Verslag discussie ‘Water, het blauwe goud? Over vloeibare tekorten.’

5 mrt

In grote lijnen werden deze zaken werd besproken:

–          Verhouding tussen het proces van vermarkting en monopolisatie enerzijds en individuele verantwoordelijkheid anderzijds.

–          Rol en aanwending van technologische mogelijkheden.

–          Rol regeringen en ideologie. EU een kapitalistisch project?

–          Belang van markten en grondstoffen. Evoluties in België m.b.t. nutsvoorzieningen.

–          Alternatief voor staatsapparaat: bewustwording, herpolitisering, commons…

–          Toenemende politieke invloed van steden (cf. Benjamin Barber).

–          Universele wet recht op water: campagne, belangen multinationals om te privatiseren.

–          Indien mogelijk: referenties door middel van voetnoten of bibliografie opnemen in inleidingen!

No comments yet

Leave a Reply