Archive | inleiding RSS feed for this section

Verslag discussie: De Mythe van de Groene Economie.

9 jun

Discussie van donderdag 15/05/2013, Antwerpen

Verslag van discussie n.a.v. interview met de auteurs van “De mythe van de Groene Economie” zijnde Anneleen Kenis en Matthias Lievens. Deze auteurs werden geïntervieuwd voor het tijdschrift … door een lid van Spartacus. De tekst van dit interview werd als inleiding gebruuikt en door de meesten of iedereen als goed onthaald.Bij het rondje op het einde werd opgemerkt dat een discussie naar aanleiding van een boek en een gesprek met de auteurs zeer interessant is. Niet iedereen hoeft het boek te lezen, maar de discussie krijgt wel een stabiele richting.Deze aanpak is zeker voor herhaling vatbaar, maar ieder die een onderwerp wil inleiden kiest in eerste instantie op welke manier, de vorm is geen doel op zich.

Hieronder de ideeën die besproken werden: […]

Inleiding ‘De mythe van de groene economie’

28 mei

Maandag in het nieuws:

“Alarmfase rood voor CO2-uitstoot. Het getal is slechts een symbool, het alarmsignaal helaas niet: voor het eerst in de menselijke geschiedenis overschreed het CO2-alarmpeil de 400 ppm[1]-grens. In mensentaal: nooit eerder was de CO2-concentratie zo hoog. De gevolgen voor het milieu liggen voor de hand. ‘Maar nu dreigen ook vluchtelingstromen en oorlogen’ waarschuwen specialisten.” [2]

Het feit dat dit artikel niet de voorpagina haalde is tekenend, het zogenaamde duel der popdiva’s Rihanna en Beyoncé en de landstitel van Anderlecht is blijkbaar belangwekkender nieuws. Of is er iets meer aan de hand? Is er een consensus gegroeid dat er toch niets aan de klimaatopwarming te doen is, en dat we er daarom maar beter niet teveel drukte over maken? Of is dit nieuws zo ontluisterend dat in functie van de commerciële logica van de krant het niet prominent mag gebracht worden?

In dit klimaat van onheilsberichten leek er eind vorig jaar een lichtpuntje aan het firmament. Matthias Lievens en Anneleen Kenis, twee jonge academici die zich politiek engageren, presenteerden hun boek ‘De mythe van de groene economie’. Hun analyse is vernieuwend in Vlaanderen en deed behoorlijk wat stof opwaaien. Optimistisch ingeschat zou je kunnen zeggen dat het een poging is om uit de grot van Plato te geraken [3], met dien verstande dat heel wat ideeën in het boek al circuleren in de climate justice-beweging [4].

Deze inleiding is een quasi letterlijke weergave van een interview [5] dat ik recent afnam met de auteurs. Tijdsgebrek verhinderde mij tot een kwalitatieve samenvatting te komen (veel tijd ging op  het herlezen van het boek). Ik besef dat ik het werk van Lievens en Kenis hiermee wellicht niet alle mogelijke aandacht geef dat het verdient. Daarom een oproep aan de aanwezigen die geïnteresseerd zijn om het boek zelf te lezen. Deze inleiding wil alvast een aanzet geven hiertoe. […]

Inleiding – Technologie & samenleving

18 apr

In onze hedendaagse samenleving is techniek alomtegenwoordig. Niemand ontsnapt aan technologie. Zelfs wie zich niet bezighoudt met automechanica, chemie of computers, komt onrechtstreeks met technologie in aanraking. Het voedsel dat we eten, de kleding die we dragen, of het nieuws dat we ontvangen, bij zowat alles wat we op een doordeweekse dag ondernemen komt techniek kijken. Onze samenleving is niet alleen van techniek doordrongen, ze is er ook sterk afhankelijk van.

Een terecht onderwerp voor discussie dus, aangezien de veranderende rol van techniek heel wat politiek relevante vragen oproept. Alvorens we tot een discussie hieromtrent overgaan, wil ik in deze inleiding kort één en ander vertellen over technologie en techniek (twee begrippen die ik overigens als synoniem zal hanteren). […]

Inleiding nationalisme

12 mrt

Discussie: de eeuwige terugkeer van het Vlaams-nationalisme

Nationalisme

Nationalisme is een containerbegrip dat in het dagelijkse taalgebruik naar uiteenlopende zaken verwijst. Verschillende auteurs hebben geïllustreerd hoe nationalisme een ideologie was die bijdroeg aan de vorming van een nationaal bewustzijn dat nodig was voor de vorming van natiestaten in de achttiende en de negentiende eeuw.  Industrialisering, bureaucratisering en staatsvorming vereisten immers homogenisering en disciplinering via de ontwikkeling van een nationale cultuur door de nationale media, literatuur, onderwijs. Of zoals de historicus Hobsbawm (1990) het stelt: nationalisme komt voor de natie. Naties maken geen staten en nationalisten, maar nationalisten maken staten.

In deze discussie zal het vooral gaan over het hedendaagse politiek nationalisme in Vlaanderen. […]

Inleiding cultuur

17 feb

Image

Venster, spiegel, muur
Een plaats en tijd voor cultuur

Om vat te kunnen krijgen op het begrip ‘cultuur’ heb ik ervoor gekozen dit thema op een zowel breed historische, een vrij persoonlijke als op een lichtjes associatieve manier te benaderen. Zoals ik reeds heb bepleit in voorgaande discussies geloof ik dat er binnen de groep af en toe kan en moet gedebatteerd worden op een idealistisch en zelfs imaginair niveau. Deze inleiding op cultuur trekt dan ook radicaal de kaart van de verbeelding. […]

Inleiding migratie

16 jan

Migratie is van alle tijden en dat is vrij logisch. Niet iedereen wilt blijven wonen waar hij of zij woont en het is nog maar de vraag of het wenselijk is dat dit wel vaak zou gebeuren.

Daarbij is er ook wel gedwongen en afgedwongen migratie, mensen worden het land uitgezet of zijn op de vlucht voor penibele omstandigheden, om daarna regelmatig opnieuw in penibele omstandigheden terecht te komen. Denken we maar aan de mensen zonder papieren in Europa en “het fort” dat de EU geworden is, men geraakt er niet zo maar binnen.. in Griekenland doen paramilitaire groepen er bijvoorbeeld alles aan om hen buiten te houden. Dat Europa een fort is ondervinden momenteel ook vele Syrische vluchtelingen in Turkije op de vlucht voor oorlog en terreur.

In een Syrisch vluchtelingenkamp in Jordanië zijn onlangs zelfs rellen uitgebroken om de barre winterse omstandigheden waarin de vluchtelingen moeten leven. Hulpverleners raakten daarbij gewond.

Er dreigt nu veel sneeuw te vallen in Turkije en Jordanië, de twee landen met het grootste aantal Syrische vluchtelingen. Begin december waren er al meer dan een half miljoen Syrische vluchtelingen, verspreid over landen als Libanon, Turkije, Jordanië,… De ingetreden winter bedreigt honderdduizenden vluchtelingen, hoofdzakelijk kinderen.

Hoe moeten we omgaan met migratie, vluchtelingen en een gebrek aan “de juiste papieren”? […]

Inleiding – Ontslaggolf (Ford Genk e.a.)

5 dec

discussie van dinsdag 4 december 2012, Antwerpen

Woensdag 24 oktober 2012 stond de sluiting van Ford Genk, de grootste werkgever van Belgisch Limburg, vooraan in de kranten. Tienduizend mensen of meer, verliezen rechtstreeks of onrechtstreeks hun baan. Gehele families belanden in de werkloosheid. In 2003 sneuvelden er al bijna 4000 banen, in ruil voor het open blijven van de fabriek. In 2010 werd dan nog een looninlevering van 12,5% en meer flexibiliteit, tussen vakbond en directie afgesproken, als voorwaarde voor het openblijven van de fabriek tot 2020.[1] Het bleek uitstel van executie. […]

Inleiding – media en klassenbewustzijn

15 nov

discussie van dinsdag 11 september 2012, Atnwerpen

De media zijn in de hedendaagse samenleving de belangrijkste verstrekkers van informatie en hun rol in het democratisch proces kan men nauwelijks onderschatten. Deze bestaat erin burgers te informeren met feiten, deze feiten betekenis te geven, een platform te zijn voor politieke discussies, en de overheid kritisch in het oog te houden (de zogenaamde ‘waakhondfunctie’ van de media). Aan informatie en media lijkt er geen tekort te zijn. De tijd waarin men dagen of zelfs weken moest wachten op berichtgeving is ver achter ons. We zijn in staat live gebeurtenissen te volgen aan de andere kant van de wereld, zoals de protestacties tegen het regime van Hosni Moebarak in 2011 in Egypte en in 2009 in Iran tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Niet alleen de snelheid, maar ook de keuze lijkt toegenomen te zijn. We beschikken over meer zenders dan ooit, en zoals de uitnodiging reeds aanhaalde, met het internet is de ‘sky the limit’. […]

Inleiding: Discussie 09/10/2012: Waarom is links verdeeld?

9 okt

Waarom is links verdeeld?

Waarom en hoe deze discussie?

Doorheen onze discussies, dit is ondertussen al de 23e Spartacusdiscussie, waren er veel overeenkomsten in kwaadheid en over wat er fout gaat in de wereld. Toch kwamen we vaak weer dezelfde tegenstellingen tegen (binnen de steeds wisselende groep).Dit heeft ons er toe besloten om als onderwerp ‘waarom is links verdeeld?’ te kiezen. De vorige discussies waren soms erg moeilijk om samen te vatten of waren soms een schijnbare herhaling van de voorgaande, waarbij dezelfde analyses en strategieën op een bepaald probleem geplakt werden zonder dat er extra diepgang kwam of dat er echt op die verschillen werd ingegaan. Ik vond dat we elkaar soms wat te veel in theoretische of historische beschouwingen over het onderwerp in kwestie of het nu de vakbond of de media was. Daarom dat ik erg blij ben met dit discussieonderwerp: de verdeeldheid van links. Eindelijk tijd om deze verschillen als onderwerp te nemen! Om te vermijden dat we dit zeer grote onderwerp in algemeenheden beantwoorden of dat jullie eerst een halfuur lijdzaam moeten luisteren naar mijn inleiding die toont wat ik allemaal weet en denk over het onderwerp, heb ik het concept van de inleiding een beetje veranderd.

[…]

Inleiding – (lokale) verkiezingen

21 jul

Inleidende teksten met woord en wederwoord (we hebben de hierboven aangekondigde formule ook nog wat moeten veranderen):

L:

(Samenvatting eerste mening)

Ik verdedig doorheen mijn tekst drie stellingen. Moeilijk genoeg fiets ik er nu wat doorheen, om mijn stellingen zo goed mogelijk toe te lichten. […]