Archive | aankondigingen RSS feed for this section

Discussie 12 maart: De eeuwige terugkeer van het Vlaams-nationalisme

3 mrt

Was het politieke leven tot enkele jaren geleden gefixeerd op het Vlaams Belang, dan zijn nu alle debatten en redevoeringen een impliciete of expliciete reactie op de NVA. Boeken en opiniestukken worden volgeschreven over de partij en haar leider en alles wat ze doet is steevast wereldnieuws in Vlaanderen. Ze wint verkiezing na verkiezing en lijkt op een absolute meerderheid af te stevenen in het Vlaamse landsdeel. Er gaat geen week voorbij of er ontstaat weer een nieuw mediarelletje waarbij de NVA één of andere Belgische mistoestand aanklaagt en bevolkingsgroep schoffeert en daarbij progressief Vlaanderen in het harnas jaagt. Links Vlaanderen hoort het al een tijd donderen in Keulen en hoort zelfs ‘echo’s van de jaren dertig’. Hoewel het Vlaams-nationalisme een eigen historische geschiedenis en context kent, zien we ook in de rest van de Europese Unie nationalistische oprispingen. Door middel van discussie zullen we een antwoord trachten te formuleren op volgende vragen:

1)      Hoe kunnen we de sympathie en antipathie voor het Vlaams-nationalisme vandaag verklaren? Werkt nationalisme vandaag eerder verdelend of verzamelend? Is er een werkelijke opstoot van nationalisme?

2)      Wat is het project van het hedendaagse Vlaams-nationalisme?

3)      Hoe moeten we ons tegenover dit Vlaams-nationalisme verhouden? Hoe moeten we iets als identiteit in vullen vanuit een (groen)linkse/progressieve visie? Staan links en nationalisme lijnrecht tegenover elkaar? Moeten we naar een versterking van België of de EU? Is internationalisme in de vorm van een streven naar een wereld zonder naties mogelijk/wenselijk?

Waar? Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer? Dinsdag 15 maart 2013 om 19u30

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of hieronder als commentaar posten.

Discussie migratie 15 januari

6 feb

Vragen

Migratie lijkt sinds de opkomst van het Vlaams Belang een recente aangelegenheid, maar zoals R. het reeds terecht aanhaalde: migratie en conflicten daaromtrent zijn van alle tijden. De discussie spitste zich op 15 januari zich dan ook toe op drie centrale vragen. Zijn alle vormen van migratie hetzelfde of moeten we onderscheiden maken, wat maakt iemand een migrant? Hoe moeten wij, als geëngageerde mensen, tegenover migratie verhouden zoals die zich vandaag aandient? En wat te denken van het gegeven van de multiculturele samenleving? Het eerste deel van de discussie ging dus vooral over migratie en het tweede deel meer over identiteit en het recht op verschil. Ik zal zo ook de voornaamste aangehaalde punten trachten te schetsen. […]

Kunst & cultuur

26 jan

Venster, spiegel, muur –

Een plaats en tijd voor cultuur

In onze vorige discussie over migratie kwamen cultuurverschillen tussen bevolkingsgroepen of individuen herhaaldelijk ter sprake, wat leidde tot deze discussie over cultuur specifiek. De aanzet kwam er ook dankzij een bescheiden golf van verontwaardiging die ontstond kort na het verschijnen van twee columns in De Standaard van de hand van Bart De Wever.

De taak van de discussie zal er niet in liggen de koers uit te zetten voor een cultuurbeleid dat eenduidig afgeschilderde filosofieën uit het verleden namedropt (“Afbreken om op te bouwen” – 22/12/’12) en/of hedendaagse provocatieve uitdrukkingsvormen minachtend in een kwaad daglicht stelt (“Ho’s en blingbling” – 15/01/’13).

Deze discussie wil daarentegen perspectieven openen naar een nieuwe visie van cultuur als dusdanig. Hoe kijken wij naar cultuur? Weerhoudt een zekere blik op cultuur ons ervan haar functie naar behoren in te schatten? Welke zijn de plaats en de tijd die we toekennen aan cultuur?

Wat? Discussie over de rol van kunst in de maatschappij

Waar? Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Wanneer? Dinsdag 12 februari 2013 om 19u30

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of hieronder als commentaar posten.

Cultuur

Kunst

Migratie

18 dec

Migratie is van alle tijden en dat is vrij logisch. Niet iedereen wilt blijven wonen waar hij of zij woont en het is nog maar de vraag of het wenselijk is dat dit wel vaak zou gebeuren.

Daarbij is er ook wel gedwongen en afgedwongen migratie, mensen worden het land uitgezet of zijn op de vlucht voor penibele omstandigheden, om daarna regelmatig opnieuw in penibele omstandigheden terecht te komen. Denken we maar aan de mensen zonder papieren in Europa en “het fort” dat de EU geworden is, men geraakt er niet zo maar binnen.. in Griekenland doen paramilitaire groepen er bijvoorbeeld alles aan om hen buiten te houden. Dat Europa een fort is ondervinden momenteel ook vele Syrische vluchtelingen in Turkije op de vlucht voor oorlog en terreur.

In een Syrisch vluchtelingenkamp in Jordanië zijn onlangs zelfs rellen uitgebroken om de barre winterse omstandigheden waarin de vluchtelingen moeten leven. Hulpverleners raakten daarbij gewond.

Er dreigt nu veel sneeuw te vallen in Turkije en Jordanië, de twee landen met het grootste aantal Syrische vluchtelingen. Begin december waren er al meer dan een half miljoen Syrische vluchtelingen, verspreid over landen als Libanon, Turkije, Jordanië,… De ingetreden winter bedreigt honderdduizenden vluchtelingen, hoofdzakelijk kinderen.

Hoe moeten we omgaan met migratie, vluchtelingen en een gebrek aan “de juiste papieren”?

Wat? Discussie over migratie, de oorzaken en de gevolgen ervan.

Wanneer? Dinsdag 15 januari 2013, vanaf 19u30.

Waar? Lange Vlierstraat 9, Antwerpen

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of hieronder als commentaar posten.

 • de artikels van Basch/Glick Schiller/Szanton Blanc, James Clifford, Robin Cohen, Janine Dahinden, William Safran en Steven Vertovec.
 • From Ellis Island to JFK. Nancy Foner. (2000, YaleUniversity Press)
 • Immigration and the workers movement. ICC. internationalism.org
 • Internationale Migration. Pries  (2001, Transcript)
 • Italian Workers of the World. Donna Gabaccia
 • Labor Migration and the Formation of Multiethnic States. Donna Gabaccia (2001, University of Illinois Press)
 • Migration in European history. Klaus Bade (2003, Blackwell)
 • Moving Europeans. Leslie Page Moch (2003, Indiana University Press)
 • Paths of Integration. Leo en Jan Lucassen (2006, Amsterdam University Press)
 • The Age of Migration. Castles en Miller (2009, Palgrave Macmillan)

 

Ontslaggolf (Ford Genk e.a.)

27 nov

Ford Genk en een hoop andere bedrijven in België, waaronder Arcelor Mittal, Beckaert, Belfius, Dow Chemicals, Duferco, ING België… danken af of sluiten volledig. Een verdere verarming van de bevolking is onvermijdelijk, met alle sociale fenomenen van dien (vereenzaming, zelfmoord, criminaliteit…). Waarom gebeurt dit? Wat moeten of kunnen we doen?

In de laatste Spartacus-discussie kwamen volgende vragen en aspecten aan bod, waaraan er nog een paar zijn toegevoegd:

 • Is de sluiting van Ford Genk en andere industriële bedrijven een uiting van een internationale crisis in de sector van de automobiel of industrie? Of leiden andere sectoren net zo hard onder de algemene economische crisis?
 • Is de sluiting van Ford Genk en andere industriële bedrijven een uiting van het failliet van het “Fordisme” en “Taylorisme”? Betekent dit een einde van de auto of zelfs van een ecologisch onduurzame economie?
 • Opent het failliet van de “klassieke” industrie deuren naar een “groene”, gedecentraliseerde, lokale en/of kleinschalige economie? Kan een nationalisatie van het bedrijf een dergelijke omschakeling katalyseren en zodoende ook de verarming tegengaan?
 • Zal de verontwaardiging van de bevolking/arbeiders zich uiten in strijd? Hoe solidair zijn met de slachtoffers/met elkaar? Welke strijd en solidariteit biedt perspectieven op een waardige toekomst?

De inleiding zal zo veel mogelijk trachten de verschillende visies die in de “progressieve” beweging leven naar voor te schuiven en te bekritiseren waar nodig. Laat het een interessante basis zijn voor een (opnieuw) levendige discussie.

De discussie gaat door op dinsdagavond 4 december om 19.30 u in het vertrouwde zaaltje in Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, Antwerpen.

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of hieronder als commentaar posten.

Discussie 6 november: Wat heeft links in common?

28 okt

In de nasleep van de recente lokale verkiezingen merken we in Antwerpen een verdeling op van de linkse stem over verschillende partijen. Men maakt her en der gewag van een politieke versplintering.

We vragen ons af of het niet van belang kan zijn om op politiek/ideologisch gebied één of meerdere zaken te vinden die common ground zijn bij progressieven. Samenwerking of bundeling van krachten vergroot namelijk de resultaten die op het terrein worden geboekt.

In de komende bijeenkomst zullen we met de groep op zoek gaan naar punten van overeenkomst en consensus. Bij deze worden alle deelnemers uitgenodigd om hier op voorhand over na te denken en zelf voorbeelden mee te brengen.

We willen hierbij alvast twee opinies meegeven die tot nadenken aanzetten:

“One could say, in rather broad terms, that neoliberalism has been defined by the battle of private property not only against public property but also and perhaps more importantly against the common.” (Michael Hardt)

RSA Animate – The Empathic Society
http://www.youtube.com/watch?v=l7AWnfFRc7g

Discussie 9 oktober: Waarom is links verdeeld?

1 okt

De verschillende linkse pogingen van de 20e eeuw zijn er niet in geslaagd om tot een werkelijk, maatschappelijk alternatief te komen voor het kapitalisme en sinds de jaren 1970 zijn linkse ideologieën helemaal in de verdrukking. Ook nu slagen ‘linkse’ regeringen zoals in Frankrijk slagen er niet in om het tij te keren, maar ook de landen die zich socialistisch noemen gaan gebukt onder de economische crisis. Langs de andere kant zien we de wereldwijde Occupy protesten en bewegingen van verontwaardigeden over de hele wereld in verschillende richtingen uitgaat, maar tegelijkertijd er niet in slaagt om een duidelijk coherent alternatief naar voren te schuiven en ook intern zwaar verdeeld is. Vele van de hedendaagse verschilpunten tussen organisaties en actoren reflecteren tegenstellingen en discussies die al lang mee gaan. Er wordt in deze tijd nogal gegoocheld met termen zoals ‘links’ en ‘rechts’, al dan niet voorafgegaan door prefixen zoals ‘extreem’ , ‘radicaal’ of ‘ultra’. Deze duiden dan vooral op partijpolitieke tegenstellingen. Sinds het begrip ‘links’ voor het eerst gebruikt werd tijdens de Franse Revolutie is het onderhevig geweest aan verschillende vormen en aanspraken, maar vooral veel interne confluicten: radicalen (soort liberalen) versus socialisten, socialisten versus anarchisten, socialisten versus communisten, trotskisten versus stalinisten, nieuw links versus oud links,… In e

In de inleiding zal getracht worden een historisch overzicht te bieden van de linkse verschillen. Aan de hand van enkele concrete stellingen wordt daarna volgende vragen uit te diepen.

In deze discussie gaat het over de hamvraag: Wat bindt ons als linksen? Waarom zijn wij als ‘linksen’ zo verdeeld? Is dit een probleem? Hoe kan men tot samenwerking komen? 

Deze discussie kan enkel geholpen worden door een combinatie van duidelijke betekenissen en klare positie-inname met een open geest. Wie de wereld ‘ten goede’ wil veranderen, moet hem immers ook goed interpreteren.

Afspraak op dinsdag 9 oktober om 19u30 in café Multatuli, Lange Vlierstraat 9 te Antwerpen.

Uitnodiging discussie 11 september: media en klassebewustzijn

8 sep

Beste,

Op dinsdag 9 september om 19.30 treden wij in discussie over een actueel onderwerp in onze vertrouwde Multatuli (Lange Vlierstraat 9 te Antwerpen).

Nog nooit in de geschiedenis kon de modale burger beschikken over dusdanig veel informatie als vandaag. Met de komst van het internet lijkt er een eindeloos gamma van mediakanalen aanwezig te zijn, in die mate dat dagelijks een selectie moet gemaakt worden. Tegelijkertijd dient de kritische persoon rekening te houden met het het probleem van desinformatie (bedrieglijke schijninformatie die feiten al dan niet moedwillig verdraait of vervalst), een fenomeen dat van alle tijden is.

Wat is de invloed van het huidige medialandschap op het klassenbewustzijn? Is in de laatste 30 jaar een ‘mass intelligentsia’ gegroeid die veelal autonoom en kritisch kan denken, of is dit een te optimistisch oordeel? Wat is de rol van onderwijs en sociale stratificatie met betrekking tot mediawijsheid? Hoe zichzelf wapenen tegen desinformatie? Kunnen we een indeling maken in het amalgaam van “de media” en zijn er evoluties op te merken? Dit zijn belangrijke vragen voor elkeen die kritisch in het leven wil staan.

Wij hopen u aanstaande dinsdag te begroeten.

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of in commentaar op de website publiceren.

Dinsdag 10 Juli. Uitnodiging Discussiegroep Spartacus: Wat te doen bij (lokale) verkiezingen?

27 jun

Beste,

Op dinsdag 10 juli om 19.30 wensen wij wederom een discussie te hebben over een onderwerp dat ons aangaat, in onze vertrouwde Multatuli (Lange Vlierstraat 9 te Antwerpen). Op veertien oktober dienen alle Belgen te stemmen voor de lokale en provinciale verkiezingen. Een ideaal moment om te reflecteren.

Wat is de rol van parlementaire democratie in het kapitalisme, en specifiek de lokale parlementaire democratie? Zijn er verschillen tussen de verschillende niveau’s van de parlementaire democratie of zijn er duidelijke overeenkomsten. Zijn werkelijke veranderingen mogelijk door de lokale parlementaire besluitvorming? Kan men de arbeidersklasse of ‘de bredere bevolking’ gemakkelijk en beter aanspreken via de lokale parlementen dan via andere parlementaire niveau’s? Kan men zowel werken via de lokale besluitvorming als via volksvergaderingen?

Al deze vragen moeten beantwoord worden. Speciaal voor de gelegenheid gebruiken wij wederom de geproefde structuur zoals gebruikt bij de discussie over de rol van de vakbond. Een gedeelde inleiding wordt gegeven door iemand die principieel wel zal stemmen deze lokale verkiezingen, en iemand die principieel niet zal stemmen deze lokale verkiezingen. Zoals u kan verwachten van ons is de sfeer gericht op het verwerven van een beter inzicht in de situatie, en niet op het conflict van twee verschillende posities.

Wij hopen dat u ons zal vergezellen. Tot dan wellicht?

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of hieronder als commentaar posten.

 

De Occupy-beweging

22 mei

In its own sweet way, our movement is now moving beyond the Zuccotti model and developing a tactical imperative of its own: small groups of fired up second generation occupiers acting independently, swiftly and tenaciously pulling off myriad visceral local actions, disrupting capitalist business-as-usual across the globe.

– Adbusters Magazine, Tactical Briefing #35, 5 juni 2012

Vorige zomer werd de Occupy-beweging in het leven geroepen door Adbusters stichter en redacteur Kalle Lasn. Hij zette aan om massaal Wall Street te gaan bezetten, het kloppend hart van Amerika’s kapitalistische imperium, gelegen in New York City. Op 17 september 2011 werd een tentenkamp opgericht in het naburige Zuccoti Park, van waaruit talloze betogingen werden georganiseerd en een gemeenschap van de zogeheten 99% tot stand kwam.

Binnen een jaar tijd verspreidde het verzet van Occupy (Wall Street) zich tot ver buiten New York en de Amerikaanse landsgrenzen. Het recente Occupy Frankfurt (Blockupy) kan hiervan getuigen, net als ons eigen Occupy Antwerp, wiens toegewijde harde kern wekelijks samenkomt op de Antwerpse Grote Markt.

Na de eerste generatie Occupiers is het nu de taak aan een tweede lichting om de essentie van deze opstand tegen de superrijke 1% te vrijwaren en om nog meer frisse methodes van rebellie te creëren waarin het ongenoegen en de hoop van een verontwaardigd deel van de bevolking tijd en plaats kan gegeven worden.

Wat zijn eigenlijk de vormen van samenkomst en manieren van beeldvorming waarin de Occupy-beweging zich tot nog toe heeft gemanifesteerd? In deze discussie wordt voorgesteld om – meer dan naar inhoud – te kijken naar de vorm waarin deze jonge revolutionaire stroming voorlopig al tot uiting is gekomen.

Wanneer? dinsdag 12 juni 2012, van 19u30 tot 22u15

Waar? Café Multatuli, Lange Vlierstraat 9, 2000 Antwerpen

Literatuur, links en andere referenties ter voorbereiding en verdieping kan je sturen naar discussiegroep.spartacus@gmail.com of hieronder als commentaar posten.