Nabespreking bij de film Groenten uit Balen

27 sep

GROENTEN UIT BALEN
Zondag 7 oktober 2012 – 16u30 – Filmhuis Klappei, Klappeistraat 2
2060  Antwerpen

1971 – In het arbeidersgezin van Jan en Clara Debruycker gaat het leven zijn gewone gang, tot een wilde staking uitbreekt in de fabriek waar Jan werkt. Jan moet noodgedwongen aan de staking deelnemen en het gezin komt in financiële moeilijkheden. Gelukkig zijn er nog het pensioen van de inwonende, op alles en iedereen kankerende Opa en het loon van dochter Germaine die in de GB van Mol werkt. Maar dan raakt Germaine in verwachting van Luc, een universiteitsstudent die de stakingsbeweging is komen steunen. Wanneer na negen weken de staking eindelijk afloopt, zal het leven van de Debruyckers nooit meer hetzelfde zijn..

Regie: Frank Van Mechelen

Met: Stany Crets, Evelien Bosmans en Koen De Bouw

België / 2011 / 110 min / Verdeler: KFD

6 Responses to “Nabespreking bij de film Groenten uit Balen”

 1. Yann september 30, 2012 at 10:35 am #

  Hey, ik werk tot 18u en zal ik dus jammer genoeg niet op tijd bij kunnen zijn. Ik rijd na mijn werk nog ff langs, om te kijken of jullie er nog zijn. Groet

 2. Yann oktober 1, 2012 at 10:14 am #

  Hey, ik heb een paar bedenkingen bij deze activiteit.

  Een film, een festival, een discussiedag, een tentoonstelling, een actie… zijn allemaal actitiviteiten waaraan elke deelnemer van Spartacus kan meedoen. Een discussiegroep als Spartacus houdt geen enkele verplichting in. Het is “maar” een middel tot politieke verheldering, waarbij individuen die willen discussiëren samenkomen en hun eigen visies in confrontatie brengen met elkaar, argumenten uitwisselen en op deze manier de grootste klaarheid trachten te bereiken. Het is geen actiegroep noch een politieke organisatie.

  Ik vraag me gewoon af waarom het nodig is dat we deze film vanuit de discussiegroep moeten aankondigen (via de blog en facebook)? Toen het Common Festival, of de IKS-discussiedag, of de tentoonstelling over de Parijse Commune, of de Alternative boekenbeurs in Gent doorgingen moest dat toch ook niet via de discussiegroep zelf? Toen was het voldoende dat één of meer personen in eigen naam de anderen uitnodigden. Ik vroeg het me gewoon af.

  Nu wil ik heel graag naar deze film gaan en denk ik dat het erg interessant zal zijn, als illustratie bij de discussie over de vakbonden die we op 10/04/2012 hielden (http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/category/vakbond/). Laat het een aanzet zijn tot verdere discussie. In die zin zou ik de nabespreking bij de film als een soort kleine discussie over de rol van de vakbond zien.

 3. Yann oktober 1, 2012 at 1:05 pm #

  In ruimere zin gaat de film natuurlijk om “sociale strijd”, of preciezer: klassenstrijd, in dit geval buiten de vakbonden. Laat de film dan één illustratie zijn voor de verschillende vormen van strijd die er zijn geweest, er nu zijn en in de toekomst nog kunnen komen, zowel in de periode van massale en open strijd als daarbuiten.

  http://en.internationalism.org/worldrevolution/201209/5113/organisation-proletariat-outside-periods-open-struggle-workers-groups-nu

  I.v.m. de aankondigingen. Ik denk even luidop na.

  Misschien moeten we voor de toekomst een soort platform voorzien, waarop ieder aankondigingen kan doen voor allerlei activiteiten. Natuurlijk doen de meeste mensen dat al op facebook, maar facebook is een groot onoverzichtelijk virtueel café. Het is anders als er een soort centrale plek wordt afgesproken, een soort prikbord voor de Spartacus-deelnemers. Anderzijds bestaat dit al: de facebookpagina van Spartacus.

  Ben echter niet mee als het gaat om het facebook-adres van Spartacus te gebruiken om events aan te maken. Dan zou evengoed het mailadres van de discussiegroep kunnen worden gebruikt om uitnodigingen te versturen naar het adressenbestand. In dat geval is Spartacus maar een reclamebureau.

  Stof tot nadenken dus…

 4. Rens van der Merwe oktober 2, 2012 at 7:42 am #

  ‘Spartacus is het initiatief van enkele jongeren die bewust momenten willen scheppen van politieke verheldering door verschillende standpunten en visies te confronteren. Wij willen een plek creëren waar vrij gedebatteerd kan worden over geëngageerde onderwerpen. Wij wensen een gezonde debatsfeer te bekomen waar vrijuit ideeën kunnen worden uitgewisseld, hoe verschillend de visies ook zullen zijn. We hopen dat ideeën vrijuit worden uitgewisseld, mensen openstaan, met elkaar willen discussiëren en elkaar willen begrijpen.’

  Hoewel ik nog niet werkelijk overtuigd ben van de filmavond, wil ik niet mijn kruit verschieten voordat we überhaupt naar de film geweest zijn. Op zich ben ik niet tegen het idee om naar de film te gaan als een uitstap van de discussiegroep, omdat ik geloof dat een film evenzeer in staat is om stof tot discussie op te werpen als een inleiding. Zeker in vergelijking met een saaie inleiding, of een inleiding die weinig tot verbeelding spreekt. Ik zeg niet dat er inleidingen van die aard geweest zijn, maar ik ben niet overtuigd van het feit dat een ‘inleiding’ noodzakelijk de manier van aanpak hoeft te zijn. Ik geef toe dat dit een verandering van inzicht van mijn kant is, maar ik wil wijze op de eerste en centrale paragraaf van de ‘beginselverklaring’ van Spartacus. De methode waarop dat dit debat wordt gegenereerd is wat mij betreft om het even, als de hoge standaard van het centrale debat maar blijft gegarandeerd. In die zin zie ik geen probleem met het bekijken van deze films, als zij maar georganiseerd blijven vanuit het centrale debat en geen doel op zich wordt. Met een eigen dynamiek zou ik geen enkel probleem hebben, en ik zou zelf willen bijdragen aan zo’n groepering. Wat ten koste van alles moet worden vermeden is een soort van laagdunkendheid (‘filmpjes kijken’) tegenover het idee dat we iets anders kunnen doen dan een ‘inleiding’, ‘debat’ en ‘afsluiting’.

  Het belangrijkste wat deze discussie wellicht toont is dat Spartacus een besluitvormingsprobleem begint te vertonen. Ik heb het gevoel dat we niet verder kunnen zonder dat we op een bepaalde manier de besluitvorming, de principes en de interne procedures van de discussiegroep beter vastleggen. Tot nu toe hebben we redelijk collegiaal kunnen werken, maar het lijkt me dat we met onze groei een bepaald punt aan het bereiken zijn waarop ideeën over hoe de discussiegroep intern werkt moet worden herzien. Enerzijds om de betekenis van de discussiegroep vast te leggen, maar anderzijds ook om eventuele stilzwijgende kritieken naar voren te halen en te verwerken. Wat mijn grootste angst blijft is dat we discussies over wat Spartacus wel en niet ‘mag’ doen, stilzwijgend wordt gedaan op basis van anciënniteit. Zelf ben ik in twijfel of dit al het geval is, en of ik er zelf ook aan meedoe. Maar ik denk dat het goed zou zijn als we een interne discussie zouden hebben over de besluitvorming an sich.

 5. Yann oktober 3, 2012 at 10:22 am #

  Globaal met je eens, Rens. Volgende week zouden we best bepaalde functioneringsprincipes en -codes samen bespreken.

 6. Yann oktober 10, 2012 at 7:17 pm #

  Hallo,

  Ik wil hier een misverstand vermijden. Mijn tussenkomsten hierboven zijn als nogal “verwijtend” overgekomen bij sommigen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik geef toe dat ik mijn punt misschien verkeerd verwoord heb. Het was zeker en vast afgesproken dat de uitnodiging voor de filmbespreking op de blog zou verschijnen en dat er zelfs een uitnodiging per mail zou worden gestuurd. Mijn zorg is voornamelijk de volgende: dat we moeten blijven beseffen en theoriseren wat we precies doen.

Leave a Reply