Verslag – de Occupy-beweging

18 jun

Kunnen we de Occupy-beweging vergelijken met voorgaande proteststromingen? Hoe verhoudt deze stroom van opstanden zich tot de geschiedenis van politieke bewegingen? Wat te denken van haar slogans en actiemiddelen? Met deze en een resem andere vragen doken we op een goede dinsdag nogmaals de discussiekamer in. De koppen bij elkaar steken om eens grondig na te denken over Occupy en aanverwanten – een collectieve analyse, als het ware.

Na een boeiende en multi-mediale inleiding werd de discussie op gang getrokken. Bij deze analyse mogen we niet de fout maken vorm van inhoud te onderscheiden, zo bleek de eerste conclusie te luiden. Hoewel men wel kan stellen dat de inhoud allesbehalve uniform is: aanhang van allerlei slag vindt aansluiting bij Occupy. De eigenheid zit hem in de overlegraden en discussiemethoden die binnen Occupy gebruikt worden. Al moet daar onmiddellijk aan toegevoegd worden dat het gebruik van overlegraden niet nieuw is: deze vorm van collectief overleg zien we wel vaker opduiken waar actie gevoerd wordt.

Kenmerkend is dat de beweging zich afzet tegen leiders en hiërarchie. Anderzijds kan niet ontkend worden dat er sprake is van ‘persoonlijkheden’ die centraal staan, al is dit zeker niet hetzelfde als leiderschap. .

Het bezetten als actievorm is gebaseerd op pleinbezettingen die we ook in het Midden-Oosten zagen. Tegelijkertijd moet erkend worden dat actie door bezetting vaker gebeurde doorheen de geschiedenis van protestbewegingen, zo is duidelijk voor eenieder die zich nog kan herinneren wat er in ’68 gebeurde. Deze terugkoppeling naar de geschiedenis moet overigens centraal staan in iedere analyse. Geen enkele protestbeweging staat op zichzelf, maar steeds zijn er invloeden van voorgaande actievormen.

Het succes van de Occupy-beweging kan gedeeltelijk verklaard worden door de deprivatie en materiële achtergesteldheid waar velen mee geconfronteerd worden. Deze noodzaak noopt tot solidariteit. Als ware het een vernieuwd (klasse)bewustzijn. De Occupy-beweging en aanverwanten lijkt bovendien een antwoord te bieden op individualisering en versnippering die we heden ten dage in onze maatschappij zien. Het gevecht tegen isolement is een centraal onderdeel van deze beweging.

E.

No comments yet

Leave a Reply