Het Kapitaal

In de loop van het jaar 2013 besloten enkele deelnemers van de Spartacus-discussies een leesgroep op te richten over Het Kapitaal, het befaamde boek van Karl Marx.

Meer informatie volgt nog.