Archive | aankondigingen RSS feed for this section

Aankondiging en Inleiding discussie “Politieke macht/Overheid/Verzet”

1 apr

Wat?
Discussie over ‘Politieke macht/Overheid/Verzet’

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 8 april om 19.30u tot 22.15u

De tekst toegestuurd door de inleider hieronder

Inleiding Discussiegroep Spartacus op Dinsdag 8 april2014

“Macht-Overheid-Verzet”.

Vandaag gaat het over de vraag hoe macht (in het bijzonder politieke), gestalte krijgt in de overheid(staat) en haar doel, gedragskontrole over haar bevolking, bestreden kan worden door vormen van verzet.
[…]

Aankondiging discussie ‘Water, het blauwe goud? Over vloeibare tekorten.’

7 mrt

Wat? Discussie over ‘Water, het blauwe goud? Over vloeibare tekorten.’

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 11 maart om 19.30u tot plus minus 22.15u

 

Ondanks het feit dat liefst zeventig procent van het aardoppervlak bedekt is met water, kunnen we slechts een vierde van een procent van de totale hoeveelheid water als drinkbaar beschouwen. Water, door sommigen ook haast poëtisch aangeduid als de ‘bron van alle leven’, is dus broodnodig voor het overleven van de menselijke soort.

Gezien de niet te onderschatten kostbaarheid van drinkbaar water is het niet uit te sluiten dat het bezit van deze vloeistof in de toekomst nog tot veel geweld kan leiden. 

Hoe waardevol is water en hoe problematisch zijn watertekorten nu en in de toekomst? Een discussie.

Aankondiging discussie ‘Verkiezingen: motor van de geschiedenis of bron van illusies?’

19 jan

Wat? Discussie over ‘Verkiezingen: motor van de geschiedenis of bron van illusies?’

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 11 februari om 19.30u tot plus minus 22.15u

De uitspraken van komiek en acteur Russel Brand over de zin en onzin van verkiezingen, en zijn persoonlijke confessie dat hij niet meer stemt, hebben nogal wat reacties teweeggebracht vanuit parlementaire politiek en het burgerlijke medialandschap.

Is zijn analyse correct? Is het niet zo dat verkiezingen vooral een theater zijn dat we in stand houden, maar waar de staatslieden en de bourgoisie achter de coulissen staan te gniffelen? Of zijn verkiezingen, zoals Chantal Mouffe beweert, een van de vele methoden voor een noodzakelijke ‘lange mars door de instituten’ die we niet mogen afwijzen? Op 25 mei 2014 zijn het in België federale verkiezingen, voor sommigen ook wel de ‘titanenslag’ tussen N-VA en alle andere parlementiare partijen.  Moeten we niet strategisch kiezen om de conservatieven uit het parlement te houden?

Allemaal vragen waar we mee zitten, maar waarvan we individueel altijd onzeker zijn over de juistheid van onze antwoorden en inzichten. Individuen mogen zich uitgenodigd weten voor een verhelderende discussie over dit onderwerp, waartoe we u allen nogmaals hartelijk uitnodigen.

Cuba, staatskapitalisme?

15 jan

Wat?
Discussie over ‘Cuba, staatskapitalisme?’

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 14 januari om 19.30u tot 22.15u

Staatskapitalisme is een economisch stelsel waarin de staatsbureaucratie de heersende kapitaalhouder is. Voor bedrijven in staatseigendom onder een kapitalistisch bestel wordt soms ook de term “staatskapitalisme” gebruikt.

Een andere definitie van staatskapitalisme is het bestaan van een zodanig nauwe relatie tussen overheid en privékapitaal dat de particuliere kapitalisten produceren voor een gegarandeerde markt.

Wat is staatskapitalistisch juist en in hoeverre is Cuba het? Wanneer is staatskapitalisme volledig?

Kapitalisme

7 dec

Wat?
Discussie over ‘kapitalisme’

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 10 december om 19.30u tot 22.15u

De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben stelt het kapitalisme gelijk met een religie, en wel één met steeds meer atheïsten. De kritiek op het kapitalisme neemt toe en zelfs een liberale excellentie gaf toe dat dit systeem tegenwoordig in crisis is.

De inleiding op deze discussie zal bondig volgende vragen behandelen:
Wat verstaan we juist onder de term ‘kapitalisme’?
Hoe is deze term historisch gegroeid?
Wat zijn de argumenten van de (onvoorwaardelijke) voorstanders?
Wat zijn de voornaamste kritieken op kapitalisme of specifieke elementen ervan?
Zien we mogelijke alternatieven of blijft alles bij hetzelfde?

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar ons e-mailadres of in commentaar op de website publiceren.

De vrouw, geweld en geweldloosheid

14 nov

Wat?
Discussie over de rol van de vrouw in al dan niet gewelddadige processen van sociale omwenteling

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 12 november om 19.30u tot 22.15u

Geweld en maatschappelijke omwenteling

1 okt

Wat?
Discussie over de rol van geweld in processen van sociale omwenteling

Wie?
Iedereen die interesse heeft in het thema
(zie ook de beginselen van discussiegroep Spartacus)

Waar?
Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer?
Dinsdag 8 oktober om 19.30u tot 22.15u

Meer informatie volgt nog

Politieke communes en andere sociale opstanden

6 sep

Wat? Discussie over politieke communes en andere sociale opstanden

Wanneer? DINSDAG 10 september 2013, vanaf 19u30

Waar? Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Het woord communio betekent in het Latijn gemeenschap. Het streven naar meer en een betere ‘communio’ speelde een historische rol in de linkerzijde, en niet alleen bij libertaire communisten en communitaristen.

Van belang was bijvoorbeeld het historische experiment van de Commune van Parijs in 1871, dat ruimte gaf aan democratische verzuchtingen naar meer sociale gelijkwaardigheid, controle op besluitvorming van onderuit en beter onderwijs, maar in de kiem werd gesmoord door het Franse leger. De Commune van Parijs hield 72 dagen stand in de chaotische nasleep van de Frans-Pruisische oorlog. In de bloedige onderdrukking ervan vielen meer dan 20.000 doden.

Ook andere belangrijke communale experimenten nadien kenden weinig sukses, en dat is in het algemeen een probleem bij sociale revoltes en revoluties. We zien dit bijvoorbeeld ook terug bij de huidige ontwikkelingen in Egypte, waar de legerleiding opnieuw de veranderingen volop regisseert, of bij de onderdrukking van de ‘Commune van Taksim’ in Istanboel onlangs.

De mythe van de groene economie

12 mei

Wat? Discussie over het boek ‘De mythe van de groene economie’

Wanneer? WOENSDAG 29 mei 2013, vanaf 19u30

Waar? Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Vorig jaar publiceerden de jonge academici Matthias Lievens en Anneleen Kenis hun boek ‘De mythe van de groene economie’. De centrale boodschap van het boek is dat we de milieuproblematieken niet aan de markt kunnen overlaten. De zogenaamde ‘groene economie’ is een concept waarbij wordt uitgegaan van een ‘People, Planet, Profit’-verhaal, waarbij de ambitie om blijvend economische groei en winsten te realiseren botst met de realiteit van ecologische draagkracht.

De wortels van de huidige ecologische crisis worden volgens de auteurs teruggebracht naar het kapitalisme, met zijn ongebreideld groei- en winststreven, zijn focus op concurrentie en de korte termijn, de enorme sociale ongelijkheid waarop het steunt, en de privatisering en commodificering (het tot koopwaar maken) van alles wat men maar kan bedenken.

De auteurs een aantal alternatieven voor om uit de destructieve spiraal te geraken: verzet, herpolitisering, democratisch beheer van de ‘commons’, social sharing…

In de inleiding voor onze discussie zal getracht worden om zoveel mogelijk argumenten van het boek te presenteren. Vervolgens zullen we nagaan of we ons kunnen vinden in de argumentatie en wat eventueel de consequenties daarvan zijn.

Techniek en samenleving

11 apr

Wat? Discussie over techniek en progressiviteit
Wanneer? Dinsdag 16 april 2013, vanaf 19u30
Waar? Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Hoewel mensen reeds lang gebruik maken van techniek, lijkt technologie een steeds grotere rol te spelen in onze samenleving. Niet alleen zijn we in toenemende mate afhankelijk van techniek, de technologie waar we van afhankelijk zijn veranderd bovendien steeds van aard.
Wanneer het in politiek geladen gesprekken en betogen gaat over techniek, gaat het al snel over ‘technologisch determinisme’ of ‘teloorgang van het sociale’, terwijl ‘ware vooruitgangsdenkers’ en ‘luddieten’ al te simpel tegenover elkaar worden geplaatst.

Deze (veranderende) samenhang tussen techniek, politiek en samenleving, roept dan ook belangrijke vragen op. Laat ons deze vragen niet uit de weg gaan, maar ze aangrijpen als gelegenheid om een grondige en doordachte discussie aan te gaan tussen individuen van verschillende overtuiging en mening.
Wanneer zijn technologische vernieuwingen en veranderingen (on)wenselijk? Is verzet daartegen noodzakelijk, mogelijk, of overbodig? Kortom, hoe moet een progressief gedachtegoed zich tegenover techniek verhouden?

Om deze (en vele andere) vragen omtrent techniek en progressiviteit te bespreken, nodigen we u van harte uit op vertrouwde plek en tijdstip: dinsdag 16 april, 19u30 in de zaal van Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, 2000 Antwerpen.

Hopelijk tot dan!