk geïnteresseerd zou zijn in een discussie over hoe de discussiegroep functioneert zou hij een neutraler moment gekozen hebben om deze discussie te initiëren. Ook zou hij een beter platform kunnen kiezen, zoals de discussiegroep zelf, en niet de website (waar maar een select groepje van discussianten hun weg naar vinden). Ook had hij de verwijzingen naar het komende onderwerp kunnen weglaten. Zelfs al zou de kameraad mij kunnen overtuigen van zijn intentie om de discussiegroep de juiste richting in te sturen (wat ongetwijfeld zal meespelen), dan nog lijkt zijn hele betoog vooral een kritiek op het volgend discussie-onderwerp.

  Mijn kritiek is dus niet voor de discussie over de werking van de discussiegroep zelf, wat die juich ik ten volste toe. Het feit is dat niet de discussie is die de kameraad met zijn bijdrage op het spoor zette. Toen ik mij opwond over de bijdrage is het niet dat er gediscussieerd werd over de werking van de discussiegroep, maar dat een schijnbare discussie over de werking van de discussiegroep op poten werd gezet met het doel om het komende onderwerp te veranderen. Het hele betoog van de kameraad in kwestie heeft die schijn tegen. Wáárom gaat zijn bijdrage dan niet over alle suggesties die hij dan uiteindelijk dan wel wordt gevraagd te verduidelijken in de commentaren? Waarom? Het feit dat de discussie dan toch uiteindelijk lijkt te gaan over de werking van de discussiegroep is meer ‘ondanks’ dan ‘dankzij’ de bijdrage van de kameraad in kwestie.

  Met kameradelijke groet,
  Rens.

 11. Rafa november 11, 2013 at 3:56 pm #

  Ik vind ook niet en vond nooit dat de kerngroep van Spartacus op die actie aanwezig moet zijn in de hoedanigheid van Spartacus of kerngroep van Spartacus, wel als mensen die nergens hoeven te verzwijgen dat ze deel uitmaken van onze Discussiegroep. Het zou vreemd zijn om zoiets wel te moeten verzwijgen trouwens, of dat nu op een sociale actie gebeurt of in academische kringen of elders…

 12. Steven Frans december 6, 2013 at 11:52 pm #

  Is er aanstaande dinsdag nog een discussie gepland, zoja waarover? Mkg, Steven Frans

  • Rafa december 7, 2013 at 11:14 pm #

   Ja, er is normaal gezien een discussie gepland dinsdagavond over kapitalisme. Hopelijk zal de inleider van dienst op tijd een tekstje als aankondiging voor de site klaarstomen. Ik zal hem hier eens over contacteren.

 13. Yann april 15, 2014 at 11:23 am #

  Hallo,

  Tijdens en net na de laatste bijeenkomst (8/4/2014, discussie over “macht/overheid/verzet”) kwamen de bovenstaande ‘bijdrage’ en de reacties erop terug ter sprake. Er heerst nogal wat verwarring over. Het is dus een goede zaak dat op de laatste bijeenkomst is besloten op de volgende bijeenkomst(en) te spreken over de toekomst van Spartacus, de zin en de functionering van de discussiegroep. Zoals gezegd, moet er voldoende tijd voor worden voorzien, maar hoeft dit niet een hele bijeenkomst in beslag te nemen en kan dit eventueel in verschillende keren gebeuren. Dus grondig en met veel geduld.

  Ik wil hier enkel vermelden dat ik blij was en nog steeds ben dat er op mijn ‘bezorgde’ bericht is gereageerd. Dat was de bedoeling. Ik beweer niet dat het tekstje ideaal was om een vruchtbare discussie op te leveren. Het riep enerzijds op tot een ander onderwerp en anderzijds tot een overdenking van de discussiegroep. In een verder bericht stel ik dan vragen over de functionering van de discussiegroep. Ik ben dan ook blij met de kritiek erop van Rens van der Merwe, want hij heeft zeker op een paar onduidelijkheden van mijn kant gewezen. Het gaat om een gezonde reactie tegen iedere vorm van manipulatie van de discussiegroep.

  Het klopt dat mijn berichten niet echt conform de spirit van de discussiegroep waren. Ten eerste deed ik een voorstel tot het veranderen van het thema. Dat is niet abnormaal, maar het mag wel niet al te lichtzinnig gebeuren, aangezien dat net één van de weinige dingen is waarover gemeenschappelijk (d.w.z. door alle aanwezigen op een discussiebijeenkomst) wordt beslist. Een verandering ervan heeft in principe de instemming van die vergadering nodig, anders is het een soort kortsluiting/ondermijning van de gezamenlijke beslissing. Ten tweede stel ik plots een aantal ‘nieuwe’ regels voor om een onderwerp te kiezen. Het was niet mijn bedoeling dat tegen de keuze van het onderwerp te gebruiken en vóór de verandering van ‘mijn’ onderwerp. Maar zo kwam het wel over. Ik wilde eerder oproepen om in het vervolg beter op voorhand na te denken over de onderwerpen en niet ad hoc op de avond zelf een onderwerp uit te pikken. Dit was onhandig van mij.

  Tenslotte. Ik beschouw de discussies van hierboven helemaal niet als een soort ‘ruzie’. Kritiek is van levensbelang voor de goede werking van de discussiegroep.

  Tot de volgende!

 14. michel mei 11, 2014 at 9:41 pm #

  net verslag van april doorgestuurd naar mailadres discussiegroep
  mvg
  de verslzggeven van dienst
  M.

Leave a Reply