Samenvatting: De vrouw, geweld en geweldloosheid

10 nov

Discussie-avond

Aanwezig: Steven, Sven, Elias, Erna, Duran, Rafa, Vicky.

De vrouw, geweld en geweldloosheid,

Inleiding door Sven G. aan de hand van zijn drie punten werd de discussie geleid,

1- UITSPRAKEN VAN ENKELE VROUWELIJKE GROEPSLEDEN VAN (Kathy Boudin en Bernadine Dorn) the weathermen organisatie uit de jaren 80
die geweld niet schuwden, en omdat de vrouw betrekken in het gesprek wenselijk leek.
A- EXTRACT UIT DE FILM The weather Underground, die gaat over de opkomst en de val van de organisatie. (The weathermen)
Bernadine Dorn Naomi Jaffi
I would do it again
I’m not commited to non violence
doing nothing is as violent as trying to stop violence
Bezien de activisten zichzelf als gewelddadig? …. Meestal willen ze geen slachtoffers maar enkel vb Het system treffen of de Banken treffen , Mac Donalds….. slachtoffers vallen er soms wel al is dat natuurlijk niet de bedoeling.
R.A.F (angst voor een nieuw fascisme –een van de grote drijfveren van de RAF)

B- NON-VIOLENT ACTIONS kunnen toch wel een grote impact hebben
… vb ..the standing man (gedurende Gezi Park protest) ,
Gandhi non violent resistance,
Kracht van geweldloosheid als protest bvb in de Film en het boek The House of Spirit.

-enkel als het gebruikt wordt als een voorwendsel een aktie te stoppen is het hartverscheurend en verwijst ook dikwijls naar achterliggende angst voor represailles

2- ONGELIJKHEID TUSSEN MAN EN VROUW

A- FYSIEK
-De vrees voor verkrachting in onze samenleving is steeds aanwezig. 1 op 10 vrouwen geven een verkrachting aan,

Susan Brownmiller :arguing that rape “is nothing more or less than a conscious process of intimidation by which all men keep all women in a state of fear.
deze angst is ook de basis waarom vrouwen dikwijls in gezinssituaties niet onmiddellijk kunnen reageren.
-Rol van de vrouw in WO II: in musea onderbelicht.
-twee vormen van geweld
doordacht en rationeel (staatshoofden) ….bvb politiek…
niet rationeel uit passie.
-complexe manieren van communicatie verschilt ons van de dieren: wij zouden dus ook die problemen of handelingen moeten kunnen ombuigen,
gewelddadige gevoelens omzetten

-hangt ook af van land en opvoeding
Oriana Fallaci: werd door haar ouders strijdvaardig opgevoed tot verzetsstrijdster en werd oorlogsreporter, ze slaagde erin Kadafi te interviewen. En schreef een boek ove Panagoulis, de Griekse verzetsstrijder in de tijd van de Kolonels..
Ook in geweldloze manifestaties (Tahirplein)worden itemidden een grote massa, vrouwen verkracht , wat eigenlijk wars ligt op de boodschap van de manifestatie… vrede misbruik van macht…
genderthemas Genderproblemen bespreekbaar maken.

-Vrouwen ontwikkelen daardoor dikwijls een afwachtende houding waardoor het geweld lang kan doorgaan , zij hopen tijd te winnen en het juiste moment af te wachten om te handelen of ze hebben een genieperige manier om te reageren, (vb gevallen van vergiftiging)
vrouwen worden dus aan de basis al beheerst door angst omdat het fysieke aspect van de zwakkere een rol speelt. (homosexuelen kennen dikwijls diezelfde angst)

Germaine Greer, De vrouw als Eunuch ze kiest voor de emancipatie van de man, de bevrijding van zijn mythische last van superioriteitsgevoel.

-Men kan constateren dat eens ze ook met wapens omgaan, zoals in Israël ze “hun mannetje” kunnen staan., wapens geven op zich een geweldig gevoel van macht, maar spontaan kiezen ze er niet voor.
Vrouwen in machtsposities blijken zich te moeten bewijzen tegenover hun mannelijke collega’s ,dus overdrijven ze hierin soms in plaats van dat het systeem beter wat mensvriendelijker zou worden. willen zij sterker uit de hoek komen. Dus eigenlijk wordt het nog extremer.
De reden waarom vrouwen bij de politie gaan zijn dezelfde als die waarom mannen bij de politie gaan, …….?
-Macht corrumpeert.
Dus heel dit gegeven is een grote kluif voor scholen en dient in de opvoeding een grote plaats in te nemen. Een verandering kan enkel gebeuren als er nadruk wordt gelegd op het morele aspect
-geweld komt dikwijls tot uiting als men gehinderd wordt in iets dat men zou willen doen. (geweld lokt dikwijls geweld uit) Kalmte brengen is belangrijk.)

B- SOCIAAL

ongelijkheid tussen man en vrouw die al eeuwen aan gang is manifesteert zich nog steeds duidelijk in de maatschappij
Gewelds instellingen…politie leger zitten weinig vrouwen en diegene die er inzitten moeten zich “bewijzen” en gedragen zich dusdanig dikwijls extreem minder betaald,
1 burgemeester op acht is een vrouw,
1/12 in raden van Bestuur
Van vrouwen worden dikwijls stereotype verwacht receptionist …hostess…air hostess dikwijls ook op uiterlijk gebaseerd .

3-AKTIVISME IN DE KUNST.
Piotr Pavlovski performances gewelddadig en zichtbaar.
Maria Lucia Cruz Correia.: geweldloos, 1 place and 14400 seconds De plaats in de natuur was niet zichtbaar genoeg dus kwestie toeschouwers bracht het niet veel teweeg. Echter Sven die deelnam, vezekerde dat het bij hem (en waarschijnlijk bij de andere deelnemers) veel in gang zette bij hem. The healing dialogue,

4- VOLGENDE THEMA’S
Kapitalisme… Open source initiatieven

Basisinkomen
Genderthema’s stairway to heaven highway to hell
Taksim
Verkiezingen

5-VRAAG: Vicky vraagt of Yannick zich duidelijk wil maken en een gesprek plannen.

Verslag Erna Franssens.

No comments yet

Leave a Reply