Archive | bijdragen RSS feed for this section

Bijdrage – Hoe verder met Spartacus?

19 okt

Op het einde van de laatste bijeenkomst van discussiegroep Spartacus (8/10/2013) over “Geweld en de sociale omwenteling” werd vrij lang getwijfeld en gediscussieerd over een volgende discussie-onderwerp. We kwamen na veel ‘pingpongen’ tussen verschillende thema’s op het nogal kunstmatige onderwerp ‘de vrouw, geweld en geweldloosheid’. Afgaande op de titel schijnt er enerzijds een wil te zijn om verder te discussiëren over het thema geweld en anderzijds over het thema ‘de positie van de vrouw in de maatschappij’. “Schijnt”, want het was echter duidelijk dat we niet goed wisten wat we met die vrouw moesten aanvangen (ik denk dat er wel een oprechte wil bestond om geweld dieper te behandelen). Het was ook duidelijk dat niemand echt overtuigd was van het thema, gezien er niemand dolenthousiast was om een inleiding te schrijven. Ik denk dat we die vrouw dus moeten laten vallen en dat we het moeten hebben over een onderwerp dat écht leeft in de hoofden van de Spartacus-deelnemers. Spartacus gaat immers niet over dingen die ‘interessant’ zijn en waarover boeken zijn verschenen (alles is interessant en er zijn ontzettend veel boeken geschreven), maar om vragen die we stellen in de zoektocht en strijd voor een andere maatschappij. Als we daarvan afwijken, vervalt de politieke discussiegroep in een hobby-club of academische club en gaat het aan zijn oorspronkelijk doel voorbij. We mogen niet vervallen in een onkritische routine, zoals iemand het vorige discussie al zei. […]

Bijdrage – Waarom ik lid werd van de vakbond

27 jan

Beste staker, beste niet-staker,

U wordt al geruime tijd heen en weer geslingerd tussen berichtgeving voor en tegen de staking. Vooral in de media, de Standaard en Het Laatste Nieuws, aangevoerd door de werkgeversorganisaties en de rechtse partijen, lijkt er een hetze te bestaan tegen de vakbond. Hierbij wordt niet zozeer de discussie gevoerd over wie de crisis en de besparingen moet betalen, maar wel of het instrument van een algemene staking.

[…]

Bijdrage – Ethisch consumeren en ondernemen

1 sep

Volgende tekst heeft als inleiding gediend tot een discussiedag georganiseerd door de Internationale Kommunistische Stroming. Ik heb ze zelf geschreven en vind ze hier volledig passen als bijdrage tot de discussie over ethisch consumeren en produceren. Hopelijk maakt het de tongen los en halen enthousiastelingen hun ganzenveer of typmachine boven om de tekst te bekritiseren. […]

Bijdrage – Belgische communistische partij t.o.v. de Vlaamse kwestie

1 dec

Volgende tekst is geschreven naar aanleiding van de discussie over het nationalisme.

Na de repressie van 1871 herneemt de sociaalrevolutionaire beweging zich om haar hoogtepunt te vinden met de stichting van de tweede internationale in 1889. De groei van de sociaaldemocratie duurde nadien weliswaar voort, maar de revolutionaire esprit van de ganse beweging stagneert, en begon na een paar jaar te verwateren. De vrijwillige deelname aan de eerste wereldoorlog van de sociaaldemocratie en van de arbeiders was slechts de consequente uitkomst hiervan. Boem – de revolutionaire opwelling van 1917-1919.

[…]

Bijdrage – Overbevolking?

13 mei

Dit tekstje schreef ik in het kader van een cursus. Aangezien we in de bijeenkomst over ethisch consumeren even het al dan niet bestaande probleem van de overbevolking aanraakten, vind ik ze wel passen als bijdrage aan die discussie.

[…]