Verslag discussie: De Mythe van de Groene Economie.

9 jun

Discussie van donderdag 15/05/2013, Antwerpen

Verslag van discussie n.a.v. interview met de auteurs van “De mythe van de Groene Economie” zijnde Anneleen Kenis en Matthias Lievens. Deze auteurs werden geïntervieuwd voor het tijdschrift … door een lid van Spartacus. De tekst van dit interview werd als inleiding gebruuikt en door de meesten of iedereen als goed onthaald.Bij het rondje op het einde werd opgemerkt dat een discussie naar aanleiding van een boek en een gesprek met de auteurs zeer interessant is. Niet iedereen hoeft het boek te lezen, maar de discussie krijgt wel een stabiele richting.Deze aanpak is zeker voor herhaling vatbaar, maar ieder die een onderwerp wil inleiden kiest in eerste instantie op welke manier, de vorm is geen doel op zich.

Hieronder de ideeën die besproken werden:

Een eerste vraag in de discussie gaat rond de stelling van de auteurs dat het belangrijk is de toestand van de planeet en de mechanismen die de achteruitgang van de ecologische situatie nu snel bewerkstelligen, zichtbaar te maken en directe actie te voeren.Wat moet er nog zichtbaar gemaakt worden? Weten we niet al alles? Er zijn bijna geen klimaatsceptici meer.

Iemand merkt op dat er nog steeds geen consensus is over oorzaken klimaatopwarming, en dat er nog meer tegenargumenten worden aangehaald in wetenschappelijke kringen dan men zou denken.In het boek wordt ook gesproken over het verlies van de “Commons”.. Met dit begrip wordt bedoeld: de goederen die aan iedereen toebehoren; zoals ooit landbouwgrond. Veel zaken zoals natuur, water, energie, worden geprivatiseerd.Dit is een vanzelfsprekendheid, dit kan je zichtbaar maken.

Als er al consensus zou zijn over de oorzaken van de opwarming van de aarde, wordt niet altijd de link naar politiek gelegd en naar de maatschappelijke achtergronden ervan, zoals deze privatisering en marktmechanismen.Het oplossen van het probleem kan nooit, volgens de auteurs , gebeuren als deze mechanismen niet doorbroken worden. Dus het verhandelen van lucht, biobrandstof ten koste van landbouw voor voedsel, binnen dezelfde markt en privatisering is onmogelijk.In het boek wordt bijvoorbeeld aangetoond dat het uitvinden van technologieën die minder uitstoot teweegbrengen nooit hebben geleid tot minder uitstoot, enkel tot meer productie en winst. Terug kijken wat de relatie met politiek is en verdeling van commons is nodig, lijkt het.

Het belang van actie wordt onderstreept,iemand ziet een schizofrene houding in de tekst, namelijk het leggen van de oorzaken bij het kapitalisme, maar toch het appel doen op enkel de “wil” van het individu. Het lijkt alsof het individu iets moet ondernemen, en dat het aan wilskracht ontbreekt, hoe kan dit, tav een kapitalistisch systeem?

Nog een interessant punt in het boek is de tegenstelling transitie versus revolutie, ofwel overgang versus breuk.Het gevaar van “greenwashing” – het geven van een groen tintje aan bepaalde activiteiten die het helemaal niet zijn, om de consument te misleiden.Bepaalde termen worden uitgehold, ook in het boek, volgens iemand.Postpolitiek en politiseren, wat is dat, over welke politiek gaat het? Welke soort politiek?

Verder: het gevoel niets te kunnen doen, geen oplossingen zien, kan mensen verlammen. Er is geen gebrek aan wil maar aan oplossingen. Blijven sensibiliseren en niet al te subtiel, je kan inspelen op affecten, op zaken die mensen herkennen.Waakzaam zijn voor het laten recupereren.

Blindeheid voor kapitalisme bestaat nog steeds. Men blijft binnen dit kader denken, concurrentie, strijd, winst.Een ander kader nodig, ook om directe actie te voeren, geen actie mogelijk zonder theoretisch kader.Hoe de publieke opinie beïnvloeden?

Radicaliseren is ook een optie. Het kan zijn dat dit niet onmiddellijk werkt, maar vestigt wel de aandacht op een probleem. Desnoods kunnen gematigdere strekkingen daar voordeel uit halen, aangezien zij dan in een beter daglicht komen te staan, en zo mensen voor hun standpunt kunnen winnen, versus het radicalere.

Oplossingsgericht denken en alternatieven naar voor schuiven is belangrijk, sensibiliseren vanuit concrete situaties.Positieve boodschap van rechtvaardige, aangename samenleving, welzijn.Evenwicht tussen :niet al te complex maken van het probleem, zodat het niet meer te bevatten is enniet al te gefragmenteerd denken, zodat een oplossing op een ander vlak schade doet (biobrandstof)

Pragmatisme wordt aangehaald, het zien van resultaten gewenst of niet gewenst, en het bijsturen in geval van fouten of ongewenst effect.

Hoe het ook zij kom je steeds terug op controle op geldstromen. vb. fieldliberation actie, verandert weinig structureel, maar brengt toch ook weer aan het licht hoe met geld omgegaan wordt voor onderzoek en wat daarover wel en niet gezegd mag worden aan universiteiten.

Wat de effecten van klimaatopwarming betreft: men hoeft niet te wachten, ze zijn er nu al, en voor velen dramatisch.Nogmaals de vraag: politiseren, ok, maar wat is politiek, welke politiek.De politiek met staatsmanschap heeft niet altijd bestaan.Mens is daarin weinig betrokken. Volgens Aristoteles, mens is een politiek dier, wil zelf aan politiek doen.In de huidige context is dit niet mogelijk.Je kan ook militant zijn ipv radicaal. Dit is nodig, momenteel, de gevolgen zijn er al.

Bewustwording is belangrijk.Hoe bewustwording tot stand brengen en zelfbewustzijn. Bewustzijn kan voortkomen uit tegenstellingen. (Lucsz)Uit het maken van fouten en corrigeren ontstaat ook bewustzijn.

Zijn er wel recepten voor strijd?De inhoud moet versterkt worden, maar misschien moet het recept niet vastliggen.De mens is ook een groepsdier. Leert van andere mensen. Voorbeeld stellen is ook altijd goed.Opletten voor verlamming en platslaaan met beelden of plat entertainment.

Hoewel de huidige politieke situatie is wat ze is, kan politiseren ook de betekenis hebben van “erkennen dat het probleem een is van keuzes en maatschappelijke kwesties” en geen louter technisch probleem. Los van hoe die politiek er uit moet zien, is het controleren van geldstromen een politieke zaak.Vb subsidies afpakken of toekennen…, oprichten van een coöperatieve bank,… zijn allemaal geen zaken die op de ecologie inwerken. Dit is politiseren, erkennen van bredere maatschappelijke context, conflict aangaan

Tenzij dit alles binnen ons centralistisch model niet mogelijk is.

Politiseren kan ook door dagdagelijkse keuzes, zoals geld op triodos. Dit is niet echt per se de oplossing, maar door de actie maak je wel een statement, dat opniuew politiseert

Over de discussie:

Is deze discussie wel af.

Het boek is zeer informatiedicht.

Meesten vonden discussie goed, en ook dus het idee nav een boek auteurs te spreken.

Mogelijke onderwerpenvolgende discussie:

Bewustzijn”

Transitie vs Revolutie”

Kapitalisme”

Arbeid”

Dit laatste werd al eens gekozen, ging plaatsvinden na deze discussie, Er is een tekst over een aantal boeken ivm dit onderwerp, deze wordt doorgespeeld, maar gebruiken is niet verplicht.

Datum is 18 juni

de volgende daarna 9 juli

No comments yet

Leave a Reply