Verslag – Rampen te Haïti, Chili…

29 mrt

discussie van dinsdag 23 maart 2010, Antwerpen

B. en ik hadden ons opgegeven voor het maken van een verslag. Door de gegeven omstandigheden (studies en andere) en misschien ook door een gebrek aan engagement (zo ja, van waar dit gebrek?) kwam het er maar niet van. Ik zet de nota’s die ik maakte tijdens de discussie en in mails alvast op de blog. Misschien zal ik of B. of iemand anders er nog wat mee aanvangen, misschien ook niet. Het is volgens mij sowieso nodig dat we duidelijker zijn over waarmee we het wel en niet eens zijn, opdat we achteraf op de disakkoorden verder zouden gaan. Dat lijkt me toch de bedoeling van een discussiegroep. De notities kunnen alvast dienen als geheugensteuntjes voor zij die aanwezig waren. / Yann – 31 augustus 2010


Hieronder de globale structuur van de discussie over Haïti.

 1. Waarom zijn er zoveel doden gevallen in Haïti? Hoe komt het dat de natuurramp een sociale ramp werd? Wie/Wat is er voor verantwoordelijk? Het kapitalisme en haar imperialisme? Wat is imperialisme?
 2. Maakt de hulp van de NGO ’s veel uit? Zijn zij als een druppel op een hete plaat? Doen zij gewild of ongewild aan brainwashing? Zorgen zij voor een stabilisatie van Haïti?
 3. Wat kunnen/moeten wij doen? Welk perspectief?

En hieronder de notities die tijdens de discussie werden gemaakt (in chronologische volgorde).

 • Waarom zijn arme landen arm? Is staatsschulden kwijtschelden een oplossing voor deze landen? Is het mogelijk staatsschulden zomaar kwijt te schelden?
 • Was Aristide een dictator of democraat?
 • Moet er geen repressieve macht zijn om hulpverleners te beschermen en de orde te bewaren?
 • L. merkt het absurde nationalisme op van de hulpverlenende landen. Zo pakt elk land (bijv. Nederland) uit met beelden van burgers uit eigen land die van onder het puin worden gehaald. B. stelt dat het vrij normaal is dat blanken eerst naar blanken zoeken in het puin. Y1. is het daarmee niet eens en vindt dat onethisch. Het eerste dat je moet doen is, waar je kan, helpen bij het uitgraven van mensen (en niet ‘blanken’ of ‘zwarten’).
 • Y2. stelt zich vragen rond inzamelacties. Zijn zij het gevolg van oprechte verontwaardiging? Brengen zij werkelijk hulp? Is ontwikkelingshulp geen lapje voor het bloeden?
 • M1.stelt een vraag over de houding van de verschillende landen. Zijn ze stompzinnig in hun hulpverlening? Volgens hem gaat het om imperialistische spanningen. Die draaien niet echt om grondstoffen, maar eerder om strategische posities.
 • Hoe is het mogelijk dat zelfs niet voldoende tenten kunnen worden verschaft door de internationale gemeenschap?
 • M1.: draait hulpverlening wel om solidariteit? Er is het voorbeeld van 2 VS-firma’s die een contract sloten over opium. Was dit om geld te verdienen of voor hulpverlening?
 • Y1. stelt dat internationale gemeenschap hypocriet is en dat elk land uit is op eigen gewin.
 • M2.: Is de ramp in Haïti een opportuniteit voor ‘basisorganisaties’? Haïti draaide vóór de ramp op NGO’s en kerken. Die zorgden voor een ideologische inkapseling.
 • M1.: onder de arme landen geeft Haiti een minimum uit aan sociale kosten.
 • M2.: er is geen perspectief voor heropbouw.
 • L.: John Bellamy Foster schreef interessante dingen over de voedselcrisis en voedselspeculatie. Het is pervers dat er mensen zijn die de voedselprijzen doen stijgen door mensen niet te laten eten. Y2. voegt daaraan toe: het zijn dan vooral de primaire producenten (landbouwers) die daaronder lijden.
 • Y2. gaat in tegen het idee ‘geef geld en alle problemen zijn opgelost’
 • L.: Hoe ziet de toekomst eruit voor Haiti? Zal het uitdraaien op een burgeroorlog zoals in Madagascar?
 • M1.: hoe de ‘hulpverlening’ ontmaskeren?
 • Zijn NGO’s de nieuwe missionarissen?
 • schets van de opbouw van de discussie (door Y2. gemaakt tijdens discussie)

Waarom zijn er zoveel doden gevallen? Het is duidelijk dat het niet enkel te wijten is aan natuurlijke factoren, maar ook van sociale. We spreken dus niet enkel van natuurramp, maar vooral van sociale ramp. Denk aan de ‘huizen’ die niet stevig genoeg waren gebouwd, omdat er geen geld voor was.

Wie is er verantwoordelijk voor deze ramp? Het kapitalisme en haar imperialisme? Wat betekent dit?

NGO’s zijn als een druppel op een hete plaat. Ze doen aan brainwashing door te beweren dat ze een fundamenteel verschil maken. Aan de andere kant zorgen zij wel voor een zekere stabilisatie ter plekke.

 • Wat te doen? Wat kunnen we doen? Moeten alle ‘mensen’ (haïtianen, wereldbevolking, de arbeiders???) de productiemiddelen in handen nemen? Wat kunnen we doen buiten dit discussiëren? Wat kunnen we praktisch doen?
 • L.: wat te doen na ‘de revolutie’?
 • M2.: de ramp in Haiti is een uitdrukking bij uitstek van de barbaarsheid van het kapitalisme, naast de zovele andere (Afrika, Afghanistan, China…)
 • M2. over het perspectief na de revolutie. Om dat te begrijpen is het nodig in te zien dat de ontwikkeling van het communisme niet dezelfde zal zijn als die van het kapitalisme. Het kapitalisme ontwikkelde eerst een economische macht, vervolgens een politieke. Het communisme kan niet binnen kapitalistische grenzen worden opgebouwd door de uitgebuite klasse. De uitgebuite klasse moet eerst de politieke macht grijpen. Vandaar dat het bewustzijn van de uitgebuiten zo belangrijk is.
 • M2. over imperialisme. De ontwikkeling van het kapitalisme gebeurde eerst op nationaal vlak, vervolgens op wereldvlak tot de wereld verdeeld is door de verschillende kapitalistische mogendheden. Dan wordt het imperialisme noodzakelijk voor elke mogendheid om afzetgebieden te veroveren van de andere. In het geval van Haiti kan de VS zich niet veroorloven dat een vreemde mogendheid controle krijgt over Haiti. De VS heeft dan ook Duvalier gesteund tijdens de “Cubaanse revolutie”.
 • Er wordt verwezen naar het boek van Lenin: Imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme. Lenin stelde dat het hoogste stadium ook het laatste stadium is van het kapitalisme.
 • Er wordt ook verwezen naar Rosa Luxemburg die stelde dat alles staten, groot of klein, imperialistisch zijn en dat moeten zijn.
 • Ook naar Boekarin/Bukharin wordt verwezen.

Trackbacks and Pingbacks

 1. Kernenergie « Discussiegroep Spartacus - mei 16, 2011

  […] Spartacusdiscussie over de rampen in Haïti (2010): inleiding + verslag […]

Leave a Reply